Staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego

  • Drukuj

Poniżej zamieszczamy wzór umowy stażowej, regulamin realizacji staży zawodowych dla nauczycieli, dziennik stażu oraz wzór oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia NNW.

Prosimy uczestników, którzy zadeklarowali chęć udziału w stażach, o zapoznanie się z dokumentami.