Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
 

Kurs z robotyki i programowania robotów przemysłowych

W minionym tygodniu (8-10.01.2018) kolejni nauczyciele zrealizowali w ramach projektu „Zawodowy Wrocław” kurs specjalistyczny pn. „Szkolenie teoretyczne i praktyczne z robotyki i programowania robotów przemysłowych”. Kurs trwał 24 godziny edukacyjne i przeprowadzony został przez doświadczonych trenerów z firmy FANUC http://www.fanuc.eu/pl/pl 

Uczestnicy nabyli wiedzę w zakresie obsługi i programowania robotów FANUC, a także poznali zasady bezpieczeństwa pracy z robotem. Podczas szkolenia omówiono:

· budowę i funkcjonalność podstawowych komponentów robota i kontrolera
· uruchamianie robota
· układy współrzędnych i ręczne poruszanie robotem
· podstawowe instrukcje programowania wraz z praktycznymi przykładami
· najczęściej pojawiające się błędy i metodologia postępowania
· wykonanie i przywrócenie kopii bezpieczeństwa robota

Zdobyta wiedza przełoży się na podwyższenie jakości kształcenia zawodowego i dopasowania go do potrzeb rynku pracy.

Dziękujemy firmie FANUC za profesjonalną organizację szkolenia.

Ferie zimowe 2018

Ferie zimowe 2018Zespół projektu „Zawodowy Wrocław” życzy wszystkim uczniom udanych i białych ferii zimowych! Wypoczywajcie i wracajcie za dwa tygodnie z podwójną energią i siłą do realizacji zajęć w Naszym projekcie!

Nasze biuro w okresie ferii pracuje bez zmian. Zapraszamy wszystkich Liderów Szkolnych do składania do biura pozostałych dokumentów (zał. 2, zał. 3, zał. 4) od uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie.

Pozdrawiamy!

Zdany egzamin państwowy – spawanie podstawowe metodą MAG/TIG

Zdany egzamin państwowy – spawanie podstawowe metodą MAG/TIGZa Nami ostatni w tym roku egzamin odbywający się w ramach projektu „Zawodowy Wrocław”. Niemal wszyscy uczniowie, biorący udział w kursie „Spawanie podstawowe metodą MAG/TIG” z gr. B i gr. C zdali dzisiejszy egzamin państwowy przed Komisją Spawalnictwa z Gliwic, a tym samym zdobyli uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku spawacza!

Serdecznie gratulujemy!

Kurs „Windows Server 2016”

Kurs „Windows Server 2016”Kolejni nauczyciele w bieżącym tygodniu (18-22.12.2017) realizują kurs w ramach projektu „Zawodowy Wrocław”.

Tym razem zrealizowanych zostanie 35 godzin edukacyjnych kursu pn. „Windows Server 2016 – co nowego?” pod okiem doświadczonego trenera z firmy Altkom Akademia.

Nauczyciele zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające planowanie, konfigurację i rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem tożsamością oraz dostępem do danych w Windows Server 2016. Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego Microsoft: 70-743: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016.

Zdany egzamin SEP, gr. B

Miło Nam poinformować, iż wszyscy uczestnicy kursu „Uprawnienia SEP 1kV” z gr. B doskonale poradzili sobie na sobotnim (16.12.2017) egzaminie przed Komisją Kwalifikacyjną SEP.
 
Legitymacje SEP będą do odbioru w przyszłym tygodniu w Ośrodku kształcenia Kursowego 2XTAK.

Wyniki rekrutacji do II edycji projektu „Zawodowy Wrocław”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji do II edycji projektu „Zawodowy Wrocław”.

Poniżej publikujemy listy rankingowe dla każdej ze szkół biorących udział w projekcie.

Osoby, które znalazły się na liście rankingowej, a tym samym zostały zakwalifikowane proszone są o dostarczenie do Liderów Szkolnych niżej wymienionych dokumentów:

· Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa
· Zał. 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
· Zał. 4 Oświadczenie uczestnika projektu

Wszystkie wymienione dokumenty dostępne są na Naszej stronie internetowej pod linkiem: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/rekrutacja/rekrutacja-uczniowie

UWAGA: Prosimy o pobieranie i wypełnianie dokumentów wyłącznie z zakładki „REKRUTACJA DO II EDYCJI PROJEKTU”

Wszystkie ww. dokumenty należy przekazać Liderom Szkolnym w nieprzekraczalnym terminie do dn. 12.01.2018! Osoby niepełnoletnie proszone są również o podpis rodzica/opiekuna w dokumentacji.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (EZN.pdf)EZN.pdf 283 kB
Pobierz plik (ZSZ_5.pdf)ZSZ_5.pdf 232 kB
Pobierz plik (ZSTiE.pdf)ZSTiE.pdf 245 kB
Pobierz plik (ZSL.pdf)ZSL.pdf 286 kB
Pobierz plik (ZSG.pdf)ZSG.pdf 259 kB
Pobierz plik (ZSB.pdf)ZSB.pdf 239 kB
Pobierz plik (ZS_18.pdf)ZS_18.pdf 253 kB
Pobierz plik (ZS_3.pdf)ZS_3.pdf 253 kB
Pobierz plik (ZS_2.pdf)ZS_2.pdf 241 kB
Pobierz plik (ZS_1.pdf)ZS_1.pdf 238 kB
Pobierz plik (SOSW_11.pdf)SOSW_11.pdf 237 kB
Pobierz plik (LZN.pdf)LZN.pdf 245 kB

Zajęcia powtórkowe przed egzaminem UDT - wózki widłowe

Drodzy kursanci! Informujemy, iż w dwie najbliższe soboty (9.12.2017 oraz 16.12.2017) w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK http://www.2xtak.eu/ odbędą się zajęcia powtórkowe - utrwalające wiedzę, dla kursantów z gr. E, oraz wszystkich kursantów z pozostałych grup, którzy będą brali udział w egzaminie przed Komisją UDT dn. 18.12.2017.

Zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem kursu dla gr. E, dostępnym na stronie:
http://www.ckp.pl/dokumenty/zawodowy_wroclaw_harmonogramy_kursy_zawodowe_uczniowie/Obsluga_wozkow_widlowych_gr_E.pdf 

09.12.2017 – 9:00-16:00
16.12.2017 – 9:00-16:00

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z P. Marceliną Kopeć pod nr tel.: 71 321 93 93 lub kom. 690 93 93 90.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Egzamin SEP, gr. B

Uprzejmie informujemy, iż egzamin SEP dla gr. B, przeprowadzony zostanie przed komisją egzaminacyjną ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich dn. 16.12.2017, czyli w ostatni dzień kursu.

Wszystkim kursantom życzymy powodzenia!

Kurs „Windows 10”

Ostatni weekend (25-26.11.2017) upłynął nauczycielom biorącym udział w projekcie „Zawodowy Wrocław” pod znakiem kursu „Windows 10”. Nauczyciele Ci zrealizowali 16 godzin kursu pod okiem trenera z firmy ALTKOM Akademia https://www.altkomakademia.pl/

Kurs ten pozwolił nauczycielom nabyć nową wiedzę i umiejętności, a także usystematyzować wiedzę dotychczas posiadaną, co z pewnością przełoży się na podwyższenie jakości kształcenia zawodowego i dopasowania go do potrzeb rynku pracy.

Egzamin państwowy „Spawanie podstawowe metodą MAG/TIG” gr. B i gr. C

Egzamin państwowy „Spawanie podstawowe metodą MAG/TIG” gr. B i gr. C”Uprzejmie informujemy, iż egzamin państwowy przed Komisją Spawalnictwa z Gliwic dla uczestników kursu „Spawanie podstawowe metodą MAG/TIG” z gr. B i gr. C odbędzie się dn. 21.12.2017 o godz. 9:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK.
Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Komisję Spawalnictwa. Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zwolnienie uczniów z zajęć na czas trwania egzaminu.
Planowany czas trwania egzamin dla obu grup to 2 godziny (do godz. 11:00). Egzamin będzie składał się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Bardzo prosimy, aby uczestnicy na czas trwania egzaminu zabrali ze sobą dowód osobisty.

UWAGA: Osoby, które będą chciały skorzystać z dodatkowych zajęć przed egzaminem w celu usystematyzowania wiedzy, proszone są o bezpośredni kontakt z P.; Sylwią Krszyna z Ośrodka Kształcenia Kursowego 2XTAK (tel. 71 321 93 93, kom. 690 93 93 90)

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają wydane przez Instytut Spawalnictwa imienne książki spawacza oraz certyfikaty spawania, oraz będą uprawnieni do pracy na stanowisku Spawacza.

Kurs „Uprawnienia SEP 1kV” gr. B

Kurs „Uprawnienia SEP 1kV”Przypominamy o rozpoczynającym się już w najbliższą sobotę (25.11) kursie „Uprawnienia SEP 1 kV” gr. B realizowanym w ramach projektu „Zawodowy Wrocław”. Informujemy, iż pierwszego dnia (tj. 25.11) uczestnicy:

· Muszą zabrać ze sobą dowód osobisty
· Przeprowadzone zostaną przez lekarza medycyny pracy badania

Kurs realizowany będzie przez Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK we Wrocławiu, przy ul. Miechowity 2 (boczna Kromera) http://www.2xtak.eu/

Grupa, do której należą uczestnicy, będzie liczyła 21 osób. Sumarycznie do zrealizowania jest 25 godzin edukacyjnych kursu.
Kurs zakończony zostanie egzaminem wewnętrznym, oraz egzaminem zewnętrznym przed powołaną Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Komisją Kwalifikacyjną.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu zewnętrznego, absolwent kursu otrzyma stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Harmonogram kursu „Uprawnienia SEP 1kV” gr. B dostępny jest także pod linkiem:
http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe

Doskonalenie nauczycieli

Dwaj nauczyciele Centrum Kształcenia Praktycznego w minionym tygodniu (13-17.11.2017) zrealizowali w ramach projektu „Zawodowy Wrocław” kurs „Szkolenie praktyczne i teoretyczne z sieci przemysłowych w sterownikach PLC”.
Kurs przeprowadziła firma ENCON Sp. z o.o. Uczestnicy kursu zdobyli rozszerzoną wiedzę z zakresu budowy, konfiguracji, programowania i diagnostyki systemów automatyki opartych o sterowniki S7-1200 firmy Siemens.
Zdobyta wiedza przełoży się na podwyższenie jakości kształcenia zawodowego i dopasowania go do potrzeb rynku pracy.

Egzamin UDT, wózki widłowe, gr. E

Uprzejmie informujemy, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z gr. E odbędzie się dn. 18.12.2017 o godz. 8:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej, trwającej ok 20 min. na uczestnika, oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.

Egzamin przeprowadzony zostanie również dla uczestników kursu z gr. A, gr. B, gr. C oraz gr. D, którzy nie zdali egzaminu przy pierwszym/drugim podejściu. Przypominam, iż koszt dla tych uczestników wynosi 152 zł.

Uczestnicy Ci będą mieli możliwość wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach, będących powtórką materiału. Będą to bloki głównie poświęcone powtórzeniu i usystematyzowaniu wiedzy i umiejętności kursantów. Termin takich spotkań zostanie jeszcze ustalony.

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.

Ze względu na bardzo dużą liczbę osób podchodzących do egzaminu (32 osoby) istnieje prawdopodobieństwo, że sumarycznie egzamin potrwa co najmniej do godz. 16:00.

Egzamin UDT, Operator suwnic

Uprzejmie informujemy, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Operator suwnic” odbędzie się dn. 14.11 o godz. 8:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK.
Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zwolnienie uczniów z zajęć na czas trwania egzaminu.
Cały egzamin potrwa maksymalnie do godz. 14:00 (część teoretyczna do ok. 11:00-11:30 dla wszystkich uczestników, oraz część praktyczna do ok. 14:00 dla wszystkich uczestników).

Bardzo prosimy, aby uczestnicy na czas trwania egzaminu zabrali ze sobą dowód osobisty.

UWAGA: Dzień przed egzaminem (13.11) zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia powtórkowe dla kursantów, o których zostaną oni poinformowani bezpośrednio przez Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK.

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operator suwnic.

Egzamin UDT, wózki widłowe, gr. D

Uprzejmie informujemy, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z gr. D odbędzie się dn. 6.11.2017 o godz. 8:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej, trwającej ok 20 min. na uczestnika, oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.

Egzamin przeprowadzony zostanie również dla uczestników kursu z gr. A i gr. B, którzy nie zdali egzaminu przy pierwszym/drugim podejściu. Przypominam, iż koszt dla tych uczestników wynosi 152 zł.

Uczestnicy Ci mają możliwość wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach, będących powtórką materiału. Będą to bloki głównie poświęcone powtórzeniu i usystematyzowaniu wiedzy i umiejętności kursantów.

Zapraszamy uczestników z gr. A i gr. B, którzy nie zdali egzaminu przy pierwszym/drugim podejściu do Ośrodka Kształcenia Kursowego 2XTAK w następujących terminach:

31.10 godz. 15:30
02.11 godz. 15:30
04. 11 godz. 09:00

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.

Egzamin UDT, wózki widłowe, gr. C

Przypominam, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z gr. C odbędzie się dn. 30.10.2017 o godz. 8:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej, trwającej ok 20 min. na uczestnika, oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.
Po zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.

Uczestnicy kursu z gr. B, którzy nie zdali egzaminu przy pierwszym podejściu, nie będą mogli wziąć udziału w tym egzaminie, ze względu na ograniczenia czasowe komisji UDT. Zostaną oni przypisani do egzaminu z gr. D w listopadzie.

Egzamin końcowy, kurs „Obsługa maszyn sterowanych numerycznie CNC”

Przypominamy o dzisiejszym (27.10) egzaminie końcowym po kursie „Obsługa maszyn sterowanych numerycznie CNC”.
Egzamin odbędzie się o godz. 15:00, w Centrum Kształcenia Praktycznego. Grupa A, bud. C, sala nr 12; Grupa B, bud. A, sala 204.

Wycieczka do fabryki DMG MORI – FAMOT Pleszew

DMG MORIPrzypominamy, iż 26.10 kursanci realizujący kurs „Obsługa maszyn sterowanych numerycznie CNC” zrealizują wycieczkę do jednej z największych fabryk grupy DMG MORI – FAMOT Pleszew – będącej producentem obrabiarek serii CLX/CMX.

Podczas wycieczki kursanci zwiedzą fabrykę obrabiarek CNC - DMG MORI FAMOT Pleszew Sp. z o.o., poznają innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji, automatyki, a także będą mieli możliwość poznania nowej generacji uniwersalnych maszyn z szerokim zakresem opcji umożliwiających ich dostosowanie do każdego typu produkcji.

Kurs „Operator suwnic”

Przypominamy o rozpoczynającym się już jutro (25.10) kursie „Operator suwnic” realizowanym w ramach projektu „Zawodowy Wrocław”.
Informujemy, iż pierwszego dnia (tj. 25.10) uczestnicy:

· Muszą zabrać ze sobą dowód osobisty
· Przeprowadzone zostaną przez lekarza medycyny pracy badania

Kurs realizowany będzie przez Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK we Wrocławiu, przy ul. Miechowity 2 (boczna Kromera) http://www.2xtak.eu/ 

Grupa, do której należą uczestnicy, będzie liczyła 9 osób. Sumarycznie do zrealizowania jest 35 godzin edukacyjnych kursu.
Kurs zakończony zostanie egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty na wzorze MEN, oraz egzaminem zewnętrznym, przeprowadzonym przed komisją UDT. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego otrzymają legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operatora suwnic.

Harmonogram kursu „Operator suwnic” dostępny jest na Naszej stronie internetowej pod linkiem:
http://www.ckp.pl/dokumenty/zawodowy_wroclaw_harmonogramy_kursy_zawodowe/Operator_suwnic.pdf 

Dodatkowe lekcje na kursie „Obsługa wózków widłowych”

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK we Wrocławiu, odpowiedzialny za przeprowadzenie kursu „Obsługa wózków widłowych” umożliwia wszystkim uczestnikom gr. B skorzystanie z dodatkowej lekcji, w celu przypomnienia wiedzy teoretycznej z zakresu obsługi wózka. Zajęcia odbędą się dzień przed egzaminem państwowym, tj. 16.10 od godz. 15:30. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do skorzystania z tej możliwości.

Przypominam także, iż egzamin państwowy UDT dla uczestników kursu z gr. B, odbędzie się 17.10 o godz. 8:00 na terenie Ośrodka Kształcenia Kursowego 2XTAK we Wrocławiu. Uprzejmie prosimy o zwolnienie uczniów na czas trwania egzaminu.

„Nowoczesne trendy w przygotowaniu i podawaniu potraw”

Ostatnia sobota upłynęła Nam pod znakiem kulinarnym! Uczestnicy kursu „Nowoczesne trendy w przygotowaniu i podawaniu potraw” uczyli się sztuki kulinarnej pod okiem najlepszych kucharzy!

Dziękujemy Studio Kulinarne Browar Mieszczański za doskonałą organizację kursu! Widzimy się w następną sobotę (14.10).

Kurs kulinarny

Kurs „AutoCAD” dla uczniówJuż w najbliższą sobotę, 7.10 rozpoczynamy kurs „Nowoczesne trendy w przygotowaniu i podawaniu potraw” realizowany w ramach projektu „Zawodowy Wrocław”. Kurs zrealizowany zostanie w dwie soboty. Sumarycznie odbędzie się 12 godzin edukacyjnych kursu.

Zapraszamy uczestników do Studia Kulinarnego Browar Mieszczański https://studiokulinarnebm.pl/ przy ul. Hubskiej 44.

Będzie pysznie!

Zdany egzamin SEP!

Kurs „AutoCAD” dla uczniówMiło Nam poinformować, iż podczas piątkowych zmagań (29.09) wszyscy uczestnicy kursu „Uprawnienia SEP 1kV” z gr. A doskonale sobie poradzili i pozytywnie zdali egzamin państwowy!

Legitymacje SEP będą do odbioru w przyszłym tygodniu w Ośrodku kształcenia Kursowego 2XTAK.

Ankieta po kursach

Drodzy kursanci!

Nasze kursy trwają już od czerwca! Jesteśmy bardzo ciekawi Waszej opinii na ich temat. Co Wam się podobało? A co wg. Was mogłoby się zmienić?
Jaka atmosfera panowała na kursie? I czy czujecie, że dużo się nauczyliście?

Zachęcamy Was do kliknięcia w link i wypełnienia krótkiej ankiety, która pomoże Nam usprawnić przebieg kursów w następnej edycji.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoxuwmGhVZGyUN9rWZj9gWlDnuHOUvKYTceYaAS6LG8kyOKQ/viewform 

Kurs „AutoCAD” dla uczniów

Kurs „AutoCAD” dla uczniówOd poniedziałku (25.09) trwa kurs „AutoCAD” realizowany dla uczestników Naszego projektu z gr. A.
Kurs prowadzą doświadczeni trenerzy z firmy CADProjekt https://cad-project.pl
Sumarycznie w kursie weźmie udział 15 uczestników, w podziale na dwie grupy. Każda z grup ma do zrealizowania 20 godzin edukacyjnych kursu. Kurs zakończony zostanie egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty.

Harmonogram kursu dla każdej z grup dostępny jest na stronie http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe 

Kurs „Uprawnienia SEP 1kV”

Kurs „Uprawnienia SEP 1kV”W dniu wczorajszym (20.09) odbyło się pierwsze spotkanie gr. A w ramach kursu „Uprawnienia SEP 1kV”. Kurs realizowany jest przez Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK we Wrocławiu przy ul. Miechowity 2 http://www.2xtak.eu  Sumarycznie w kursie weźmie udział 32 uczestników, w podziale na dwie grupy. Każda z grup ma do zrealizowania 25 godzin edukacyjnych kursów. Kurs zakończony zostanie egzaminem wewnętrznym, oraz egzaminem zewnętrznym przed powołaną Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Komisją Kwalifikacyjną. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu zewnętrznego, absolwent kursu otrzyma stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Przypominamy, że harmonogram kursu dla każdej z grup dostępny jest na stronie http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe

Już w najbliższy weekend (23-24.09) rusza kurs „Animator czasu wolnego”.

Już w najbliższy weekend (23-24.09) rusza kurs „Animator czasu wolnego”.Już w najbliższy weekend (23-24.09) rusza kurs „Animator czasu wolnego”. Kurs realizowany będzie przez wiodącą na rynku w branży animacji firmę STAGEMAN http://www.animacja-stageman.pl Odbędzie się on we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 32. Sumarycznie kurs zostanie zrealizowany przez 15 osób. Każda z grup ma do zrealizowania 16 godzin edukacyjnych kursu. Kurs zakończony zostanie egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o ukończeniu kursu. Harmonogram kursu „Animator czasu wolnego” dostępny jest na Naszej stronie internetowej pod linkiem: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe Uczestnicy kursu powinni zabrać ze sobą luźny/wygodny strój oraz sportowe/wygodne obuwie (tak aby czuli się swobodnie i komfortowo) – organizatorzy zapowiadają dużo tańca i dużo uśmiechu!!!! J Warto zabrać ze sobą wodę!

Kurs „Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC”

W dniu dzisiejszym (18.09) o godz. 16:00 rozpoczynamy kurs „Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC”.W dniu dzisiejszym (18.09) o godz. 16:00 rozpoczynamy kurs „Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC”. Kurs zrealizowany zostanie przez Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji http://www.wibe.wroc.pl Odbędzie się on w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu. Kurs będzie realizowany równolegle przez gr A i gr B. Sumarycznie do zrealizowania jest 50 godzin edukacyjnych kursu. Zakończony zostanie on egzaminem, po którym uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia, pozwalające wykonywać pracę na stanowisku operatora maszyn sterowanych numerycznie. Harmonogram kursu „Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC” dostępny jest na Naszej stronie internetowej pod linkiem: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe 

Harmonogram kursu „Spawanie podstawowe metodą MAG, TIG”

Przypominamy, iż w dniu dzisiejszym (13.09) rusza kurs „Spawanie podstawowe metodą MAG, TIG”.
Informujemy, iż pierwszego dnia (tj. 13.09) uczestnicy:

· Muszą zabrać ze sobą dowód osobisty
· Będą musieli dokonać wyboru metody spawania (MAG lub TIG) po konsultacji z instruktorem
· Przeprowadzone zostaną przez lekarza medycyny pracy badania

Kurs realizowany będzie przez Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK we Wrocławiu, przy ul. Miechowity 2 (boczna Kromera) http://www.2xtak.eu/ 
Grupa B, do której należą uczestnicy, będzie liczyła 11 osób. Sumarycznie każda z grup ma do zrealizowania 147 godzin edukacyjnych kursu.
Kurs zakończony zostanie egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają świadectwo, oraz egzaminem zewnętrznym, państwowym przeprowadzonym w ostatnim dniu kursu przed komisją Instytutu Spawalnictwa z Gliwic, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają książkę spawacza i tym samym będą uprawnieni do wykonywania pracy w tym zawodzie.

Harmonogram kursu „Spawanie podstawowe metodą MAG, TIG” dostępny jest na Naszej stronie internetowej pod linkiem:
http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe 

Egzamin ”Spawanie podstawowe metodą MAG, TIG”

Już w przyszłym tygodniu startujemy z nowymi kursami zawodowymi!Miło Nam poinformować, iż dn. 11.09.2017 wszyscy uczestnicy grupy A realizującej kurs ”Spawanie podstawowe metodą MAG, TIG” pozytywnie zdali egzamin państwowy! Tym samym otrzymają wydane przez Instytut Spawalnictwa Książki spawacza oraz certyfikaty spawania, oraz będą uprawnieni do pracy na stanowisku Spawacza. 

Już w przyszłym tygodniu startujemy z nowymi kursami zawodowymi!

Już w przyszłym tygodniu startujemy z nowymi kursami zawodowymi!Uczestnikom Naszego Projektu przypominamy, iż harmonogramy wszystkich kursów na bieżąco będą zamieszczane na stronie www.ckp.pl w zakładce: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe 

Już za tydzień rozpoczęcie nowego roku szkolnego!

Już za tydzień rozpoczęcie nowego roku szkolnego!Już za tydzień rozpoczęcie nowego roku szkolnego! Łapiecie ostatnie promienie wakacyjnego słońca? Zespół projektu Zawodowy Wrocław w pocie czoła pracuje nad harmonogramami kolejnych kursów zawodowych, które uruchomimy dla Was już we wrześniu! Jesteście gotowi?

7.08 ruszamy z pierwszym kursem SPAWANIE PODSTAWOWE METODĄ MAG, TIG

Kurs rozpocznie się o godz. 15:30 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2xTAK we Wrocławiu, przy Al. Marcina Kromera 46 http://www.2xtak.eu/

Sumarycznie do zrealizowania jest 147 godzin kursu. Cały kurs potrwa maksymalnie 1,5 miesiąca. Zakończony zostanie on egzaminem wewnętrznym, a następnie egzaminem zewnętrznym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnik otrzyma legitymację UDT oraz uprawnienia do pracy w zawodzie spawacza.

30 czerwca 2017 ruszamy z pierwszym kursem OBSŁUGA WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Kurs rozpocznie się o godz. 9:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2xTAK we Wrocławiu, przy Al. Marcina Kromera 46 http://www.2xtak.eu/O_nas-60.html

Kurs odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00 lub 9:00-18:00 (jesteśmy na etapie ustalania dokładnego harmonogramu z ośrodkiem).

Sumarycznie do zrealizowania jest 67 godzin kursu. Cały kurs potrwa maksymalnie 2 tygodnie. Zakończony zostanie on egzaminem wewnętrznym, a następnie egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnik otrzyma legitymację UDT oraz uprawnienia do pracy przy obsłudze wózków widłowych.

UWAGA: Przed zajęciami odbędą się badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy w celu potwierdzenia stanu zdrowia umożliwiającego udział w kursie i pracę przy obsłudze wózków jezdniowych (widłowych). Prosimy o wcześniejsze stawienie się w ośrodku 2XTAK.

Nareszcie długo wyczekiwane wakacje!

pexels photo 324112Wypoczywacie czy pracujecie?
Uczestnicy Naszego Projektu rozpoczęli lub wkrótce rozpoczynają staże!
Wśród Naszych pracodawców znajdują się m.in. firmy takie jak:

http://airport.wroclaw.pl

http://www.komsa.pl
https://www.w-support.pl
http://sescom.eu
http://www.qhotels.pl
http://www.orbis.pl

A Wy? Co planujecie w te wakacje?

Zakończyła się rekrutacja do II etapu projektu „Zawodowy Wrocław”

Poniżej publikujemy listy rankingowe uczestników projektu "Zawodowy Wrocław" zakwalifikowanych do II etapu, z podziałem na formy wsparcia.

Ilość punktów, która decydowała o przyjęciu na daną formę wsparcia była odrębnie określona dla każdej z nich.
Z przyczyn obiektywnych listy rankingowe placówek:

· Zespół Szkół Nr 18
· Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

opublikowane zostaną dn. 12.06.

Staże zawodowe dla uczniów

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia realizacji staży zawodowych zamieszczamy wzory dokumentów.
Prosimy uczestników oraz ich rodziców o zapoznanie się z dokumentacją.

W sprawie miejsc i terminów realizacji staży oraz terminu podpisania umowy stażowej będziemy kontaktowali się z uczestnikami mailowo.

Staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Poniżej zamieszczamy wzór umowy stażowej, regulamin realizacji staży zawodowych dla nauczycieli, dziennik stażu oraz wzór oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia NNW.

Prosimy uczestników, którzy zadeklarowali chęć udziału w stażach, o zapoznanie się z dokumentami.

Rusza rekrutacja do II etapu projektu „Zawodowy Wrocław”

27.05 odbyły się ostatnie grupowe zajęcia interpersonalne w szkołach biorących udział w Projekcie. Poniżej znajdują się listy uczestników, którzy pomyślnie zakończyli I etap.
Osoby znajdujące się na listach prosimy o wypełnienie formularzy motywacyjnych, znajdujących się na stronie:

http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/rekrutacja/rekrutacja-uczniowie
(formularze dostępne są także u Liderów Szkolnych) oraz złożenie ich do Liderów Szkolnych najpóźniej do dnia 2 czerwca 2017.

Konkurs fotograficzny „Zawodowy Wrocław w obiektywie” został rozstrzygnięty

W ramach konkursu nadesłano 17 fotografii będących indywidualnymi pracami uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przy ocenie prac brano pod uwagę:

- walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne pracy,
- interpretację i nawiązanie do tematu,
- pomysłowość i zmysł obserwacji.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem dyrektor Anny Chołodeckiej oceniła i nagrodziła następujące prace:

I miejsce - Bartosz Michniewicz, SOSW nr 11, Tytuł pracy: „Stolarski grzybek”

  


Wyróżnienia:

Wiktoria Broś, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, Tytuł pracy: „Budujemy nowy dom”

Tomasz Brol, SP nr 82, Tytuł pracy: „Trudna praca”

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane prace oraz udział w konkursie oraz serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Szczegółowe informacje zamieszczono w protokole z posiedzenia komisji konkursowej.

Rozpoczynamy rekrutację uczniów do II etapu Projektu „Zawodowy Wrocław”

Ruszyła rekrutacja do II etapu Projektu „Zawodowy Wrocław".  Szczegółowe informacje oraz formularz motywacyjny dostępne są w zakładce „Rekrutacja – Uczniowie”.

Konkurs fotograficzny „Zawodowy Wrocław w obiektywie”

Serdecznie zapraszamy uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie fotograficznym „Zawodowy Wrocław w obiektywie”.
Zachęcamy do zgłaszania fotografii prezentujących różne aspekty pracy w wybranych branżach związanych z projektem „Zawodowy Wrocław”, tj. w branży motoryzacyjnej, budowlanej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej, turystyczno-gastronomicznej. Zdjęcie może przedstawiać np. osobę na stanowisku pracy, proces produkcji czy efekt pracy.

Prace konkursowe można dostarczyć osobiście, przesłać na adres:
Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49a,53-611 Wrocław
pok. 408 lub przesłać pocztą elektroniczną (w formie załącznika) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na fotografie oraz wypełnione formularze zgłoszeniowe (do pobrania ze strony www.ckp.pl, zakładka „Projekty unijne”) czekamy do 15 maja 2017 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnęty 18 maja 2017 roku.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody (w tym karnety do Aquaparku Wrocław)!

Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu, który dostępny jest na stronie www.ckp.pl w zakładce „Projekty unijne”

Zespół projektowy
„Zawodowy Wrocław”

Zaktualizowana lista rankingowa nauczycieli i harmonogramy szkoleń

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę rankingową nauczycieli zakwalifikowanych do projektu.
Aktualizacja wynika ze zmian na listach rankingowych, tj. zakwalifikowania do udziału w projekcie kilku osób z listy rezerwowej w związku z rezygnacją kandydatów z listy podstawowej.

Zamieszczamy także harmonogramy szkoleń interpersonalnych z coachem w podziale na grupy.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Grupa A.pdf)Grupa A.pdf 268 kB
Pobierz plik (Grupa B.pdf)Grupa B.pdf 269 kB
Pobierz plik (Grupa C.pdf)Grupa C.pdf 268 kB
Pobierz plik (Grupa D.pdf)Grupa D.pdf 270 kB
Pobierz plik (Wyniki rekrutacji nauczycieli po zmianach 31.03- na strone.pdf)Wyniki rekrutacji nauczycieli po zmianach 31.03- na strone.pdf 115 kB

Listy rankingowe nauczycieli

Poniżej zamieszczamy listę rankingową nauczycieli zakwalifikowanych do Projektu „Zawodowy Wrocław”.
Lista rankingowa sporządzona została w oparciu o preferowane przez kandydatów formy wsparcia w ramach Projektu „Zawodowy Wrocław“.

Zakwalifikowanych nauczycieli uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

- zał. 3 Deklaracja uczestnictwa dla nauczycieli
- zał. 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla nauczycieli
- zał. 5 Oświadczenie uczestnika projektu dla nauczycieli
- Zał. A do formularza zgłoszeniowego

oraz dostarczenie ich do CKP pok. 408 najpóźniej do dn. 05.04.2017.
Powyższe załączniki dostępne są w zakładce Projekty Unijne>Zawodowy Wrocław>Rekrutacja>Nauczyciele

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Lista rankingowa nauczycieli.pdf)Lista rankingowa nauczycieli.pdf 186 kB

Kolejne listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do projektu

Poniżej zamieszczamy kolejne listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do Projektu „Zawodowy Wrocław”.

Uprzejmie prosimy Liderów Szkolnych poszczególnych placówek o zgromadzenie od uczniów zakwalifikowanych do Projektu następujących dokumentów:

- Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa
- Zał. 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- Zał. 4 Oświadczenie uczestnika projektu
- Zał. A do formularza zgłoszeniowego

oraz dostarczenie ich do CKP pok. 408 najpóźniej do dn. 05.04.2017.
Powyższe załączniki dostępne są w zakładce Projekty Unijne>Zawodowy Wrocław>Rekrutacja>Uczniowie

Listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do projektu

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do Projektu „Zawodowy Wrocław”.

Jednocześnie informujemy, iż z przyczyn obiektywnych, listy rankingowe placówek: Elektroniczne Zakłady Naukowe, Lotnicze Zakłady Naukowe, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Nr 18, Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych, Zespół Szkół Zawodowych Nr 5, Zespół Szkół Nr 1 zamieszczone zostaną do końca bieżącego tygodnia.

Uprzejmie prosimy Liderów Szkolnych poszczególnych placówek o zgromadzenie od uczniów zakwalifikowanych do Projektu następujących dokumentów:

- Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa
- Zał. 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- Zał. 4 Oświadczenie uczestnika projektu
- Zał. A do formularza zgłoszeniowego

oraz dostarczenie ich do CKP pok. 408 najpóźniej do dn. 31.03.2017.
Powyższe załączniki dostępne są w zakładce Projekty Unijne>Zawodowy Wrocław>Rekrutacja>Uczniowie

Przypomnienie o upływającym terminie rekrutacji dla uczniów

Przypominamy o upływającym wraz z dniem 10.03 terminie rekrutacji uczniów do projektu „Zawodowy Wrocław” w szkołach. Liderów Szkolnych Prosimy o dostarczenie formularzy zgłoszeniowych uczniów do dn. 15.03 do CKP pok. 408.

Przypominamy także o możliwości uczestnictwa w Projekcie nauczycieli kształcenia zawodowego!

Aby zgłosić się do udziału, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Rekrutacja à Nauczyciele, oraz złożyć go w CKP pok. 408 lub przesłać drogą elektroniczną skan podpisanego formularza do dn. 10.03.2017. W przypadku chęci udziału w stażu, obligatoryjne jest także złożenie pisemnej rekomendacji dyrektora danej placówki objętej projektem (na wzorze dostępnym pod adresem http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/rekrutacja/rekrutacja-nauczyciele).

Fanpage „Zawodowy Wrocław”

Już jest fanpage „Zawodowy Wrocław” na Facebooku! Już jest fanpage „Zawodowy Wrocław” na Facebooku!

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami nt. projektu! Kliknij LUBIĘ TO i udostępnij Naszą stronę znajomym!

Rozpoczynamy rekrutację do Projektu " ZAWODOWY WROCŁAW" dla nauczycieli

Zawodowy Wroclaw - Plakat rekrutacyjny dla nauczycieliRuszyła rekrutacja do projektu „Zawodowy Wrocław” dla nauczycieli zawodu!

Rekrutacja trwa do 10.03.2017. Ilość miejsc ograniczona!

Nie zwlekaj i wyślij do Nas swój formularz zgłoszeniowy już dziś!

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz zasad rekrutacji i uczestnictwa dostępne w zakładce „Rekrutacja dla nauczycieli”.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Zawodowy Wroclaw - Plakat rekrutacyjny nauczyciele.pdf)Zawodowy Wroclaw - Plakat rekrutacyjny dla nauczycieli.pdf 2706 kB

Rozpoczynamy rekrutację do Projektu " ZAWODOWY WROCŁAW" dla uczniów

Zawodowy Wroclaw - Plakat rekrutacyjny dla uczniow.pdf •  Masz 15-19 lat ?
•  jesteś uczniem w jednej ze szkół objętych projektem?
•  kształcisz się w branży motoryzacyjnej, budowlanej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej lub turystyczno-gastronomicznej?
•  zamieszkujesz obszar ZIT WrOF*?

a ponadto chcesz podnieść swoje kwalifikacje i być rozchwytywanym na rynku pracy?

Zgłoś się do Projektu "ZAWODOWY WROCŁAW" już dziś!

Więcej informacji w zakładce Rekrutacja dla uczniów!

Nie zwlekaj i zgłoś się już dziś! Rekrutacja trwa tylko do 10.03.2017.

*gmina Wrocław, Miasto i gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i gmina Kąty Wrocławskie, gmina Siechnice, gmina Trzebnica, Miasto i gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, gmina Długołęka, gmina Czernica, gmina Kobierzyce, gmina Miękinia, gmina Oleśnica, gmina Wisznia Mała, gmina Żórawina, gmina Oborniki Śląskie

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Zawodowy Wroclaw - Plakat rekrutacyjny dla uczniow.pdf)Zawodowy Wroclaw - Plakat rekrutacyjny dla uczniow.pdfPlik w dużej rozdzielczości, przeznaczony do wydruku.713 kB

Prośba o określenie wartości szacunkowej zamówienia

W związku z planowanym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyłonienia doradców zawodowych i coacha na potrzeby realizacji projektu „Zawodowy Wrocław”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o określenie szacunkowego kosztu ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załącznika.

Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 16 stycznia do godz. 15.00 na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Szacowanie_wartosci_-__doradca_zawodowy_i_coach.pdf)Szacowanie wartosci - doradca zawodowy i coach.pdf 133 kB