Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Rozpoczynamy rekrutację do II etapu Projektu „Zawodowy Wrocław” – Edycja II

Ruszyła rekrutacja do II etapu Projektu „Zawodowy Wrocław” w Edycji II. Formularze motywacyjne należy składać do Liderów Szkolnych w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15 kwietnia 2018 roku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Formularz_motywacyjny_II_etap.pdf)Formularz_motywacyjny_II_etap.pdf 270 kB
Pobierz plik (Formularz_motywacyjny_II_etap.docx)Formularz_motywacyjny_II_etap.docx 149 kB

Rozpoczynamy rekrutację do II etapu Projektu „Zawodowy Wrocław”

Ruszyła rekrutacja do II etapu Projektu „Zawodowy Wrocław”. Formularze motywacyjne należy składać do Liderów Szkolnych w nieprzekraczalnym terminie 30 maja 2017 roku.
W szkołach, które zakończyły już etap szkoleń interpersonalnych, formularze motywacyjne mogą być składane wcześniej.
Formularze motywacyjne można wydrukować ze strony internetowej lub odebrać w CKP w pok. 408.

Rekrutacja - uczniowie

Uczestnikiem projektu „Zawodowy Wrocław” może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

  • ma 15-19 lat,
  • jest uczennicą/uczniem jednej ze szkół objętych projektem,
  • kształci się w kluczowych dla Dolnego Śląska i Wrocławia branżach (motoryzacyjnej, budowlanej, elektryczno-energetycznej, mechaniczno-elektronicznej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej, turystyczno-gastronomicznej),
  • zamieszkuje obszar ZIT WrOF, w skład którego wchodzą: gmina Wrocław, Miasto i gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i gmina Kąty Wrocławskie, gmina Siechnice, gmina Trzebnica, Miasto i gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, gmina Długołęka, gmina Czernica, gmina Kobierzyce, gmina Miękinia, gmina Oleśnica, gmina Wisznia Mała, gmina Żórawina, gmina Oborniki Śląskie.


Rekrutacja do udziału w projekcie będzie prowadzona dwukrotnie w szkołach objętych projektem.

1. Rekrutacja do pierwszej edycji, zaplanowanej na rok szkolny 2016/2017, rozpocznie się w lutym 2017 roku.
2. Rekrutacja do drugiej edycji, zaplanowanej na rok szkolny 2017/2018, rozpocznie się w styczniu 2018 roku.

Realizacja każdej edycji projektu będzie przebiegała dwuetapowo:

Etap I – szkolenia grupowe z zakresu kompetencji interpersonalnych i poruszania się po rynku pracy.
Etap II – staże zawodowe, kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne, wycieczki zawodoznawcze.

Przebieg rekrutacji do I etapu projektu

1. Składanie formularzy zgłoszeniowych
Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ckp.pl i składa go do nauczyciela pełniącego funkcję lidera szkolnego do 10 marca 2017 roku.

2. Weryfikacja formularzy zgłoszeniowych i ogłoszenie wyników rekrutacji
Komisja rekrutacyjna w oparciu o kryteria formalne i premiujące oraz badanie motywacji kandydatów dokonuje wyboru uczestników projektu. Komisja rekrutacyjna przygotowuje listy podstawowe i rezerwowe do 21 marca 2017 roku.

3. Złożenie deklaracji uczestnictwa
Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do projektu (umieszczenie na liście podstawowej), kandydat składa do lidera szkolnego podpisaną deklarację uczestnictwa w projekcie oraz niezbędne oświadczenia dostępne na stronie www.ckp.pl. Termin składania deklaracji i oświadczeń upływa 27 marca 2017 roku.

Przebieg rekrutacji do II etapu projektu

Rekrutacja do II etapu projektu będzie prowadzona w ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu I etapu.

1. Wpis na listę potwierdzający chęć uczestnictwa w stażach lub kursach specjalistycznych/kwalifikacyjnych
Warunkiem dokonania wpisu na listę jest uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkoleń grupowych (I etapu projektu).

2. Składanie formularzy motywacyjnych
Kandydat składa formularz motywacyjny do nauczyciela pełniącego funkcję lidera szkolnego. Formularz motywacyjny zawiera średnią ocen z przedmiotów zawodowych za ostatnie półrocze/rok szkolny (w zależności od terminu rekrutacji do danej edycji) oraz pisemną rekomendację instruktora zawodu lub wychowawcy wraz ze wskazaniem formy wsparcia najbardziej adekwatnej do potrzeb i możliwości kandydata.

3. Weryfikacja formularzy motywacyjnych
Komisja rekrutacyjna przyznaje kandydatom punkty i na tej podstawie dokonuje wyboru uczestników. Komisja rekrutacyjna przygotowuje listy podstawowe i rezerwowe.

4. Podpisanie przez kandydatów dokumentów warunkujących udział w stażu/kursie
Kandydaci z listy podstawowej składają u lidera szkolnego niezbędne dokumenty (tj. umowa stażowa, informacja o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału kursie/stażu – jeśli dotyczy).

Rekrutacja do I edycji projektu

Nazwa pliku Rozmiar
An Adobe Acrobat file Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zawodowy Wrocław - edycja I 459.64 KB
An Adobe Acrobat file Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy 254.85 KB
A Microsoft Word file Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy 157.67 KB
An Adobe Acrobat file Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy - wzór wypełniania 255.88 KB
An Adobe Acrobat file Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa 234.25 KB
A Microsoft Word file Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa 151.06 KB
An Adobe Acrobat file Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa-wzór wypełniania 255.09 KB
An Adobe Acrobat file Zał. 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 206.75 KB
A Microsoft Word file Zał. 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 145.67 KB
An Adobe Acrobat file Zał. 4 Oswiadczenie uczestnika projektu 189.67 KB
A Microsoft Word file Zał. 4 Oswiadczenie uczestnika projektu 145.61 KB
An Adobe Acrobat file Zał. A do formularza zgłoszeniowego 412.64 KB