Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Rekrutacja - nauczyciele

Ruszyła rekrutacja do projektu „Zawodowy Wrocław” dla nauczycieli zawodu!
Zgłoś się do Projektu, jeśli:

• jesteś nauczycielem zawodu w jednej z placówek objętych projektem,
• nauczasz w kluczowych dla Dolnego Śląska i Wrocławia branżach: motoryzacyjnej, budowlanej, elektryczno-energetycznej, mechaniczno-elektronicznej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej, turystyczno-gastronomicznej,

Zaplanowane w projekcie „Zawodowy Wrocław” działania obejmują:

• bezpłatne szkolenia grupowe z zakresu komunikacji interpersonalnej w pracy dydaktycznej prowadzone przez profesjonalnego coacha
• bezpłatne szkolenia grupowe z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w praktyce (m.in. przygotowanie profesjonalnych prezentacji, obsługa platformy edukacyjnej)
• bezpłatne certyfikowane kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne zorganizowane przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, dostosowane do potrzeb i harmonogramu pracy zawodowej
• staże realizowane w przedsiębiorstwach (40 godz./uczestnik)

Rekrutacja do projektu przebiegać będzie następująco:

1) kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ckp.pl i składa go w siedzibie Realizatora Projektu- Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49a, pok. 408, IV piętro lub przesyła podpisany skan formularza drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dn. 10.03.2017. W przypadku chęci udziału w stażu, obligatoryjne jest także złożenie pisemnej rekomendacji dyrektora danej placówki objętej projektem (na wzorze udostępnionym przez Realizatora projektu),
2) Komisja rekrutacyjna, w oparciu o kryteria formalne i premiujące dokonuje wyboru uczestników projektu, a następnie do dn. 21.03.2017 sporządza listę podstawową i rezerwową,
3) po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do projektu (umieszczenie na liście podstawowej) kandydat składa do Komisji rekrutacyjnej wypełnioną deklarację uczestnictwa oraz niezbędne oświadczenia dostępne na stronie www.ckp.pl. Termin składania deklaracji i oświadczeń upływa 27.03.2017 roku. Jeśli uprzednio złożono formularz zgłoszeniowy drogą elektroniczną, kandydat ma obowiązek dostarczenia jego wersji papierowej w wyznaczonym terminie.

Szersze informacje nt. form wsparcia przewidzianych w ramach projektu, a także szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zawodowy Wrocław” dla nauczycieli zawodu dostępnym na stronie www.ckp.pl w zakładce Projekty unijne, a także w siedzibie Realizatora Projektu - Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49a, pok. 408 i 409, oraz pod numerem telefonu 71 798 67 00 wew. 123 lub 124.