Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Wizyta monitoringowa w Zespole Szkół Nr 3

Dn. 30.11.2018 odbyliśmy wizytę monitoringową w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Szkockiej, która miała na celu sprawdzenie wyposażonej w ramach projektu „Zawodowy Wrocław” pracowni planowania żywienia.

Pracownia wzbogacona została o następujące środki trwałe:

a) Notebook Dell Vistro 3578 15,6’’ (31 szt.)
a) Projektor Acer P5530 (1 szt.)
b) Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-1610 (1 szt.)
c) Zestaw TANITA BC1000 analizator składu ciała z ANT stic i oprogramowaniem GMON Fit 3 (2 szt.)
d) Licencja niewyłączna na program Kcalmar.pro wersja akademicka (31 licencji)
e) Program Office STD 2019 PL MOLP (31 szt.)
f) Retro waga kuchenna czarna z miską 5kg (30 szt.)

Zespół Szkół Nr 3 posiada dwie pracownie gastronomiczne (sale 55 i 53), oraz jedną pracownię planowania żywienia (sala 52). Zajęcia w tych pracowniach przewidziane są dla uczniów klas 1 i 2 technikum gastronomicznego oraz klas 2, 3 i 4 technikum hotelarskiego. Zakupiony sprzęt użytkowany jest przez uczniów technikum gastronomicznego podczas realizacji zajęć takich jak pracownia gastronomiczna, technologia gastronomiczna z towaroznastwem oraz organizacja produkcji gastronomicznej. Wykorzystywany jest on także w realizacji zajęć przez uczniów technikum hotelarskiego na przedmiotach takich jak Obsługa konsumenta oraz usługi żywieniowe w hotelarstwie. W roku 2019 planowane są zajęcia z usług gastronomicznych, wyposażenia i zasad bezpieczeństwa w gastronomii oraz pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, przewidziane dla technikum gastronomicznego. Podczas realizacji powyższych zajęć również użytkowany będzie sprzęt zakupiony w ramach projektu.

Uczniowie korzystający ze sprzętu kształcą się w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Podczas wizyty monitoringowej uczniowie klasy 2G realizowali zajęcia z zasad żywienia, podczas których korzystali zarówno z wag kuchannych jak i notebooków Dell Vistro. Prowadząca zajęcia poinformowała, że szkoła czeka na instalację na zakupionym sprzędzie programu Kcalmar.pro wersja akademicka. Instalacji ma dokonać firma zewnętrzna przy współudziale informatyka ze szkoły. Zestaw TANITA analizator składku ciała będzie służył uczniom w nauce przygotowywania diet – będa one opracowywane w programie Kcalmar.pro.

Wzbogacenie pracowni planowania żywienia o ww. sprzęt pozwoli na spełnienie aktualnych wymagów dotyczących kształcenia, opisanych w rekomendowanym przez KOWEZiU wyposażeniu pracowni nauki zawodu. Wsparcie w postaci zakupionego sprzętu pozwoli na lepsze i trwalsze opanowanie nauki w szkole zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu projektu. Środki dydaktyczne spełniają normy rekomendowane przez KOWEZiU.

Wycieczka zawodoznawcza do firmy Ringier Axel Springer

Dn. 7.11.2018 grupa uczniów z Elektronicznych Zakładów Naukowych, Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Nr 1 kształcących się w zawodzie technik informatyk uczestniczyła w wycieczce zawodoznawczej do firmy Ringier Axel Springer o. Wrocław.

Podczas wycieczki uczniowie mieli okazję zobaczyć rzeczywiste środowisko pracy w branży IT, usłyszeli kilka praktycznych rad nt. procesu rekrutacji i mieli okazję zadawania pracownikom firmy pytań, zarówno tych dotyczących rekrutacji jak i pracy w branży.

Serdecznie dziękujemy p. Andrzejowi Wiśniewskiemu i p. Jerzemu Howis za podzielenie się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem oraz organizację spotkania.

Egzamin UDT, wózki widłowe gr. E

Egzamin UDT, wózki widłowe gr. EUprzejmie informujemy, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z gr. E odbędzie się dn. 20.11.2018 r. około godz. 08:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK, ul. Miechowity 2.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej, trwającej ok 20 min. na uczestnika, oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.

Ośrodek 2XTAK może wystawić usprawiedliwienie dla uczniów na czas trwania egzaminu.

Dwa ostatnie kursy realizowane w projekcie „Zawodowy Wrocław”

Dwa ostatnie kursy realizowane w projekcie „Zawodowy Wrocław”W najbliższy poniedziałek (5.11.2018 r.) rozpoczną się dwa ostatnie kursy realizowane w projekcie „Zawodowy Wrocław”. Będą to:

  • Obsługa celna przesyłek
  • Transport i spedycja – umowy, ubezpieczenia, konwencje CMR 


Uczestnikami kursów będą uczniowie Zespołu Szkół Logistycznych oraz Lotniczych Zakładów Naukowych.
Harmonogramy kursów dostępne są na stronie: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe 

Kurs realizowany będzie przez firmę Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji.

Kolejny kurs za nami!

kurs barmanskiW ubiegłym tygodniu zakończył się kurs barmański realizowany w ramach projektu „Zawodowy Wrocław”.

W trakcie kursu uczniowie poznali charakterystykę pracy barmana, sprzęt barmański, typy szkła barowego oraz miar barowych. Nauczyli się również, jak przyrządzać koktajle, drinki i napoje, się jak dekorować koktajle oraz jak za barem pracować efektywnie i efektownie!

Wszystko to pod okiem doświadczonego barmana z firmy Szymon Jankowski Craicford http://craicford.pl/.
Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywny i kreatywny udział w zajęciach, a Szymonowi za doskonałą współpracę.

Egzamin państwowy „Spawanie podstawowe metodą MAG/TIG” gr. B

Egzamin państwowy „Spawanie podstawowe metodą MAG/TIG” gr. B i gr. C”Uprzejmie informujemy, iż egzamin państwowy przed Komisją Spawalnictwa z Gliwic dla uczestników kursu „Spawanie podstawowe metodą MAG/TIG” z gr. B odbędzie się dn. 23.10.2018 o godz. 12:15 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK.

Bardzo prosimy o obecność uczniów w Ośrodku wcześniej (11:00-11:30)

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Komisję Spawalnictwa. Planowany czas trwania egzamin to ok. 1 godziny. Egzamin będzie składał się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Bardzo prosimy, aby uczestnicy na czas trwania egzaminu zabrali ze sobą dowód osobisty. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają wydane przez Instytut Spawalnictwa imienne książki spawacza oraz certyfikaty spawania, oraz będą uprawnieni do pracy na stanowisku Spawacza.

Wizyta monitoringowa ZS Nr 2

Wizyta monitoringowa ZS Nr 2Dn. 27.09 odbyliśmy wizytę monitoringową w Zespole Szkół Nr 2 w celu sprawdzenia wyposażonej w ramach projektu „Zawodowy Wrocław” pracowni obróbki mechanicznej. Pracownia wyposażona została w szereg pomocy dydaktycznych:

a) Szlifierka narzędziowa SN-50 nr seryjny: 185 00 611 (1 szt.)
a) Drukarka ATMAT SIGNAL XL (1 szt.)
b) Skaner 3D ATMAT LUNA (1 szt.)
c) Oscyloskop cyfrowy Gratten 1102CAL 2K, 100MHz1 gsa (1 szt.)
d) Zestaw do żarników M8, M9, M10, M10x1,25, PSA, Strog (1 szt.)
e) Oscyloskop, generator, przystawka USB do PC (1 szt.)

Zajęcia prowadzone w pracowni obróbki mechanicznej prowadzone są dla uczniów kształcących się w zawodach takich jak: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy. Wzbogacenie pracowni obróbki mechanicznej o ww. sprzęt pozwoli na spełnienie aktualnych wymagów dotyczących kształcenia, opisanych w rekomendowanym przez KOWEZiU wyposażeniu pracowni nauki zawodu. Wsparcie w postaci zakupionego sprzętu pozwoli na lepsze i trwalsze opanowanie nauki w szkole zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu projektu. Zakupione dla Zespołu Szkół Nr 2 sprzęty wykorzystywane są podczas realizacji przedmiotów zawodowych, gdzie wykonywane są prace takie jak szlifowanie noży tokarskich, szlifowanie wierteł, szlifowanie gwintowników. Podczas wizyty monitoringowej uczniowie pod okiem nauczyciela realizowali przedmioty kierunkowe i aktywnie korzystali z zakupionego sprzętu. Środki dydaktyczne spełniają normy rekomendowane przez KOWEZiU.

Zakończenie kursu „Animator czasu wolnego”

Dwa weekendy, tj. 22-23.09.18 oraz 6-7.10.18 upłynęły w Naszym projekcie pod znakiem śmiechu, tańców i zabaw!

Wszystko to dzięki zespołowi trenerów z firmy Animator Center http://animatorcenter.com/, którzy w ramach Naszego projektu przeprowadzili kurs „Animator czasu wolnego”

Podczas jego realizacji, uczniowie dowiedzieli się m.in.: jak skutecznie poprowadzić aquaaerobic, fitness i stretching; jak pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, nauczyli się także sztuki wystąpień publicznych, pracy z mikrofonem i odbyli warsztaty autoprezentacji.

Wolne miejsce na kurs „Animator czasu wolnego”

Informujemy, iż wciąż dysponujemy dodatkowym wolnym miejscem na kursie „Animator czasu wolnego”.

W kursie może wziąć udział wyłącznie uczeń/uczennica, który/a w II edycji projektu „Zawodowy Wrocław” wyraził/a chęć udziału w stażu.

W przypadku chęci udziału w ww. kursie, należy wypełnić zamieszczone poniżej zgłoszenie oraz dostarczyć je bezpośrednio do Biura Projektu „Zawodowy Wrocław” (Centrum Kształcenia Praktycznego, pok. 408) w terminie do 5.10.2018 w godz. 7.30-14.30.

O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku złożenia formularzy przez kilku uczestników w jednym terminie, decydująca jest średnia ocen z przedmiotów zawodowych, wpisana uprzednio w formularzu motywacyjnym przez instruktora zawodu/wychowawcę/lidera szkolnego.

UWAGA: realizowany kurs musi być zgodny z kierunkiem kształcenia ucznia.

Wolne miejsce na kurs „Nowoczesne trendy w przygotowaniu i podawaniu potraw” gr. B

Informujemy, iż w związku z rezygnacją z udziału w kursie jednego z uczniów, dysponujemy dodatkowym wolnym miejscem na kursie „Nowoczesne trendy w przygotowaniu i podawaniu potraw” gr. B.

W kursie może wziąć udział wyłącznie uczeń/uczennica, który/a w II edycji projektu „Zawodowy Wrocław” wyraził/a chęć udziału w stażu, i nie zrealizował/a dodatkowo żadnego z kursów.

W przypadku chęci udziału w ww. kursie, należy wypełnić zamieszczone poniżej zgłoszenie oraz dostarczyć je bezpośrednio do Biura Projektu „Zawodowy Wrocław” (Centrum Kształcenia Praktycznego, pok. 408) w terminie do 28.09.2018 w godz. 7.30-14.30.

O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku złożenia formularzy przez kilku uczestników w jednym terminie, decydująca jest średnia ocen z przedmiotów zawodowych, wpisana uprzednio w formularzu motywacyjnym przez instruktora zawodu/wychowawcę/lidera szkolnego.

UWAGA: realizowany kurs musi być zgodny z kierunkiem kształcenia ucznia.

Egzamin UDT, wózki widłowe, gr. D

Uprzejmie informujemy, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z gr. D odbędzie się dn. 16.10.2018 r. około godz. 08:00 (od godziny 7:30 zostanie przeprowadzona powtórka) w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK, ul. Miechowity 2.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej, trwającej ok 20 min. na uczestnika, oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.

Ośrodek 2XTAK może wystawić usprawiedliwienie dla uczniów na czas trwania egzaminu.

Wolne miejsce na kurs „Animator czasu wolnego”

Informujemy, iż w związku z rezygnacją z udziału w kursie jednego z uczniów, dysponujemy dodatkowym wolnym miejscem na kursie „Animator czasu wolnego”.

W kursie może wziąć udział wyłącznie uczeń/uczennica, który/a w II edycji projektu „Zawodowy Wrocław” wyraził/a chęć udziału w stażu.

W przypadku chęci udziału w ww. kursie, należy wypełnić zamieszczone poniżej zgłoszenie oraz dostarczyć je bezpośrednio do Biura Projektu „Zawodowy Wrocław” (Centrum Kształcenia Praktycznego, pok. 408) w terminie do 25.09.2018 w godz. 7.30-14.30.

O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku złożenia formularzy przez kilku uczestników w jednym terminie, decydująca jest średnia ocen z przedmiotów zawodowych, wpisana uprzednio w formularzu motywacyjnym przez instruktora zawodu/wychowawcę/lidera szkolnego.

UWAGA: realizowany kurs musi być zgodny z kierunkiem kształcenia ucznia.

Wolne miejsce na kurs „Barman”

Informujemy, iż w związku z rezygnacją z udziału w kursie jednego z uczniów, dysponujemy dodatkowym wolnym miejscem na kursie „Barman”.

W kursie może wziąć udział wyłącznie uczeń/uczennica, który/a w II edycji projektu „Zawodowy Wrocław” wyraził/a chęć udziału w stażu.

W przypadku chęci udziału w ww. kursie, należy wypełnić zamieszczone poniżej zgłoszenie oraz dostarczyć je bezpośrednio do Biura Projektu „Zawodowy Wrocław” (Centrum Kształcenia Praktycznego, pok. 408) w terminie do 18.09.2018 w godz. 7.30-14.30.

O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku złożenia formularzy przez kilku uczestników w jednym terminie, decydująca jest średnia ocen z przedmiotów zawodowych, wpisana uprzednio w formularzu motywacyjnym przez instruktora zawodu/wychowawcę/lidera szkolnego.

UWAGA: realizowany kurs musi być zgodny z kierunkiem kształcenia ucznia.

Kurs „Animator czasu wolnego” – znamy już terminy!

animatorZnamy już terminy realizacji kursu „Animator czasu wolnego” realizowanego w ramach projektu „Zawodowy Wrocław”.
Zajęcia dla gr. A odbędą się w dn. 22-23.09, a dla gr. w dn. B 6-7.10.

Pełne harmonogramy kursu dostępne są na stronie http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe 

Kurs zrealizuje firma Animator Center http://animatorcenter.com/ 

Wolne miejsce na kurs „Obsługa wózków widłowych” gr. E

Informujemy, iż w związku z rezygnacją z udziału w kursie jednego z uczniów, dysponujemy dodatkowym wolnym miejscem na kursie „Obsługa wózków widłowych” w gr. E.

W kursie może wziąć udział wyłącznie uczeń/uczennica, który/a w II edycji projektu „Zawodowy Wrocław” wyraził/a chęć udziału w stażu.

W przypadku chęci udziału w ww. kursie, należy wypełnić zamieszczone poniżej zgłoszenie oraz dostarczyć je bezpośrednio do Biura Projektu „Zawodowy Wrocław” (Centrum Kształcenia Praktycznego, pok. 408) w terminie do 11.09.2018 w godz. 7.30-14.30.

O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku złożenia formularzy przez kilku uczestników w jednym terminie, decydująca jest średnia ocen z przedmiotów zawodowych, wpisana uprzednio w formularzu motywacyjnym przez instruktora zawodu/wychowawcę/lidera szkolnego.

UWAGA: realizowany kurs musi być zgodny z kierunkiem kształcenia ucznia.

We wrześniu ruszamy z kolejną porcją kursów zawodowych!

We wrześniu ruszamy z kolejną porcją kursów zawodowych!We wrześniu ruszamy z kolejną porcją kursów zawodowych! Tym razem będzie to m.in. kurs „Nowoczesne trendy w przygotowaniu i podawaniu potraw”, który zrealizuje 22 uczniów!

Harmonogramy kursów są już dostępne na stronie http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe. Uczniowie będą uczyć się pod czujnym okiem P. Sandry Kołkowskiej z https://www.przepiswroclaw.com

Grupa A startuje 15.09, a gr. B 29.09!

Egzamin UDT, wózki widłowe, gr. C

Uprzejmie informujemy, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z gr. C odbędzie się dn. 19.09.2018 o godz. 8:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK, ul. Miechowity 2.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej, trwającej ok 20 min. na uczestnika, oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.

Bardzo proszę, aby uczniowie stawili się tego dnia w Ośrodku o godz. 7:30, ponieważ przeprowadzona zostanie dodatkowa powtórka.

Ośrodek 2XTAK może wystawić usprawiedliwienie dla uczniów na czas trwania egzaminu.

Dodatkowy termin egzaminu UDT dla uczestników gr. A, B, C, D – kurs wózków widłowych

Drodzy uczniowie! Informujemy, że Ci z Was, którzy nie zdali egzaminu UDT po kursie „Obsługa wózków widłowych” i chcieliby podejść do egzaminu ponownie-będą mieli taką szansę, wraz z uczestnikami kursu z gr. E.

Prosimy o mailową lub telefoniczną deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu. Można również w tej sprawie zgłosić się do Lidera Szkolnego, który przekaże tę informację do naszego biura.

O deklaracje prosimy najpóźniej do dn. 10.09.

Egzamin UDT, wózki widłowe, gr. B

Uprzejmie informujemy, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z gr. B odbędzie się dn. 30.07.2018 o godz. 12:30 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK, ul. Miechowity 2.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej, trwającej ok 20 min. na uczestnika, oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.

Ze względu na zaostrzenie procedur w Urzędzie Dozoru Technicznego związanych z kwestiami formalnymi, w bieżącej edycji niestety nie ma możliwości dołączenia na egzamin osób z innych grup, które nie zdały egzaminu uprzednio.

Uczniowie zainteresowani ponownym podejściem do egzaminu UDT proszeni są o kontakt z biurem projektu pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 71 798 67 00 wewn. 123. Istnieje możliwość utworzenia odrębnej grupy egzaminacyjnej np. w październiku pod koniec realizacji projektu, jeśli zbierze się odpowiednia grupa chętnych. Cena egzaminu UDT dla tych uczniów to 152 zł płatne w dniu egzaminu.

Lipcowe staże

Nasi stażyści rozpoczęli wakacje od nauki i pracy, by w kolejnych tygodniach bawić się i odpoczywać. Odwiedzamy uczniów w miejscach realizacji staży i cieszymy się z ich sukcesów:) Dziś prezentujemy fotografie stażystów z branży lotniczej (Sky Taxi), logistycznej (Kuehne&Nagel) oraz turystyczno-gastronomicznej (Sofitel).

Egzamin państwowy „Spawanie podstawowe metodą MAG/TIG” gr. A

Egzamin państwowy „Spawanie podstawowe metodą MAG/TIG” gr. B i gr. C”Uprzejmie informujemy, iż egzamin państwowy przed Komisją Spawalnictwa z Gliwic dla uczestników kursu „Spawanie podstawowe metodą MAG/TIG” z gr. A odbędzie się dn. 31.07.2018 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Komisję Spawalnictwa. Planowany czas trwania egzamin to ok. 1 godziny. Egzamin będzie składał się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Bardzo prosimy, aby uczestnicy na czas trwania egzaminu zabrali ze sobą dowód osobisty. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają wydane przez Instytut Spawalnictwa imienne książki spawacza oraz certyfikaty spawania, oraz będą uprawnieni do pracy na stanowisku Spawacza.

Pierwszy kurs baristyczny w projekcie „Zawodowy Wrocław”

Wystartowaliśmy dziś z pierwszym w projekcie „Zawodowy Wrocław” kursem baristycznym!
Kurs realizować będą doświadczeni bariści z wrocławskiej palarni kawy „Czarny Deszcz” http://czarnydeszcz.pl/ 
Część pierwsza, teoretyczna, odbędzie się dziś w godz. 10:00-14:00 w siedzibie firmy przy ul. Pilata 18.
Kolejne części podzielone tematycznie (espresso, mleko, alternatywy) realizowane będą w pracowni FOOD THINK TANK przy ul. Łokietka 6.

Pełen harmonogram kursu dostępny jest na stronie: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe

Egzamin UDT, wózki widłowe, gr. A

Uprzejmie informujemy, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z gr. A odbędzie się dn. 9.07.2018 o godz. 10:30 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK, ul. Miechowity 2.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej, trwającej ok 20 min. na uczestnika, oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.

Odwołanie kursu „Obsługa celna przesyłek”

Szanowni uczniowie, informujemy, iż z przyczyn niezależnych od Nas, planowany w terminach 23-24.06 oraz 30.06-1.07 kurs pn.: „Obsługa celna przesyłek” nie odbędzie się. Przepraszamy za zaistniałą sytuację, jednak nie mamy na nią wpływu. O nowych terminach realizacji kursu będziemy informować na bieżąco. Prawdopodobny termin ich realizacji to wrzesień 2018.

Wolne miejsce na kurs „Spawanie podstawowe MAG/TIG”

Informujemy, iż w związku z rezygnacją z udziału w kursie jednego z uczniów, dysponujemy dodatkowym wolnym miejscem na kursie „Spawanie podstawowe metodą MAG/TIG”.

W kursie może wziąć udział wyłącznie uczeń/uczennica, który/a w II edycji projektu „Zawodowy Wrocław” wyraził/a chęć udziału w stażu.

W przypadku chęci udziału w ww. kursie, należy wypełnić zamieszczone poniżej zgłoszenie oraz dostarczyć je bezpośrednio do Biura Projektu „Zawodowy Wrocław” (Centrum Kształcenia Praktycznego, pok. 408) w terminie do 22.06.2018 w godz. 7.30-14.30.

O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku złożenia formularzy przez kilku uczestników w jednym terminie, decydująca jest średnia ocen z przedmiotów zawodowych, wpisana uprzednio w formularzu motywacyjnym przez instruktora zawodu/wychowawcę/lidera szkolnego.

UWAGA: realizowany kurs musi być zgodny z kierunkiem kształcenia ucznia.

Kurs „Windows Server 2016 – co nowego?” dla nauczycieli

Kolejni nauczyciele w bieżącym tygodniu (11-15.06.2018) realizują kurs w ramach projektu „Zawodowy Wrocław”.

Sumarycznie zrealizowanych zostanie 35 godzin edukacyjnych kursu pn. „Windows Server 2016 – co nowego?” pod okiem doświadczonego trenera z firmy Altkom Akademia.

Nauczyciele zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające planowanie, konfigurację i rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem tożsamością oraz dostępem do danych w Windows Server 2016. Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego Microsoft: 70-743: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016

Wizyta monitoringowa ZSL

Dn. 29.05 odbyliśmy wizytę monitoringową w Zespole Szkół Logistycznych w celu sprawdzenia wyposażonej w ramach projektu „Zawodowy Wrocław” pracowni logistycznej. Pracownia wyposażona została w szereg pomocy dydaktycznych:

a) makieta terminali i magazynów T-MTIM (1 szt.)
b) modele środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego T-MST (1 szt.)
c) zestaw edukacyjny nr 1: terminal z oprogramowaniem (1 szt.)
d) zestaw edukacyjny nr 2: aplikacja do weryfikacji tagów RFiID (1 szt.)
e) zestaw edukacyjny nr 3: aplikacja do wydruku etykiety (1 szt.)
f) drukarka do etykiet ZEBRA (5 szt.)
g) czytnik kodów kreskowych ZEBRA (4 szt.)
h) LI 2208/USB/czarny/podstawka/kabel (1 szt.)

Przedmioty szkolne, nauczane przy użyciu nowego sprzętu to m.in. procesy magazynowe oraz wykonywanie prac magazynowych. Wzbogacenie pracowni logistycznej o ww. pomoce dydaktyczne pozwoli na spełnienie aktualnych wymogów dotyczących kształcenia, opisanych w rekomendowanym przez KOWEZiU wyposażeniu pracowni nauki zawodu. Wsparcie w postaci zakupionego sprzętu pozwoli na lepsze i trwalsze opanowanie nauki w szkole zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu projektu. Zakupione dla Zespołu Szkół Logistycznych sprzęty wykorzystywane są podczas realizacji przedmiotów zawodowych w zawodach technik logistyk, technik spedytor, magazynier logistyk (szkoła branżowa 1 st.), przyczyniając się do uzyskania lepszych efektów kształcenia. Podczas zajęć w pracowni logistycznej uczniowie klasy 1-3 realizują pod okiem nauczyciela przedmioty kierunkowe, gdzie aktywnie korzystają z zakupionego sprzętu w procesie edukacji zawodowej.

Ustawa o RODO

Informujemy, że w związku z obowiązkiem stosowania od 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), z naszej strony internetowej usunięte zostały listy rankingowe i zestawienia, zawierające dane osobowe.

Wyniki rekrutacji – dodatkowe kursy zawodowe dla stażystów – Edycja II

Poniżej publikujemy dodatkową listę rankingową, będącą wynikiem dodatkowej rekrutacji do uczestnictwa w kursie barmańskim dla stażystów, ogłoszonej na stronie www.ckp.pl dn. 4.05.2018.

Zachęcamy do zapoznania się.

Relacja z Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz Przystanku Kariera

W piątek, 11.05 uczestniczyliśmy w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie w godz. 9:00-12:00 towarzyszyły Nam pokazy barmański, baristyczny oraz Selfie Mirror!

Prawdziwym hitem okazała się drukarka do kawy, na której Nasz barista drukował loga CKP oraz projektów Weź kurs na staż! i Zawodowy Wrocław, a na życzenie uczniów i nauczycieli także inne obrazy. Pokaz barmański cieszył się szczególnie dużym powodzeniem wśród uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Nr 3 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 11, którzy licznie odwiedzili Nas w tym dniu.

Prawdziwą atrakcją tego dnia było także Selfie Mirror, a pamiątkowe zdjęcia będą wszystkim przypominały ten wyjątkowy dzień!

Od godz. 12:00 mogliście Nas znaleźć na placu Solnym, gdzie w towarzystwie doradców zawodowych z Centrum Kształcenia Praktycznego braliśmy udział w imprezie Przystanek Kariera. Wszystkim zainteresowanym udzielaliśmy informacji nt. projektów „Weź kurs na staż!” oraz „Zawodowy Wrocław”, a osoby odwiedzające Nasze stoisko mogły skorzystać z atrakcji takich jak stanowisko 3D z aplikacjami typu job symulator oraz fotobudki, gdzie wszyscy zainteresowani mogli zrobić sobie zdjęcia z użyciem strojów i akcesoriów związanymi z zawodami i nie tylko!

Wszystkim uczestnikom Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz Przystanku Kariera dziękujemy za odwiedzenie Naszych stoisk, a współpracującym z Nami w tym dniu firmom (Szymon Jankowski Craicford http://craicford.pl, Imaginarium https://www.imaginariumwroclaw.pl oraz Foto Mobile http://fotomobile.pl)za doskonałą organizację zada

Zachęcamy do obejrzenia poniższej galerii zdjęć.

Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich 11.05.2018

dni otwarteWielkimi krokami zbliżają się Dni Otwarte Funduszy Europejskich, w których będziemy uczestniczyć również My!

Zabierzcie przyjaciół i znajomych, i odwiedźcie w najbliższy piątek (11.05) Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie w godz. 9:00 – 12:00 będziemy częstować wyjątkową kawą, przyrządzaną z użyciem drukarki 3D! Będziecie mogli obejrzeć też pokaz barmański przygotowania zdrowych drinków bezalkoholowych na bazie soków. Częstujemy wszystkimi napojami!

A po spróbowaniu wyjątkowej kawy i wyśmienitych, bezalkoholowych drinków – absolutna nowość: SELFIE MIRROR!

Jesteście ciekawi, co to takiego?

Przekonajcie się sami! 11.05.2018, godz.: 9:00-12:00, plac przed Centrum Kształcenia Praktycznego.

A na deser, dla spragnionych czegoś więcej, przygotowaliśmy prawdziwy HIT!

W godz. 12:00 – 18:00 znajdziecie Nas na Placu Solnym, gdzie każdy z Was będzie mógł przetestować stanowisko 3D z aplikacjami typu job symulator (12:00-14:00) oraz zrobić sobie pamiątkową fotkę korzystając z Naszej fotobudki (15:00-18:00) i nielimitowanych akcesoriów!

Szczegółowy program imprezy dostępny pod linkiem:

https://dniotwarte.eu/wydarzenia/wydarzenie/wydrukuj-sobie-kawe-pokaz-baristyczno-barmanski-selfie-mirror-virtual-3d 

Zapraszamy!

Wyniki rekrutacji – dodatkowe kursy zawodowe dla stażystów – Edycja II

Poniżej publikujemy listę rankingową, będącą wynikiem dodatkowej rekrutacji do uczestnictwa w kursach specjalistycznych/kwalifikacyjnych dla stażystów, ogłoszonej na stronie www.ckp.pl dn. 18.04.2018.

Lista sporządzona została w oparciu o preferowane przez uczestników staży dodatkowe formy wsparcia w postaci kursów specjalistycznych/kwalifikacyjnych w ramach projektu „Zawodowy Wrocław“.

Zachęcamy do zapoznania się.

Listy rankingowe do II etapu projektu „Zawodowy Wrocław” – Edycja II

Poniżej publikujemy listy rankingowe do II etapu projektu „Zawodowy Wrocław” w edycji II, z podziałem na formy wsparcia.
Zachęcamy do zapoznania się.

Wolne miejsce na kursie barmańskim dla stażysty

Informujemy, iż dysponujemy dodatkowym wolnym miejscem na kursie Barman.

W kursie może wziąć udział wyłącznie uczeń/uczennica, który/a w II edycji projektu „Zawodowy Wrocław” wyraził/a chęć udziału w stażu.

W przypadku chęci udziału w ww. kursie, należy wypełnić zamieszczone poniżej zgłoszenie oraz dostarczyć je bezpośrednio do Biura Projektu „Zawodowy Wrocław” (Centrum Kształcenia Praktycznego, pok. 408) w terminie do 11.05.2018 w godz. 7.30-15.00.

O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku złożenia formularzy przez kilku uczestników w jednym terminie, decydująca jest średnia ocen z przedmiotów zawodowych, wpisana uprzednio w formularzu motywacyjnym przez instruktora zawodu/wychowawcę/lidera szkolnego.

UWAGA: realizowany kurs musi być zgodny z kierunkiem kształcenia ucznia.

Listy rankingowe do II etapu projektu „Zawodowy Wrocław” – Edycja II

Listy rankingowe do II etapu projektu „Zawodowy Wrocław” – Edycja IIInformujemy, iż listy rankingowe do II etapu projektu „Zawodowy Wrocław” z przypisaniem uczniów do konkretnych form wsparcia opublikowane zostaną po długim weekendzie majowym.

Za opóźnienie przepraszamy.

Tymczasem wszystkim uczniom, nauczycielom oraz osobom zaangażowanym w projekt „Zawodowy Wrocław” życzymy udanego, majowego weekendu!

Uczestnictwo w kursach specjalistycznych dla stażystów

Informujemy, iż osoby, które w ramach II edycji projektu „Zawodowy Wrocław” będą brały udział w stażach zawodowych, mają możliwość realizacji kursów specjalistycznych zgodnych z kierunkiem kształcenia.

W przypadku chęci udziału w nich, należy wypełnić zamieszczone poniżej zgłoszenie oraz dostarczyć je bezpośrednio do Biura Projektu „Zawodowy Wrocław” (Centrum Kształcenia Praktycznego, pok. 408) w terminie od 23 do 27.04.2018 w godz. 7.30-15.00.

O przyjęciu kandydata na jeden ze wskazanych kursów decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku złożenia formularzy przez kilku uczestników w jednym terminie, decydująca jest średnia ocen z przedmiotów zawodowych, wpisana uprzednio w formularzu motywacyjnym przez instruktora zawodu/wychowawcę/lidera szkolnego.

W chwili obecnej dysponujemy wolnymi miejscami na następujące kursy:

1. Animator – 2 miejsca
2. Nowoczesne trendy w przygotowaniu potraw – 2 miejsca
3. Obsługa celna przesyłek – 2 miejsca
4. Transport i spedycja międzynarodowa – 1 miejsce
5. SEP – 4 miejsca (uwaga! Ze względu na egzamin zewnętrzny i wymóg pełnoletności, przyjęte będą tylko osoby, które ukończą 18 lat nie później niż w sierpniu br.)

Wycieczka do centrum logistycznego firmy CCC w Polkowicach

12 kwietnia 2018 r. grupa 25 uczestników projektu „Zawodowy Wrocław” kształcących się w branży transportowo-spedycyjno-logistycznej uczestniczyła w wycieczce zawodoznawczej do firmy CCC w Polkowicach.

Uczniom zaprezentowano m.in. sklep wzorcowy CCC i eobuwie.pl oraz fabrykę butów. Mieli także niepowtarzalną okazję zwiedzić nowoczesny, w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania typu mini-load, który stanowi największy tego typu obiekt w Europie środkowo-wschodniej. Podczas spotkania uczestnicy poznali również oczekiwania pracodawcy względem pracowników oraz otrzymali praktyczne wskazówki odnośnie napisania CV.
W imieniu zespołu projektu „Zawodowy Wrocław” oraz uczniów Zespołu Szkół Logistycznych i Lotniczych Zakładów Naukowych serdecznie dziękujemy Pani Gracjanie Wąsik oraz pozostałym pracownikom firmy CCC zaangażowanym w organizację wycieczki za wspaniałe przygotowanie spotkania.

Edycja II – rekrutacja do II etapu projektu „Zawodowy Wrocław”

Drodzy Uczniowie,

Przypominamy, iż wszyscy, którzy ukończyli etap szkoleń interpersonalnych, i znaleźli się na listach opublikowanych dn. 5.04, zobowiązani są złożyć do Liderów Szkolnych formularze motywacyjne do II etapu projektu „Zawodowy Wrocław”. Formularze można pobrać poniżej.

Ostateczny termin złożenia formularzy motywacyjnych do Liderów Szkolnych upływa dn. 15.04.2018.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Formularz_motywacyjny_II_etap.pdf)Formularz_motywacyjny_II_etap.pdf 270 kB
Pobierz plik (Formularz_motywacyjny_II_etap.docx)Formularz_motywacyjny_II_etap.docx 149 kB

Edycja II - rusza rekrutacja do II etapu projektu „Zawodowy Wrocław”

Ostatnie grupowe zajęcia interpersonalne w szkołach biorących udział w projekcie „Zawodowy Wrocław” odbyły się dn. 29.03. Poniżej znajdują się listy uczestników, którzy pomyślnie zakończyli I etap. Osoby znajdujące się na listach prosimy o wypełnienie formularzy motywacyjnych, znajdujących się na stronie:

http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/rekrutacja/rekrutacja-uczniowie 

(formularze dostępne są także u Liderów Szkolnych) oraz złożenie ich do Liderów Szkolnych najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2018.

Z przyczyn obiektywnych, listy placówek:

· ZSTiE
· ZSZ 5
· ZS 1

zostaną opublikowane dn. 9.04.2018.

Wizyta monitoringowa w EZN

Wizyta monitoringowa w EZN Dn. 13.03 odbyliśmy wizytę monitoringową w Elektronicznych Zakładach Naukowych w celu sprawdzenia wyposażonej w ramach projektu „Zawodowy Wrocław” pracowni komputerowej. Pracownia wyposażona została w 17 komputerów stacjonarnych PC z oprogramowaniem biurowym. Przedmioty szkolne, nauczane przy użyciu nowych komputerów to m.in. tworzenie baz danych i aplikacji internetowych. Wzbogacenie pracowni komputerowej o 17 komputerów PC z oprogramowaniem biurowym pozwala na spełnienie aktualnych wymogów dotyczących kształcenia, opisanych w rekomendowanym przez KOWEZiU wyposażeniu pracowni nauki zawodu. Wsparcie w postaci zakupionego sprzętu pozwoli na lepsze i trwalsze opanowanie nauki w szkole zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu projektu. Zakupione dla Elektronicznych Zakładów Naukowych sprzęty wykorzystywane są podczas realizacji przedmiotów zawodowych w zawodach technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik przyczyniając się do uzyskania lepszych efektów kształcenia. Podczas wizyty monitoringowej uczniowie klasy 2 realizowali przedmiot pn. aplikacje internetowe pod kierunkiem nauczyciela, gdzie aktywnie korzystali z zakupionego sprzętu i udzielali informacji zwrotnych na temat korzyści, jakie niesie ich wykorzystanie w procesie edukacji zawodowej.

Wycieczka zawodoznawcza do hotelu ****„Bukowy Park Medical Spa”

Wczorajszy dzień upłynął w „Zawodowym Wrocławiu” pod znakiem wycieczki zawodoznawczej do pięknego i niezwykle eleganckiego hotelu ****„Bukowy Park Medical Spa” w Polanicy Zdrój! Uczniowie, biorący udział w I edycji projektu „Zawodowy Wrocław” mieli niepowtarzalną okazję przekonać się, jak „zza kulis” wygląda praca recepcji, kuchni, SPA oraz obsługi hotelu, oraz dowiedzieć się „z pierwszej ręki” jak przebiega proces rekrutacji i jakie są obecne wymagania względem przyszłych pracowników.

W imieniu zespołu projektu „Zawodowy Wrocław” oraz uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego nr 11 składamy serdeczne podziękowania Pani Dorocie Groszek – manager, oraz całemu zespołowi pracowników hotelu „Bukowy Park Medical Spa” za poświęcony czas, energię i wspaniałą organizację spotkania!

Z przyjemnością wrócimy w kolejnej edycji!

Artykuł na temat projektu na www.wroclaw.pl

Artykuł na temat projektu na www.wroclaw.plO „Zawodowym Wrocławiu” jest głośno 
Obszerny artykuł o realizowanym projekcie oraz o kolejnych planowanych projektach skierowanych do uczniów branżowych szkół zawodowych i techników możecie znaleźć pod linkiem
https://www.wroclaw.pl/projekt-wez-kurs-na-staz-poszukiwani-pracodawcy 

Zachęcamy do lektury!

Rozpoczęcie zajęć interpersonalnych – „Zawodowy Wrocław” Edycja II

zw edycja iiW minionym tygodniu z Naszego biura odjechały pierwsze zestawy materiałów szkoleniowych do szkół na zajęcia interpersonalne. W nowej edycji projektu „Zawodowy Wrocław” pierwszymi placówkami rozpoczynającymi te zajęcia są:

    · ZSG
    · EZN
    · LZN
    · ZSL
    · ZS Nr 3
    · ZS Nr 2

Zajęcia zaplanowane są wg. czterech bloków tematycznych: poznaj samego siebie; integracja w zespole; oczekiwania pracodawców i rynku pracy; napisz siebie.

Uczniowie wzmocnią kompetencje pożądane na rynku pracy, będą mieli możliwość poznania oczekiwań pracodawców (na podst. danych z rynku pracy) oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości, dzięki poznaniu swoich predyspozycji i zasobów. Nauczą się także przygotować CV i portfolio, oraz zdobędą umiejętność formułowania dokumentów aplikacyjnych.

Zakończenie zajęć we wszystkich szkołach planowane jest na koniec marca.

Harmonogramy zajęć interpersonalnych – Edycja II

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami zajęć interpersonalnych, realizowanych w ramach II edycji projektu „Zawodowy Wrocław”.
Harmonogramy dostępne są pod linkiem: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy

Kurs z robotyki i programowania robotów przemysłowych

W minionym tygodniu (8-10.01.2018) kolejni nauczyciele zrealizowali w ramach projektu „Zawodowy Wrocław” kurs specjalistyczny pn. „Szkolenie teoretyczne i praktyczne z robotyki i programowania robotów przemysłowych”. Kurs trwał 24 godziny edukacyjne i przeprowadzony został przez doświadczonych trenerów z firmy FANUC http://www.fanuc.eu/pl/pl 

Uczestnicy nabyli wiedzę w zakresie obsługi i programowania robotów FANUC, a także poznali zasady bezpieczeństwa pracy z robotem. Podczas szkolenia omówiono:

· budowę i funkcjonalność podstawowych komponentów robota i kontrolera
· uruchamianie robota
· układy współrzędnych i ręczne poruszanie robotem
· podstawowe instrukcje programowania wraz z praktycznymi przykładami
· najczęściej pojawiające się błędy i metodologia postępowania
· wykonanie i przywrócenie kopii bezpieczeństwa robota

Zdobyta wiedza przełoży się na podwyższenie jakości kształcenia zawodowego i dopasowania go do potrzeb rynku pracy.

Dziękujemy firmie FANUC za profesjonalną organizację szkolenia.

Ferie zimowe 2018

Ferie zimowe 2018Zespół projektu „Zawodowy Wrocław” życzy wszystkim uczniom udanych i białych ferii zimowych! Wypoczywajcie i wracajcie za dwa tygodnie z podwójną energią i siłą do realizacji zajęć w Naszym projekcie!

Nasze biuro w okresie ferii pracuje bez zmian. Zapraszamy wszystkich Liderów Szkolnych do składania do biura pozostałych dokumentów (zał. 2, zał. 3, zał. 4) od uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie.

Pozdrawiamy!

Zdany egzamin państwowy – spawanie podstawowe metodą MAG/TIG

Zdany egzamin państwowy – spawanie podstawowe metodą MAG/TIGZa Nami ostatni w tym roku egzamin odbywający się w ramach projektu „Zawodowy Wrocław”. Niemal wszyscy uczniowie, biorący udział w kursie „Spawanie podstawowe metodą MAG/TIG” z gr. B i gr. C zdali dzisiejszy egzamin państwowy przed Komisją Spawalnictwa z Gliwic, a tym samym zdobyli uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku spawacza!

Serdecznie gratulujemy!

Kurs „Windows Server 2016”

Kurs „Windows Server 2016”Kolejni nauczyciele w bieżącym tygodniu (18-22.12.2017) realizują kurs w ramach projektu „Zawodowy Wrocław”.

Tym razem zrealizowanych zostanie 35 godzin edukacyjnych kursu pn. „Windows Server 2016 – co nowego?” pod okiem doświadczonego trenera z firmy Altkom Akademia.

Nauczyciele zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające planowanie, konfigurację i rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem tożsamością oraz dostępem do danych w Windows Server 2016. Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego Microsoft: 70-743: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016.

Zdany egzamin SEP, gr. B

Miło Nam poinformować, iż wszyscy uczestnicy kursu „Uprawnienia SEP 1kV” z gr. B doskonale poradzili sobie na sobotnim (16.12.2017) egzaminie przed Komisją Kwalifikacyjną SEP.
 
Legitymacje SEP będą do odbioru w przyszłym tygodniu w Ośrodku kształcenia Kursowego 2XTAK.

Wyniki rekrutacji do II edycji projektu „Zawodowy Wrocław”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji do II edycji projektu „Zawodowy Wrocław”.

Poniżej publikujemy listy rankingowe dla każdej ze szkół biorących udział w projekcie.

Osoby, które znalazły się na liście rankingowej, a tym samym zostały zakwalifikowane proszone są o dostarczenie do Liderów Szkolnych niżej wymienionych dokumentów:

· Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa
· Zał. 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
· Zał. 4 Oświadczenie uczestnika projektu

Wszystkie wymienione dokumenty dostępne są na Naszej stronie internetowej pod linkiem: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/rekrutacja/rekrutacja-uczniowie

UWAGA: Prosimy o pobieranie i wypełnianie dokumentów wyłącznie z zakładki „REKRUTACJA DO II EDYCJI PROJEKTU”

Wszystkie ww. dokumenty należy przekazać Liderom Szkolnym w nieprzekraczalnym terminie do dn. 12.01.2018! Osoby niepełnoletnie proszone są również o podpis rodzica/opiekuna w dokumentacji.

Zajęcia powtórkowe przed egzaminem UDT - wózki widłowe

Drodzy kursanci! Informujemy, iż w dwie najbliższe soboty (9.12.2017 oraz 16.12.2017) w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK http://www.2xtak.eu/ odbędą się zajęcia powtórkowe - utrwalające wiedzę, dla kursantów z gr. E, oraz wszystkich kursantów z pozostałych grup, którzy będą brali udział w egzaminie przed Komisją UDT dn. 18.12.2017.

Zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem kursu dla gr. E, dostępnym na stronie:
http://www.ckp.pl/dokumenty/zawodowy_wroclaw_harmonogramy_kursy_zawodowe_uczniowie/Obsluga_wozkow_widlowych_gr_E.pdf 

09.12.2017 – 9:00-16:00
16.12.2017 – 9:00-16:00

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z P. Marceliną Kopeć pod nr tel.: 71 321 93 93 lub kom. 690 93 93 90.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Egzamin SEP, gr. B

Uprzejmie informujemy, iż egzamin SEP dla gr. B, przeprowadzony zostanie przed komisją egzaminacyjną ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich dn. 16.12.2017, czyli w ostatni dzień kursu.

Wszystkim kursantom życzymy powodzenia!

Kurs „Windows 10”

Ostatni weekend (25-26.11.2017) upłynął nauczycielom biorącym udział w projekcie „Zawodowy Wrocław” pod znakiem kursu „Windows 10”. Nauczyciele Ci zrealizowali 16 godzin kursu pod okiem trenera z firmy ALTKOM Akademia https://www.altkomakademia.pl/

Kurs ten pozwolił nauczycielom nabyć nową wiedzę i umiejętności, a także usystematyzować wiedzę dotychczas posiadaną, co z pewnością przełoży się na podwyższenie jakości kształcenia zawodowego i dopasowania go do potrzeb rynku pracy.

Egzamin państwowy „Spawanie podstawowe metodą MAG/TIG” gr. B i gr. C

Egzamin państwowy „Spawanie podstawowe metodą MAG/TIG” gr. B i gr. C”Uprzejmie informujemy, iż egzamin państwowy przed Komisją Spawalnictwa z Gliwic dla uczestników kursu „Spawanie podstawowe metodą MAG/TIG” z gr. B i gr. C odbędzie się dn. 21.12.2017 o godz. 9:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK.
Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Komisję Spawalnictwa. Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zwolnienie uczniów z zajęć na czas trwania egzaminu.
Planowany czas trwania egzamin dla obu grup to 2 godziny (do godz. 11:00). Egzamin będzie składał się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Bardzo prosimy, aby uczestnicy na czas trwania egzaminu zabrali ze sobą dowód osobisty.

UWAGA: Osoby, które będą chciały skorzystać z dodatkowych zajęć przed egzaminem w celu usystematyzowania wiedzy, proszone są o bezpośredni kontakt z P.; Sylwią Krszyna z Ośrodka Kształcenia Kursowego 2XTAK (tel. 71 321 93 93, kom. 690 93 93 90)

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają wydane przez Instytut Spawalnictwa imienne książki spawacza oraz certyfikaty spawania, oraz będą uprawnieni do pracy na stanowisku Spawacza.

Kurs „Uprawnienia SEP 1kV” gr. B

Kurs „Uprawnienia SEP 1kV”Przypominamy o rozpoczynającym się już w najbliższą sobotę (25.11) kursie „Uprawnienia SEP 1 kV” gr. B realizowanym w ramach projektu „Zawodowy Wrocław”. Informujemy, iż pierwszego dnia (tj. 25.11) uczestnicy:

· Muszą zabrać ze sobą dowód osobisty
· Przeprowadzone zostaną przez lekarza medycyny pracy badania

Kurs realizowany będzie przez Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK we Wrocławiu, przy ul. Miechowity 2 (boczna Kromera) http://www.2xtak.eu/

Grupa, do której należą uczestnicy, będzie liczyła 21 osób. Sumarycznie do zrealizowania jest 25 godzin edukacyjnych kursu.
Kurs zakończony zostanie egzaminem wewnętrznym, oraz egzaminem zewnętrznym przed powołaną Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Komisją Kwalifikacyjną.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu zewnętrznego, absolwent kursu otrzyma stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Harmonogram kursu „Uprawnienia SEP 1kV” gr. B dostępny jest także pod linkiem:
http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe

Doskonalenie nauczycieli

Dwaj nauczyciele Centrum Kształcenia Praktycznego w minionym tygodniu (13-17.11.2017) zrealizowali w ramach projektu „Zawodowy Wrocław” kurs „Szkolenie praktyczne i teoretyczne z sieci przemysłowych w sterownikach PLC”.
Kurs przeprowadziła firma ENCON Sp. z o.o. Uczestnicy kursu zdobyli rozszerzoną wiedzę z zakresu budowy, konfiguracji, programowania i diagnostyki systemów automatyki opartych o sterowniki S7-1200 firmy Siemens.
Zdobyta wiedza przełoży się na podwyższenie jakości kształcenia zawodowego i dopasowania go do potrzeb rynku pracy.

Egzamin UDT, wózki widłowe, gr. E

Uprzejmie informujemy, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z gr. E odbędzie się dn. 18.12.2017 o godz. 8:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej, trwającej ok 20 min. na uczestnika, oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.

Egzamin przeprowadzony zostanie również dla uczestników kursu z gr. A, gr. B, gr. C oraz gr. D, którzy nie zdali egzaminu przy pierwszym/drugim podejściu. Przypominam, iż koszt dla tych uczestników wynosi 152 zł.

Uczestnicy Ci będą mieli możliwość wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach, będących powtórką materiału. Będą to bloki głównie poświęcone powtórzeniu i usystematyzowaniu wiedzy i umiejętności kursantów. Termin takich spotkań zostanie jeszcze ustalony.

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.

Ze względu na bardzo dużą liczbę osób podchodzących do egzaminu (32 osoby) istnieje prawdopodobieństwo, że sumarycznie egzamin potrwa co najmniej do godz. 16:00.

Egzamin UDT, Operator suwnic

Uprzejmie informujemy, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Operator suwnic” odbędzie się dn. 14.11 o godz. 8:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK.
Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zwolnienie uczniów z zajęć na czas trwania egzaminu.
Cały egzamin potrwa maksymalnie do godz. 14:00 (część teoretyczna do ok. 11:00-11:30 dla wszystkich uczestników, oraz część praktyczna do ok. 14:00 dla wszystkich uczestników).

Bardzo prosimy, aby uczestnicy na czas trwania egzaminu zabrali ze sobą dowód osobisty.

UWAGA: Dzień przed egzaminem (13.11) zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia powtórkowe dla kursantów, o których zostaną oni poinformowani bezpośrednio przez Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK.

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operator suwnic.

Egzamin UDT, wózki widłowe, gr. D

Uprzejmie informujemy, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z gr. D odbędzie się dn. 6.11.2017 o godz. 8:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej, trwającej ok 20 min. na uczestnika, oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.

Egzamin przeprowadzony zostanie również dla uczestników kursu z gr. A i gr. B, którzy nie zdali egzaminu przy pierwszym/drugim podejściu. Przypominam, iż koszt dla tych uczestników wynosi 152 zł.

Uczestnicy Ci mają możliwość wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach, będących powtórką materiału. Będą to bloki głównie poświęcone powtórzeniu i usystematyzowaniu wiedzy i umiejętności kursantów.

Zapraszamy uczestników z gr. A i gr. B, którzy nie zdali egzaminu przy pierwszym/drugim podejściu do Ośrodka Kształcenia Kursowego 2XTAK w następujących terminach:

31.10 godz. 15:30
02.11 godz. 15:30
04. 11 godz. 09:00

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.

Egzamin UDT, wózki widłowe, gr. C

Przypominam, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z gr. C odbędzie się dn. 30.10.2017 o godz. 8:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej, trwającej ok 20 min. na uczestnika, oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.
Po zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.

Uczestnicy kursu z gr. B, którzy nie zdali egzaminu przy pierwszym podejściu, nie będą mogli wziąć udziału w tym egzaminie, ze względu na ograniczenia czasowe komisji UDT. Zostaną oni przypisani do egzaminu z gr. D w listopadzie.

Egzamin końcowy, kurs „Obsługa maszyn sterowanych numerycznie CNC”

Przypominamy o dzisiejszym (27.10) egzaminie końcowym po kursie „Obsługa maszyn sterowanych numerycznie CNC”.
Egzamin odbędzie się o godz. 15:00, w Centrum Kształcenia Praktycznego. Grupa A, bud. C, sala nr 12; Grupa B, bud. A, sala 204.

Wycieczka do fabryki DMG MORI – FAMOT Pleszew

DMG MORIPrzypominamy, iż 26.10 kursanci realizujący kurs „Obsługa maszyn sterowanych numerycznie CNC” zrealizują wycieczkę do jednej z największych fabryk grupy DMG MORI – FAMOT Pleszew – będącej producentem obrabiarek serii CLX/CMX.

Podczas wycieczki kursanci zwiedzą fabrykę obrabiarek CNC - DMG MORI FAMOT Pleszew Sp. z o.o., poznają innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji, automatyki, a także będą mieli możliwość poznania nowej generacji uniwersalnych maszyn z szerokim zakresem opcji umożliwiających ich dostosowanie do każdego typu produkcji.

Kurs „Operator suwnic”

Przypominamy o rozpoczynającym się już jutro (25.10) kursie „Operator suwnic” realizowanym w ramach projektu „Zawodowy Wrocław”.
Informujemy, iż pierwszego dnia (tj. 25.10) uczestnicy:

· Muszą zabrać ze sobą dowód osobisty
· Przeprowadzone zostaną przez lekarza medycyny pracy badania

Kurs realizowany będzie przez Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK we Wrocławiu, przy ul. Miechowity 2 (boczna Kromera) http://www.2xtak.eu/ 

Grupa, do której należą uczestnicy, będzie liczyła 9 osób. Sumarycznie do zrealizowania jest 35 godzin edukacyjnych kursu.
Kurs zakończony zostanie egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty na wzorze MEN, oraz egzaminem zewnętrznym, przeprowadzonym przed komisją UDT. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego otrzymają legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operatora suwnic.

Harmonogram kursu „Operator suwnic” dostępny jest na Naszej stronie internetowej pod linkiem:
http://www.ckp.pl/dokumenty/zawodowy_wroclaw_harmonogramy_kursy_zawodowe/Operator_suwnic.pdf 

Dodatkowe lekcje na kursie „Obsługa wózków widłowych”

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK we Wrocławiu, odpowiedzialny za przeprowadzenie kursu „Obsługa wózków widłowych” umożliwia wszystkim uczestnikom gr. B skorzystanie z dodatkowej lekcji, w celu przypomnienia wiedzy teoretycznej z zakresu obsługi wózka. Zajęcia odbędą się dzień przed egzaminem państwowym, tj. 16.10 od godz. 15:30. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do skorzystania z tej możliwości.

Przypominam także, iż egzamin państwowy UDT dla uczestników kursu z gr. B, odbędzie się 17.10 o godz. 8:00 na terenie Ośrodka Kształcenia Kursowego 2XTAK we Wrocławiu. Uprzejmie prosimy o zwolnienie uczniów na czas trwania egzaminu.

„Nowoczesne trendy w przygotowaniu i podawaniu potraw”

Ostatnia sobota upłynęła Nam pod znakiem kulinarnym! Uczestnicy kursu „Nowoczesne trendy w przygotowaniu i podawaniu potraw” uczyli się sztuki kulinarnej pod okiem najlepszych kucharzy!

Dziękujemy Studio Kulinarne Browar Mieszczański za doskonałą organizację kursu! Widzimy się w następną sobotę (14.10).

Kurs kulinarny

Kurs „AutoCAD” dla uczniówJuż w najbliższą sobotę, 7.10 rozpoczynamy kurs „Nowoczesne trendy w przygotowaniu i podawaniu potraw” realizowany w ramach projektu „Zawodowy Wrocław”. Kurs zrealizowany zostanie w dwie soboty. Sumarycznie odbędzie się 12 godzin edukacyjnych kursu.

Zapraszamy uczestników do Studia Kulinarnego Browar Mieszczański https://studiokulinarnebm.pl/ przy ul. Hubskiej 44.

Będzie pysznie!

Zdany egzamin SEP!

Kurs „AutoCAD” dla uczniówMiło Nam poinformować, iż podczas piątkowych zmagań (29.09) wszyscy uczestnicy kursu „Uprawnienia SEP 1kV” z gr. A doskonale sobie poradzili i pozytywnie zdali egzamin państwowy!

Legitymacje SEP będą do odbioru w przyszłym tygodniu w Ośrodku kształcenia Kursowego 2XTAK.

Ankieta po kursach

Drodzy kursanci!

Nasze kursy trwają już od czerwca! Jesteśmy bardzo ciekawi Waszej opinii na ich temat. Co Wam się podobało? A co wg. Was mogłoby się zmienić?
Jaka atmosfera panowała na kursie? I czy czujecie, że dużo się nauczyliście?

Zachęcamy Was do kliknięcia w link i wypełnienia krótkiej ankiety, która pomoże Nam usprawnić przebieg kursów w następnej edycji.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoxuwmGhVZGyUN9rWZj9gWlDnuHOUvKYTceYaAS6LG8kyOKQ/viewform 

Kurs „AutoCAD” dla uczniów

Kurs „AutoCAD” dla uczniówOd poniedziałku (25.09) trwa kurs „AutoCAD” realizowany dla uczestników Naszego projektu z gr. A.
Kurs prowadzą doświadczeni trenerzy z firmy CADProjekt https://cad-project.pl
Sumarycznie w kursie weźmie udział 15 uczestników, w podziale na dwie grupy. Każda z grup ma do zrealizowania 20 godzin edukacyjnych kursu. Kurs zakończony zostanie egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty.

Harmonogram kursu dla każdej z grup dostępny jest na stronie http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe 

Kurs „Uprawnienia SEP 1kV”

Kurs „Uprawnienia SEP 1kV”W dniu wczorajszym (20.09) odbyło się pierwsze spotkanie gr. A w ramach kursu „Uprawnienia SEP 1kV”. Kurs realizowany jest przez Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK we Wrocławiu przy ul. Miechowity 2 http://www.2xtak.eu  Sumarycznie w kursie weźmie udział 32 uczestników, w podziale na dwie grupy. Każda z grup ma do zrealizowania 25 godzin edukacyjnych kursów. Kurs zakończony zostanie egzaminem wewnętrznym, oraz egzaminem zewnętrznym przed powołaną Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Komisją Kwalifikacyjną. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu zewnętrznego, absolwent kursu otrzyma stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Przypominamy, że harmonogram kursu dla każdej z grup dostępny jest na stronie http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe

Już w najbliższy weekend (23-24.09) rusza kurs „Animator czasu wolnego”.

Już w najbliższy weekend (23-24.09) rusza kurs „Animator czasu wolnego”.Już w najbliższy weekend (23-24.09) rusza kurs „Animator czasu wolnego”. Kurs realizowany będzie przez wiodącą na rynku w branży animacji firmę STAGEMAN http://www.animacja-stageman.pl Odbędzie się on we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 32. Sumarycznie kurs zostanie zrealizowany przez 15 osób. Każda z grup ma do zrealizowania 16 godzin edukacyjnych kursu. Kurs zakończony zostanie egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o ukończeniu kursu. Harmonogram kursu „Animator czasu wolnego” dostępny jest na Naszej stronie internetowej pod linkiem: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe Uczestnicy kursu powinni zabrać ze sobą luźny/wygodny strój oraz sportowe/wygodne obuwie (tak aby czuli się swobodnie i komfortowo) – organizatorzy zapowiadają dużo tańca i dużo uśmiechu!!!! J Warto zabrać ze sobą wodę!

Kurs „Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC”

W dniu dzisiejszym (18.09) o godz. 16:00 rozpoczynamy kurs „Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC”.W dniu dzisiejszym (18.09) o godz. 16:00 rozpoczynamy kurs „Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC”. Kurs zrealizowany zostanie przez Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji http://www.wibe.wroc.pl Odbędzie się on w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu. Kurs będzie realizowany równolegle przez gr A i gr B. Sumarycznie do zrealizowania jest 50 godzin edukacyjnych kursu. Zakończony zostanie on egzaminem, po którym uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia, pozwalające wykonywać pracę na stanowisku operatora maszyn sterowanych numerycznie. Harmonogram kursu „Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC” dostępny jest na Naszej stronie internetowej pod linkiem: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe 

Harmonogram kursu „Spawanie podstawowe metodą MAG, TIG”

Przypominamy, iż w dniu dzisiejszym (13.09) rusza kurs „Spawanie podstawowe metodą MAG, TIG”.
Informujemy, iż pierwszego dnia (tj. 13.09) uczestnicy:

· Muszą zabrać ze sobą dowód osobisty
· Będą musieli dokonać wyboru metody spawania (MAG lub TIG) po konsultacji z instruktorem
· Przeprowadzone zostaną przez lekarza medycyny pracy badania

Kurs realizowany będzie przez Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK we Wrocławiu, przy ul. Miechowity 2 (boczna Kromera) http://www.2xtak.eu/ 
Grupa B, do której należą uczestnicy, będzie liczyła 11 osób. Sumarycznie każda z grup ma do zrealizowania 147 godzin edukacyjnych kursu.
Kurs zakończony zostanie egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają świadectwo, oraz egzaminem zewnętrznym, państwowym przeprowadzonym w ostatnim dniu kursu przed komisją Instytutu Spawalnictwa z Gliwic, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają książkę spawacza i tym samym będą uprawnieni do wykonywania pracy w tym zawodzie.

Harmonogram kursu „Spawanie podstawowe metodą MAG, TIG” dostępny jest na Naszej stronie internetowej pod linkiem:
http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe 

Egzamin ”Spawanie podstawowe metodą MAG, TIG”

Już w przyszłym tygodniu startujemy z nowymi kursami zawodowymi!Miło Nam poinformować, iż dn. 11.09.2017 wszyscy uczestnicy grupy A realizującej kurs ”Spawanie podstawowe metodą MAG, TIG” pozytywnie zdali egzamin państwowy! Tym samym otrzymają wydane przez Instytut Spawalnictwa Książki spawacza oraz certyfikaty spawania, oraz będą uprawnieni do pracy na stanowisku Spawacza. 

Już w przyszłym tygodniu startujemy z nowymi kursami zawodowymi!

Już w przyszłym tygodniu startujemy z nowymi kursami zawodowymi!Uczestnikom Naszego Projektu przypominamy, iż harmonogramy wszystkich kursów na bieżąco będą zamieszczane na stronie www.ckp.pl w zakładce: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe 

Już za tydzień rozpoczęcie nowego roku szkolnego!

Już za tydzień rozpoczęcie nowego roku szkolnego!Już za tydzień rozpoczęcie nowego roku szkolnego! Łapiecie ostatnie promienie wakacyjnego słońca? Zespół projektu Zawodowy Wrocław w pocie czoła pracuje nad harmonogramami kolejnych kursów zawodowych, które uruchomimy dla Was już we wrześniu! Jesteście gotowi?

7.08 ruszamy z pierwszym kursem SPAWANIE PODSTAWOWE METODĄ MAG, TIG

Kurs rozpocznie się o godz. 15:30 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2xTAK we Wrocławiu, przy Al. Marcina Kromera 46 http://www.2xtak.eu/

Sumarycznie do zrealizowania jest 147 godzin kursu. Cały kurs potrwa maksymalnie 1,5 miesiąca. Zakończony zostanie on egzaminem wewnętrznym, a następnie egzaminem zewnętrznym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnik otrzyma legitymację UDT oraz uprawnienia do pracy w zawodzie spawacza.

30 czerwca 2017 ruszamy z pierwszym kursem OBSŁUGA WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Kurs rozpocznie się o godz. 9:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2xTAK we Wrocławiu, przy Al. Marcina Kromera 46 http://www.2xtak.eu/O_nas-60.html

Kurs odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00 lub 9:00-18:00 (jesteśmy na etapie ustalania dokładnego harmonogramu z ośrodkiem).

Sumarycznie do zrealizowania jest 67 godzin kursu. Cały kurs potrwa maksymalnie 2 tygodnie. Zakończony zostanie on egzaminem wewnętrznym, a następnie egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnik otrzyma legitymację UDT oraz uprawnienia do pracy przy obsłudze wózków widłowych.

UWAGA: Przed zajęciami odbędą się badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy w celu potwierdzenia stanu zdrowia umożliwiającego udział w kursie i pracę przy obsłudze wózków jezdniowych (widłowych). Prosimy o wcześniejsze stawienie się w ośrodku 2XTAK.

Nareszcie długo wyczekiwane wakacje!

pexels photo 324112Wypoczywacie czy pracujecie?
Uczestnicy Naszego Projektu rozpoczęli lub wkrótce rozpoczynają staże!
Wśród Naszych pracodawców znajdują się m.in. firmy takie jak:

http://airport.wroclaw.pl

http://www.komsa.pl
https://www.w-support.pl
http://sescom.eu
http://www.qhotels.pl
http://www.orbis.pl

A Wy? Co planujecie w te wakacje?

Zakończyła się rekrutacja do II etapu projektu „Zawodowy Wrocław”

Poniżej publikujemy listy rankingowe uczestników projektu "Zawodowy Wrocław" zakwalifikowanych do II etapu, z podziałem na formy wsparcia.

Ilość punktów, która decydowała o przyjęciu na daną formę wsparcia była odrębnie określona dla każdej z nich.
Z przyczyn obiektywnych listy rankingowe placówek:

· Zespół Szkół Nr 18
· Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

opublikowane zostaną dn. 12.06.

Staże zawodowe dla uczniów

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia realizacji staży zawodowych zamieszczamy wzory dokumentów.
Prosimy uczestników oraz ich rodziców o zapoznanie się z dokumentacją.

W sprawie miejsc i terminów realizacji staży oraz terminu podpisania umowy stażowej będziemy kontaktowali się z uczestnikami mailowo.

Staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Poniżej zamieszczamy wzór umowy stażowej, regulamin realizacji staży zawodowych dla nauczycieli, dziennik stażu oraz wzór oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia NNW.

Prosimy uczestników, którzy zadeklarowali chęć udziału w stażach, o zapoznanie się z dokumentami.

Rusza rekrutacja do II etapu projektu „Zawodowy Wrocław”

27.05 odbyły się ostatnie grupowe zajęcia interpersonalne w szkołach biorących udział w Projekcie. Poniżej znajdują się listy uczestników, którzy pomyślnie zakończyli I etap.
Osoby znajdujące się na listach prosimy o wypełnienie formularzy motywacyjnych, znajdujących się na stronie:

http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/rekrutacja/rekrutacja-uczniowie
(formularze dostępne są także u Liderów Szkolnych) oraz złożenie ich do Liderów Szkolnych najpóźniej do dnia 2 czerwca 2017.

Konkurs fotograficzny „Zawodowy Wrocław w obiektywie” został rozstrzygnięty

W ramach konkursu nadesłano 17 fotografii będących indywidualnymi pracami uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przy ocenie prac brano pod uwagę:

- walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne pracy,
- interpretację i nawiązanie do tematu,
- pomysłowość i zmysł obserwacji.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem dyrektor Anny Chołodeckiej oceniła i nagrodziła następujące prace:

I miejsce - Bartosz Michniewicz, SOSW nr 11, Tytuł pracy: „Stolarski grzybek”

  


Wyróżnienia:

Wiktoria Broś, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, Tytuł pracy: „Budujemy nowy dom”

Tomasz Brol, SP nr 82, Tytuł pracy: „Trudna praca”

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane prace oraz udział w konkursie oraz serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Szczegółowe informacje zamieszczono w protokole z posiedzenia komisji konkursowej.

Rozpoczynamy rekrutację uczniów do II etapu Projektu „Zawodowy Wrocław”

Ruszyła rekrutacja do II etapu Projektu „Zawodowy Wrocław".  Szczegółowe informacje oraz formularz motywacyjny dostępne są w zakładce „Rekrutacja – Uczniowie”.

Konkurs fotograficzny „Zawodowy Wrocław w obiektywie”

Serdecznie zapraszamy uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie fotograficznym „Zawodowy Wrocław w obiektywie”.
Zachęcamy do zgłaszania fotografii prezentujących różne aspekty pracy w wybranych branżach związanych z projektem „Zawodowy Wrocław”, tj. w branży motoryzacyjnej, budowlanej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej, turystyczno-gastronomicznej. Zdjęcie może przedstawiać np. osobę na stanowisku pracy, proces produkcji czy efekt pracy.

Prace konkursowe można dostarczyć osobiście, przesłać na adres:
Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49a,53-611 Wrocław
pok. 408 lub przesłać pocztą elektroniczną (w formie załącznika) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na fotografie oraz wypełnione formularze zgłoszeniowe (do pobrania ze strony www.ckp.pl, zakładka „Projekty unijne”) czekamy do 15 maja 2017 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnęty 18 maja 2017 roku.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody (w tym karnety do Aquaparku Wrocław)!

Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu, który dostępny jest na stronie www.ckp.pl w zakładce „Projekty unijne”

Zespół projektowy
„Zawodowy Wrocław”

Zaktualizowana lista rankingowa nauczycieli i harmonogramy szkoleń

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę rankingową nauczycieli zakwalifikowanych do projektu.
Aktualizacja wynika ze zmian na listach rankingowych, tj. zakwalifikowania do udziału w projekcie kilku osób z listy rezerwowej w związku z rezygnacją kandydatów z listy podstawowej.

Zamieszczamy także harmonogramy szkoleń interpersonalnych z coachem w podziale na grupy.

Listy rankingowe nauczycieli

Poniżej zamieszczamy listę rankingową nauczycieli zakwalifikowanych do Projektu „Zawodowy Wrocław”.
Lista rankingowa sporządzona została w oparciu o preferowane przez kandydatów formy wsparcia w ramach Projektu „Zawodowy Wrocław“.

Zakwalifikowanych nauczycieli uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

- zał. 3 Deklaracja uczestnictwa dla nauczycieli
- zał. 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla nauczycieli
- zał. 5 Oświadczenie uczestnika projektu dla nauczycieli
- Zał. A do formularza zgłoszeniowego

oraz dostarczenie ich do CKP pok. 408 najpóźniej do dn. 05.04.2017.
Powyższe załączniki dostępne są w zakładce Projekty Unijne>Zawodowy Wrocław>Rekrutacja>Nauczyciele

Kolejne listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do projektu

Poniżej zamieszczamy kolejne listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do Projektu „Zawodowy Wrocław”.

Uprzejmie prosimy Liderów Szkolnych poszczególnych placówek o zgromadzenie od uczniów zakwalifikowanych do Projektu następujących dokumentów:

- Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa
- Zał. 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- Zał. 4 Oświadczenie uczestnika projektu
- Zał. A do formularza zgłoszeniowego

oraz dostarczenie ich do CKP pok. 408 najpóźniej do dn. 05.04.2017.
Powyższe załączniki dostępne są w zakładce Projekty Unijne>Zawodowy Wrocław>Rekrutacja>Uczniowie

Listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do projektu

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do Projektu „Zawodowy Wrocław”.

Jednocześnie informujemy, iż z przyczyn obiektywnych, listy rankingowe placówek: Elektroniczne Zakłady Naukowe, Lotnicze Zakłady Naukowe, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Nr 18, Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych, Zespół Szkół Zawodowych Nr 5, Zespół Szkół Nr 1 zamieszczone zostaną do końca bieżącego tygodnia.

Uprzejmie prosimy Liderów Szkolnych poszczególnych placówek o zgromadzenie od uczniów zakwalifikowanych do Projektu następujących dokumentów:

- Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa
- Zał. 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- Zał. 4 Oświadczenie uczestnika projektu
- Zał. A do formularza zgłoszeniowego

oraz dostarczenie ich do CKP pok. 408 najpóźniej do dn. 31.03.2017.
Powyższe załączniki dostępne są w zakładce Projekty Unijne>Zawodowy Wrocław>Rekrutacja>Uczniowie

Przypomnienie o upływającym terminie rekrutacji dla uczniów

Przypominamy o upływającym wraz z dniem 10.03 terminie rekrutacji uczniów do projektu „Zawodowy Wrocław” w szkołach. Liderów Szkolnych Prosimy o dostarczenie formularzy zgłoszeniowych uczniów do dn. 15.03 do CKP pok. 408.

Przypominamy także o możliwości uczestnictwa w Projekcie nauczycieli kształcenia zawodowego!

Aby zgłosić się do udziału, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Rekrutacja à Nauczyciele, oraz złożyć go w CKP pok. 408 lub przesłać drogą elektroniczną skan podpisanego formularza do dn. 10.03.2017. W przypadku chęci udziału w stażu, obligatoryjne jest także złożenie pisemnej rekomendacji dyrektora danej placówki objętej projektem (na wzorze dostępnym pod adresem http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/rekrutacja/rekrutacja-nauczyciele).

Fanpage „Zawodowy Wrocław”

Już jest fanpage „Zawodowy Wrocław” na Facebooku! Już jest fanpage „Zawodowy Wrocław” na Facebooku!

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami nt. projektu! Kliknij LUBIĘ TO i udostępnij Naszą stronę znajomym!

Rozpoczynamy rekrutację do Projektu " ZAWODOWY WROCŁAW" dla nauczycieli

Zawodowy Wroclaw - Plakat rekrutacyjny dla nauczycieliRuszyła rekrutacja do projektu „Zawodowy Wrocław” dla nauczycieli zawodu!

Rekrutacja trwa do 10.03.2017. Ilość miejsc ograniczona!

Nie zwlekaj i wyślij do Nas swój formularz zgłoszeniowy już dziś!

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz zasad rekrutacji i uczestnictwa dostępne w zakładce „Rekrutacja dla nauczycieli”.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Zawodowy Wroclaw - Plakat rekrutacyjny nauczyciele.pdf)Zawodowy Wroclaw - Plakat rekrutacyjny dla nauczycieli.pdf 2706 kB

Rozpoczynamy rekrutację do Projektu " ZAWODOWY WROCŁAW" dla uczniów

Zawodowy Wroclaw - Plakat rekrutacyjny dla uczniow.pdf •  Masz 15-19 lat ?
•  jesteś uczniem w jednej ze szkół objętych projektem?
•  kształcisz się w branży motoryzacyjnej, budowlanej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej lub turystyczno-gastronomicznej?
•  zamieszkujesz obszar ZIT WrOF*?

a ponadto chcesz podnieść swoje kwalifikacje i być rozchwytywanym na rynku pracy?

Zgłoś się do Projektu "ZAWODOWY WROCŁAW" już dziś!

Więcej informacji w zakładce Rekrutacja dla uczniów!

Nie zwlekaj i zgłoś się już dziś! Rekrutacja trwa tylko do 10.03.2017.

*gmina Wrocław, Miasto i gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i gmina Kąty Wrocławskie, gmina Siechnice, gmina Trzebnica, Miasto i gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, gmina Długołęka, gmina Czernica, gmina Kobierzyce, gmina Miękinia, gmina Oleśnica, gmina Wisznia Mała, gmina Żórawina, gmina Oborniki Śląskie

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Zawodowy Wroclaw - Plakat rekrutacyjny dla uczniow.pdf)Zawodowy Wroclaw - Plakat rekrutacyjny dla uczniow.pdfPlik w dużej rozdzielczości, przeznaczony do wydruku.713 kB

Prośba o określenie wartości szacunkowej zamówienia

W związku z planowanym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyłonienia doradców zawodowych i coacha na potrzeby realizacji projektu „Zawodowy Wrocław”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o określenie szacunkowego kosztu ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załącznika.

Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 16 stycznia do godz. 15.00 na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Szacowanie_wartosci_-__doradca_zawodowy_i_coach.pdf)Szacowanie wartosci - doradca zawodowy i coach.pdf 133 kB