Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Instytucje objęte projektem

W projekcie:

  • Ze strony beneficjenta Gminę Wrocław reprezentuje Wydział Zarządzania Funduszami (Zespół ds. projektów infrastrukturalnych),
  • Nadzór merytoryczny nad projektem prowadzi Departament Edukacji/Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych UM Wrocławia (Dział Projektów i Infrastruktury Oświatowej,
  • Realizatorem projektu w imieniu beneficjenta jest:


- w okresie: 1.11.2016 – 31.12.2016 Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu,

- od 1.01.2017 r. Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu (Zespoły Projektowe).

Ustalanie specyfikacji planowanych dostaw i usług w zakresie sprzętu i wyposażenia informatycznego, odbiory dostaw – prowadzone są we współpracy z pracownikami Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Poniżej zamieszczony jest wykaz Szkół objętych projektem:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M. Zaruskiego
Adres strony www: http://www.sp3.wroc.pl/
Ulica: ul. Bobrza
Nr budynku: 27
Kod pocztowy: 54–220
Miejscowość: Wrocław (DOLNOŚLĄSKIE)

2. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego
Adres strony www: https://sp8wroc.edupage.org/ 
Ulica: Kowalska
Nr budynku: 105
Kod pocztowy: 51-424
Miejscowość: Wrocław (DOLNOŚLĄSKIE)

3. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Krzywoustego
Adres strony www: http://zsp3wroclaw.szkolnastrona.pl/sp/ 
Ulica: Poleska
Nr budynku: 13
Kod pocztowy: 51-354
Miejscowość: Wrocław (DOLNOŚLĄSKIE)

4. Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Orła Białego
Adres strony www: http://www.sp20.wroc.pl/ 
Ulica: ul. Kamieńskiego
Nr budynku: 24
Kod pocztowy: 51-124
Miejscowość: Wrocław (DOLNOŚLĄSKIE)

5. Szkoła Podstawowa Nr 27
Adres strony www: https://zsp10wroclaw.edupage.org/ 
Ulica: ul. Rumiankowa
Nr budynku: 34
Kod pocztowy: 54-512
Miejscowość: Wrocław (DOLNOŚLĄSKIE)

6. Szkoła Podstawowa nr 47
Adres strony www: http://sp47.wroclaw.pl/sp47/ 
Ulica: Januszowicka
Nr budynku: 35-37
Kod pocztowy: 53-135
Miejscowość: Wrocław (DOLNOŚLĄSKIE)

7. Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Prof. Stefana Banacha
Adres strony www: http://www.sp53.wroc.pl/ 
Ulica: Strachocińska
Nr budynku: 155
Kod pocztowy: 50-001
Miejscowość: Wrocław (DOLNOŚLĄSKIE)

8. Szkoła Podstawowa nr 61 im. Janusza Korczaka
Adres strony www: http://sp61.wroclaw.pl/ 
Ulica: Skarbowców
Nr budynku: 8
Kod pocztowy: 53-025
Miejscowość: Wrocław (DOLNOŚLĄSKIE)

9. Szkoła Podstawowa nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia
Adres strony www: http://www.sp80.wroc.pl/ 
Ulica: Polna
Nr budynku: 4
Kod pocztowy: 52-120
Miejscowość: Wrocław (DOLNOŚLĄSKIE)

10. Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza
Adres strony www: http://sp83wroclaw.szkolnastrona.pl/ 
Ulica: Al.Boya- Żeleńskiego
Nr budynku: 32
Kod pocztowy: 51-160
Miejscowość: Wrocław (DOLNOŚLĄSKIE)

11. Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85 im. prof. Mariana Suskiego
Adres strony www: http://sp85.wroc.pl/ 
Ulica: Traugutta
Nr budynku: 37
Kod pocztowy: 50-416
Miejscowość: Wrocław (DOLNOŚLĄSKIE)

12. Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Leonida Teligi
Adres strony www: http://sp96.superszkolna.pl/ 
Ulica: Krakowska
Nr budynku: 2
Kod pocztowy: 50-425
Miejscowość: Wrocław (DOLNOŚLĄSKIE)

13. Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Edwarda Dembowskiego
Adres strony www: http://sp109wroclaw.pl/ 
Ulica: Inżynierska
Nr budynku: 54
Kod pocztowy: 53-230
Miejscowość: Wrocław (DOLNOŚLĄSKIE)

14. Szkoła Podstawowa Nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego
Adres strony www: http://www.sp118.pl/ 
Ulica: Bulwar Ikara
Nr budynku: 19
Kod pocztowy: 54 - 130
Miejscowość: Wrocław (DOLNOŚLĄSKIE)

oraz dwie szkoły nowobudowane przy ulicy Głównej i Kłodzkiej.