O projekcie

  • Drukuj

Projekt polega na modernizacji budynku „B” w Centrum Kształcenia Praktycznego zlokalizowanego we Wrocławiu na ul. Strzegomskiej 49a i wyposażeniu 4 pracowni CKP w maszyny i urządzenia specjalistyczne. Dwie pracownie zostaną uzupełnione o nowy sprzęt.

W wyniku projektu poprawione zostaną warunki kształcenia ponad 180 uczniów z 4 wrocławskich szkół realizujących program kształcenia praktycznego w CKP, tj. ZS nr 18 z ul. Młodych Techników, Lotniczych Zakładów Naukowych z ul. Kiełczowskiej, Elektronicznych Zakładów Naukowych z ul. Braniborskiej, ZS Nr 2 z ul. Borowskiej.

Realizacja projektu pozwoli młodzieży, na nabycie umiejętności, które w przyszłości będzie mogła skutecznie wykorzystać do zdobycia satysfakcjonującej pracy.

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego na obszarze ZIT WrOF poprzez wsparcie Centrum Kształcenia Praktycznego i dzięki temu zapewnienie uczniom warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Celami szczegółowymi projektu są:

- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego i poprawa jakości i warunków kształcenia,
- poprawa warunków i jakości życia we Wrocławiu oraz poprawa atrakcyjności miasta,
- poprawa dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie architektury do ich potrzeb, oferowanie produktów oraz usług promujących równość szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
- uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej,
- umocnienie pozycji i renomy CKP,
- poprawa warunków pracy kadry.

 W skład zaplanowanego wyposażenia pracowni wejdą m.in.:

- uniwersalne 5-osiowe centrum obróbcze ze sterowaniem;
- automatyczne stanowisko pomiarowe do narzędzi;
- narzędzia i osprzęt do maszyn CNC;
- drukarka 3D - drukująca jednocześnie trzema filamentami;
- skaner 3D do pozyskiwania danych do modelowania.

Projekt „Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49 a we Wrocławiu” jest realizowany od 31-07-2017 do 31-10-2018. Koszty całkowite projektu wynoszą 3 580 000 zł, a dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 043 000 zł.

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor