Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Zapytanie ofertowe Nr 1/ZP/CKP/2019

Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie pn.: „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego tj.

1) Zapytaniu ofertowym
2) Istotnych dla stron postanowieniach umowy.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 27 lutego 2019 r. o godz. 13:30 w formie:

1) pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
2) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Formularz ofertowy jest częścią pliku o nazwie: zapytanie ofertowe - obsługa zamówień publicznych.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie: Usługa polegająca na wyłonieniu Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie pn.: „Matematyczne eksperymenty ,,,”

Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

Szacowanie wartości zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 20 lutego 2019. do godz. 13:30.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych, na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. dostawy z wykorzystaniem informacji z załącznika.

Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

w terminie do dnia 19 lutego 2019 r. do godz. 14:00.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie:

Dostawa sprzętu TIK oraz materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.


zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załącznika.


Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

w terminie do dnia 26 listopada 2018r. do godz. 13:30.

Spotkanie Dyrektorów szkół oraz Koordynatorów - 6 września 2018 r.

Spotkanie Dyrektorów szkół oraz Koordynatorów - 6 września 2018 r.W Centrum Kształcenia Praktycznego w dniu 6 września 2018 r. w godzinach 10.00-12.00 odbędzie się spotkanie Dyrektorów szkół oraz Koordynatorów szkolnych projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”.

Na spotkaniu omówiony zostanie bieżący stan wdrażania projektu oraz zadania konieczne do realizacji w nadchodzącym roku szkolnym 2018/2019.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Plakat_do_pobrania_-CMYK_420x594mm+2mm_spadu.jpg)Plakat_do_pobrania_-CMYK_420x594mm+2mm_spadu.jpg 5479 kB

Zapytanie Ofertowe NR 9/ZP/CKP/2018

W ramach realizacji projektu pn.: „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych …”, Gmina Wrocław działająca poprzez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a; 53-611 Wrocław, upublicznia zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie usługa: Opracowania, wydruku oraz dostawy materiałów promocyjnych dla projektu.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 02 lipca 2018 r. o godz. 12:30 w formie:

1) pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
2) elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapytanie Ofertowe NR 6/ZP/CKP/2018

W ramach realizacji projektu pn.: „”Matematyczne eksperymenty ...”, Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe, przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie: wydruk spersonalizowanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla 140 uczestników projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław.”

Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 12:30

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Zapytanie_ofertowe_zaswiadczenia.pdf)Zapytanie_ofertowe_zaswiadczenia.pdf 382 kB

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecony zostanie:

1) zaprojektowanie, wydruk i dostawa 45 tablic informacyjnych/pamiątkowych,
2) zaprojektowanie, wydruk i dostawa 300 szt. plakatów w formacie A 2,
3) zaprojektowanie, wydruk i dostawa naklejek na sprzęt zakupiony w projekcie – 200 szt. arkuszy format A 4

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załącznika.

Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

w terminie do dnia 19 kwietnia 2018r. do godz. 12:30.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecony zostanie:

1) wydruk zaświadczeń o ukończeniu szkoleń dla 140 uczestników projektu

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załącznika.

Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

w terminie do dnia 17 kwietnia 2018r. do godz. 12:30.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (szacowanie_wartosci_zamowienia_zaswiadczenia.pdf)szacowanie_wartosci_zamowienia_zaswiadczenia.pdf 196 kB

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie:

Dostawa pomocy dydaktycznych - przeznaczonych na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników. Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

w terminie do dnia 10 kwietnia 2018r. do godz. 13:30.

UWAGA: na potrzeby szacowania wartości zamówienia – Wykonawcy w każdym z 4 załączników wypełniają jedynie arkusz o nazwie: SUMA POMOCY

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie:

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników. Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

w terminie do dnia 22 marca 2018r. do godz. 13:30.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:

Wybór 2 opiekunów szkół podstawowych do wsparcia merytorycznego nauczycieli matematyki, uczniów i rodziców, w podziale na 2 zadania w projekcie "Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”.

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 07 marca 2018 r. do godz. 14:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie:

Dostawa sprzętu TIK tj. Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w ramach realizacji projektu pn.:
„Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników. Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

w terminie do dnia 11 stycznia 2018r. do godz. 12:30.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:

Wybór 9 opiekunów szkół podstawowych i 5 opiekunów szkół ponadgimnazjalnych do wsparcia merytorycznego nauczycieli matematyki, uczniów i rodziców, w podziale na 14 zadań w projekcie "Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”.

w ramach realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników. Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 30 listopada 2017r. do godz. 13:30 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zapytanie ofertowe nr 10/ZP/CKP/2017

Gmina Wrocław działając poprzez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a; 53-611 Wrocław, zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem ofertowym.

Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie usługa z podziałem na 2 zadania:

1) ZADANIE 1 - WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI
2) ZADANIE 2 - DOSTARCZENIE PRZERWY KAWOWEJ I PRZERWY OBIADOWEJ

W ramach realizacji projektu pn.: „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 6 listopada 2017 r. o godz. 14:00 w formie:

1) pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
2) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz ofertowy jest częścią pliku o nazwie: zapytanie ofertowe catering + sala

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2 – formularz cenowy - dostarczenie przerwy kawowej i przerwy obiadowej, który jest częścią Zapytania ofertowego catering + sala 31.10.2017 r. popełniono błąd – poprawna ilość porcji PRZERWY KAWOWEJ WYNOSI: 423 SZT., czyli tak jak w opisie przedmiotu zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający umieszcza sprostowanie w postaci nowego Formularza cenowego do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ZADANIE nr 2.

UWAGA ! Zamawiający przedłuża termin składania oferty do dnia 7 listopada 2017r.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie:

Dostawa sprzętu TIK tj. Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w ramach realizacji projektu

„Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 11 października 2017r. do godz. 14:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie:

A) ZADANIE 1 - WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI
B) ZADANIE 2 - DOSTARCZENIE PRZERWY KAWOWEJ I PRZERWY OBIADOWEJ

w ramach realizacji projektu pn.: "Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław,

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 6 października 2017r. do godz. 14:30 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie usługa polegająca na: Wyborze ekspertów do prowadzenia szkoleń oraz konsultacji indywidualnych dla 141 nauczycieli matematyki wrocławskich szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w zakresie przygotowania nauczycieli do prowadzenia nauczania matematyki opartego na metodzie eksperymentu w projekcie "Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław",

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 5 października 2017r. do godz. 12:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

UWAGA ! Zamawiający przedłuża termin szacowania wartości zamówienia do dnia 9 października 2017r. do godz. 14:00

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie dostawa pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia 90 szkolnych pracowni matematycznych dla 47 szkół na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 4 października 2017r. do godz. 13:30 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zapytanie ofertowe Nr 8/ZP/CKP/2017

Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w projekcie pn.:

„Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego tj.

1) Zapytaniu ofertowym
2) Istotnych dla stron postanowieniach umowy.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 26 września 2017 r. o godz. 13:00 w formie:

1) pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
2) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Formularz ofertowy jest częścią pliku o nazwie: zapytanie ofertowe - obsługa zamówień publicznych.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
w projekcie pn.:

„Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego,

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 20 września 2017r. do godz. 13:30 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.