Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

INSTYTUCJE OBJĘTE PROJEKTEM

• Beneficjentem projektu jest Gmina Wrocław reprezentowana przez Wydział Zarządzania Funduszami (Zespół Projektów Społecznych)
• Nadzór merytoryczny nad projektem prowadzi Departament Edukacji/Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych UM Wrocławia (Dział Projektów i Infrastruktury Oświatowej)
• Realizatorem projektu w imieniu Beneficjenta jest: Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu (Zespół Projektowy)

Wykaz przedszkoli objętych projektem:

Przedszkole nr 29 z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6
Ulica: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Nr budynku: 8
Kod pocztowy: 52-214
Miejscowość: Wrocław

Przedszkole nr 97 z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8
Ulica: Składowa
Nr budynku: 2-4
Kod pocztowy: 50-209
Miejscowość: Wrocław

Przedszkole nr 109 z oddziałami integracyjnymi
Ulica: Nowowiejska
Nr budynku: 80a
Kod pocztowy: 50-315
Miejscowość: Wrocław

Przedszkole Integracyjne nr 125 im. Janusza Korczaka
Ulica: Ścinawska
Nr budynku: 10
Kod pocztowy: 53-642
Miejscowość: Wrocław

Przedszkole nr 23
Ulica: Zwycięska
Nr budynku: 8a
Kod pocztowy: 53-642
Miejscowość: Wrocław

Przedszkole nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21
Ulica: Kłodzka
Nr budynku: 40
Kod pocztowy: 53-536
Miejscowość: Wrocław

Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 20
Ulica: Karpnicka
Nr budynku: 2
Kod pocztowy: 54-061
Miejscowość: Wrocław