Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Zapytanie Ofertowe NR 11/ZP/CKP/2018

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na: dostarczeniu przerwy kawowej w związku z organizacją konferencji podsumowującej i promocyjnej projektu „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”

Termin składania ofert cenowych, upływa w dniu 17 września 2018 r. o godz. 8:00

1) Ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim,
2) Ofertę cenową należy złożyć:

a) w formie pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
b) lub w wersji elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Formularz ofertowy stanowi część zapytania ofertowego.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Zapytanie_ofertowe_usluga_cateringowa.pdf)Zapytanie_ofertowe_usluga_cateringowa.pdf 488 kB

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie:

Usługa cateringowa o nazwie: zapewnienie uczestnikom spotkania, przerwy kawowej, w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o oszacowanie wartości zamówienia.

Informację zwrotną prosimy przesłać w terminie do dnia 10 września 2018r. do godz. 14:30; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A).

Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.

Zapytanie Ofertowe NR 10/ZP/CKP/2018

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na:

Przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń w projekcie „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego,

Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godz. 11:30

1) Ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim,
2) Ofertę cenową należy złożyć:

a) w formie pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
b) lub w wersji elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (01_Zapytanie_ofertowe_szkolenie_PZP.pdf)01_Zapytanie_ofertowe_szkolenie_PZP.pdf 528 kB

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie:
 
Dostawa sprzętu do terapii Biofeedback (z nakładką HEG) wraz ze szkoleniem dla 4 osób
w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o oszacowanie wartości zamówienia.
 
Informację zwrotną prosimy przesłać w terminie do dnia 18 lipca 2018r. do godz. 11:30; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A).
Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (01_szacowanie_wartosci_zamowienia_wyposazenie_12.07.2018.pdf)01_szacowanie_wartosci_zamowienia_wyposazenie_12.07.2018.pdf 298 kB

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

11 maja 2018 w Przedszkolu nr 23 przy ul. Zwycięskiej 8a, które bierze udział w projekcie „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” , realizowanym przez Centrum Kształcenia Praktycznego, zostały zorganizowane Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

W ramach wydarzenia można było m.in. zwiedzić przedszkole, wziąć udział w warsztatach plastycznych. Odbył się konkurs prac przedszkolaków z przedszkoli projektowych.

Ponadto w ramach panelu informacyjnego wysłuchaliśmy wystąpień nt. realizacji projektów edukacyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

- Dyrektor Małgorzata Pijar – Przedszkole nr 23 –opowiedziała o efektach realizacji projektu „Edukacja przedszkolna bez barier...”,
- Dyrektor Anna Chołodecka – przedstawiła projekty realizowane w CKP,
- Alicja Pietrzyk z Zespołów Projektowych CKP– przedstawiła zasadę równości szans w projektach edukacyjnych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zakończenie obejrzeliśmy występ przedszkolaków z goszczącej nas placówki.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie: Dostawa rolet wraz z montażem w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, do trzech jednostek oświaty tj.:

1) Przedszkola Nr 109 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 80a,
2) Przedszkola Nr 20 (w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 20) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karpnickiej 2,
3) Przedszkola nr 29 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6), ul. Kurpiów 28, 52-214 Wrocław.

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o oszacowanie wartości zamówienia.
Informację zwrotną prosimy przesłać w terminie do dnia 11 maja 2018r. do godz. 11:30; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A).

Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (01_szacowanie_wartosci_zamowienia_rolety_07.05.2018.pdf)01_szacowanie_wartosci_zamowienia_rolety_07.05.2018.pdf 293 kB

Zapytanie Ofertowe NR 8/ZP/CKP/2018

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na:

dostarczeniu przerwy kawowej w związku z organizacją Dni otwartych Funduszy Europejskich na podstawie zaprezentowania projektu „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, nazwa Poddziałania: 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF.

Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 7 maja 2018 r. o godz. 11:30

1) Ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim,
2) Ofertę cenową należy złożyć:

a) w formie pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
b) lub w wersji elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (03_Zapytanie_ofertowe_usluga_cateringowa.pdf)03_Zapytanie_ofertowe_usluga_cateringowa.pdf 560 kB

Zapytanie Ofertowe NR 7/ZP/CKP/2018

Pzedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na:

1) Przygotowaniu projektu graficznego - banneru reklamowego, wydruk banneru i jego dostarczenie
2) Przygotowaniu projektu graficznego - Roll-upu, wydruk Roll-upu i jego dostarczenie

w związku z organizacją Dni otwartych Funduszy Europejskich na podstawie zaprezentowania projektu „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, nazwa Poddziałania: 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF.

Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 11:30

1) Ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim,
2) Ofertę cenową należy złożyć:

a) w formie pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
b) lub w wersji elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (logo_EFS.zip)logo_EFS.zip 11707 kB
Pobierz plik (logo_Dni_Otwartych_FE.zip)logo_Dni_Otwartych_FE.zip 6415 kB
Pobierz plik (01_Zapytanie_ofertowe_dni_otwarte.pdf)01_Zapytanie_ofertowe_dni_otwarte.pdf 452 kB

Zapytanie ofertowe Nr 4/ZP/CKP/2018

Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w projekcie
pn.: Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego tj.

1) Zapytaniu ofertowym- obsługa zamówień publicznych,
2) Istotnych dla stron postanowieniach umowy.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 5 kwietnia 2018 r. o godz. 13:30 w formie:

1) pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
2) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Formularz ofertowy jest częścią pliku o nazwie: zapytanie ofertowe - obsługa zamówień publicznych.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie: usługa polegająca przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w projekcie pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier ...” w zakresie:

1) Usługa - doskonalenie zawodowe nauczycieli biorących udział w projekcie,
2) Dostawa - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do przedszkoli objętych projektem

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o oszacowanie wartości zamówienia.

Informację zwrotną prosimy przesłać w terminie do dnia 23 marca 2018r. do godz. 13:30.; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A).

Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy w zakresie Dodatkowego wyposażenia przedszkoli, zakupu pomocy dydaktycznych, w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy przesłać w terminie do dnia 13 marca 2018r. do godz. 12:00.; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy usługi edukacyjnej obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy przesłać w terminie do dnia 13 marca 2018r. do godz. 12:00.; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy Usługi Doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy przesłać w terminie do dnia 13 marca 2018r. do godz. 12:00.; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:

Usługa pn.: Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy przesłać w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. do godz. 11:30. w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.

Zapytanie ofertowe Nr 13/ZP/CKP/2017

W ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier (....)”, Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe, przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie: przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Edukacja przedszkolna bez barier (…)” w szczególności:

- 7 tablic pamiątkowych,
- 50 plakatów w formacie A3.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 5  grudnia 2017 r. o godz. 14:00

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:

Wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie wykonanie usługi: Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji asystentów dzieci z niepełnosprawnościami
w ramach realizacji projektu „Edukacja przedszkolna bez barier ...”

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 30 listopada 2017r. do godz. 14:30 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zapytanie ofertowe Nr 12/ZP/CKP/2017

W ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier (....)”, Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe
przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie:
Dostawa materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 27 listopada 2017 r. o godz. 11:30

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego,
przedmiotem którego będzie zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu pn.: Edukacja przedszkolna bez barier (...)

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usług z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 20 listopada 2017r. do godz. 14:30 ; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie:

Wykonanie materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Edukacja przedszkolna bez barier (...)”

w szczególności:

1) 7 tablic pamiątkowych,
2) 50 plakatów w formacie A3,

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy opisanych w załącznikach usług.

Szacowanie prosimy składać do dnia 21 listopada 2017r. do godz. 13:30 w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A)

Przy szacowaniu wartości zamówienia prosimy korzystać z zamieszczonego załącznika.

Zapraszamy do czynnego udziału w postępowaniu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (00_Szacowanie_wartosci_zamowienia_Promocja_projektu.pdf)00_Szacowanie_wartosci_zamowienia_Promocja_projektu.pdf 387 kB

Szacowanie wartości zamówienia

UWAGA!
Zamawiający wydłuża termin szacowania wartości zamówienia do dnia 20 października 2017r. do godz. 14:30

 W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie Dostawa:

1) Sprzętu elektronicznego - zadanie 1
2) Wyposażenia w materiały biurowe Sal dydaktycznych - zadanie 2
3) Wyposażenia w gry / układanki Sal dydaktycznych - zadanie 3
4) Wyposażenia w zabawki Sal dydaktycznych - zadanie 4
5) Wyposażenia w meble Sal dydaktycznych - zadanie 5
6) Wyposażenia Sal do gimnastyki korekcyjnej - zadanie 6
7) Wyposażenia Sal logopedycznych - zadanie 7

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 16 października 2017r. do godz. 11:30 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapytanie ofertowe Nr 9/ZP/CKP/2017

Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie wykonywanie czynności Koordynatora merytorycznego ds. nadzoru na poprawną realizacją projektu w zakresie zgodności z przepisani oświatowymi w ramach projektu: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław (...)”

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego tj.

1) Zapytaniu ofertowym
2) Istotnych dla stron postanowieniach umowy.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 3 października 2017 r. o godz. 14:00 w formie:

1) pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
2) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Formularz ofertowy jest częścią pliku o nazwie: zapytanie ofertowe - obsługa zamówień publicznych.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przeprowadzenie:
Doskonalenia zawodowe nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy opisanych w załącznikach usług.

Szacowanie prosimy składać do dnia 11 września 2017r. do godz. 12:30 w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A)

Przy szacowaniu wartości zamówienia prosimy korzystać z zamieszczonych załączników.
Zapraszamy do czynnego udziału w postępowaniu.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie: wyłonienie Koordynatora merytorycznego ds. nadzoru nad poprawną realizacją projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, w zakresie zgodności z prawem oświatowym w przedszkolach objętych projektem

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załącznika.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

Szacowanie wartości zamówienia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2017r. do godz. 14:00.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie:
Dostawa sprzętu specjalistycznego do terapii i stymulacji rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami, w ramach realizacji projektu
pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy opisanych w załącznikach dostaw.
Szacowanie prosimy składać do dnia 4 września 2017r. do godz. 10:30 w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A)

Zapytanie ofertowe Nr 5/ZP/CKP/2017

Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w projekcie
pn.: Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław.

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego tj.

1) Zapytaniu ofertowym- obsługa zamówień publicznych,
2) Istotnych dla stron postanowieniach umowy.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 28 sierpnia 2017 r. o godz. 14:00 w formie:

1) pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
2) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz ofertowy jest częścią pliku o nazwie: zapytanie ofertowe - obsługa zamówień publicznych.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
w projekcie pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław",
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
 
zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 17 sierpnia  2017r. do godz. 13:30 na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.