Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

O projekcie

Przedmiotem projektu partnerskiego jest zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w 14 Przedszkolach i 2 Oddziałach Przedszkolnych gmin należących do ZIT WrOF (Wrocław, Oborniki Śląskie, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Długołęka) w okresie 01.07.2016r. -31.03.2018r..

Cel główny projektu to:
Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w 16 placówkach przedszkolnych Gmin ZIT WrOF (Wrocław, Oborniki Śląskie, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Długołęka) w okresie 01.07.2016-31.03.2018.

Cele szczegółowe projektu to:
1) Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w ZIT WrOF poprzez uruchomienie 700 nowych miejsc: 375 w Gminie Wrocław, 15 w Gminie Oborniki Śl., 145 w Gminie Kobierzyce, 25 w Gminie Sobótka, 50 w Gminie Miękinia oraz 90 w G. Długołęka
2) Zwiększenie kwalifikacji i podniesienie kompetencji przez 99 nauczycieli
3) Zwiększenie szans edukacyjnych 1328 dzieci w 16 placówkach w Gminach ZIT WrOF (Wrocław, Oborniki Śl., Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Długołęka)

W projekcie zaplanowano:

a) uruchomienie 700 nowych miejsc przedszkolnych (w 8 ośrodkach wychowania przedszkolnego z gmin: Wrocław, Miękinia, Sobótka, Kobierzyce, Oborniki Śląskie, Długołęka)

b) zorganizowanie zajęć dodatkowych (we wszystkich ośrodkach wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w projekcie tj. w 10 placówkach ogólnodostępnych, 4 integracyjnych, 2 z oddziałami integracyjnymi) dla 1328 dzieci, w tym 115 dzieci z niepełnosprawnościami

Planowane rodzaje zajęć:
a) Zajęcia specjalistyczne – 3746 godzin
b) Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju – 410 godzin
c) Zajęcia stymulujących rozwój psychoruchowy – 1999 godzin
d) Zajęcia rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne – 3586 godzin
e) Zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy – 3573

c) objęcie kursami, szkoleniami lub studiami podyplomowymi 122 z 14 przedszkoli z 5 gmin partnerskich (Wrocław, Miękinia, Sobótka, Kobierzyce, Oborniki Śląskie)

W projekcie w związku z uruchomienie nowych miejsc przedszkolnych oraz z prowadzonymi zajęciami edukacyjnymi i specjalistycznymi zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i wyposażenia (ponad 700 rodzajów pomocy dydaktycznych i wyposażenia).
Ponadto, przewidziano zatrudnienie 14 Asystentów dzieci niepełnosprawnych w wspomagających funkcjonowanie dzieci w Przedszkolu.

Wartość projektu wynosi 8 676 630,85 zł, z czego dofinansowanie z UE: 7 375 136,22 zł

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor