Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Instytucje objęte projektem

W projekcie ze strony beneficjenta:

  • Gminę Wrocław reprezentuje Wydział Zarządzania Funduszami
  • (Zespół Projektów Społecznych 2), UM Wrocławia
  • nadzór merytoryczny nad projektem prowadzi Departament Edukacji/Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych UM Wrocławia Realizatorem projektu w imieniu beneficjenta – czyli Gminy Wrocław - jest od 1.01.2017 r. Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu we współpracy Partnerami – czyli Gminami należącymi do obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (tzw. ZIT WrOF , https://zitwrof.pl/) czyli:


1. Gmina Oborniki Śląskie

2. Gmina Kobierzyce
3. Gmina Sobotka
4. Gmina Miękinia
5. Gmina Długołęka

Projekt znalazł się na liście projektów wybranych do realizacji w listopadzie 2016 r., a 16 grudnia 2016 podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Poniżej zamieszczony jest wykaz Przedszkoli objętych projektem z obszaru ZITWrOF:

1. Przedszkole Integracyjne nr 68 im. Roku 2000
Adres strony www: www.przedszkole68wroc.pl
Ulica: Jana Długosza
Nr budynku: 29
Kod pocztowy: 51-162,
Miejscowość: Wrocław (DOLNOŚLĄSKIE, Wrocław, Wrocław)

2. Przedszkole Integracyjne nr 89 im. Juliana Tuwima
Adres strony www: www.przedszkole89wroc.edupage.org
Ulica: Oporowska
Nr budynku: 1
Kod pocztowy: 53-434
Miejscowość: Wrocław (DOLNOŚLĄSKIE, Wrocław, Wrocław)

3. Przedszkole nr 35 Tęczowy Domek z oddziałami integracyjnymi
Adres strony www: www.przedszkole35.wroclaw.pl
Ulica: gen. Kazimierza Pułaskiego
Nr budynku: 20a
Kod pocztowy: 50-446
Miejscowość: Wrocław (DOLNOŚLĄSKIE, Wrocław, Wrocław)

4. Przedszkole nr 8 z oddziałami integracyjnymi (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12)
Adres strony www: www.zsp12.wroclaw.pl
Ulica: Suwalska
Nr budynku: 5
Kod pocztowy: 54-104
Miejscowość: Wrocław (DOLNOŚLĄSKIE, Wrocław, Wrocław)

5. Przedszkole Integracyjne nr 93 im. Jana Brzechwy
Adres strony www: www.przedszkole93.com
Ulica: Grochowa
Nr budynku: 15
Kod pocztowy: 53-423
Miejscowość: Wrocław (DOLNOŚLĄSKIE, Wrocław, Wrocław)

6. Przedszkole Integracyjne nr 12 im. Diany, Księżnej Walii
Adres strony www: www.p12wroc.szkolnastrona.pl
Ulica: Zgodna
Nr budynku: 10-14
Kod pocztowy: 50-432
Miejscowość: (DOLNOŚLĄSKIE, Wrocław, Wrocław)

7. Przedszkole nr 10 „Przedszkole na każdą pogodę”
Adres strony www: www.przedszkole10.wroc.pl
Ulica. Starogajowa 100, Wrocław
Kod pocztowy: 54-047
Miejscowość: Wrocław (DOLNOŚLĄSKIE, Wrocław, Wrocław)

8. Przedszkole Publiczne w Obornikach Śląskich
Adres strony www: www.przedszkoleoborniki.szkolnastrona.pl
Ulica: Władysława Sikorskiego
Nr budynku: 2
Kod pocztowy: 55-120
Miejscowość: Oborniki Śląskie (DOLNOŚLĄSKIE, trzebnicki, Oborniki Śląskie

9. Przedszkole nr 1 w Sobótce
Adres strony www: www.przedszkole1sobotka.szkolnastrona.pl
Ulica: Słoneczna
Nr budynku: 34
Kod pocztowy: 55-050
Miejscowość: Sobótka (DOLNOŚLĄSKIE, wrocławski, Sobótka)

10. Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach)
Adres strony www: www.sppisarzowice.szkolnastrona.pl
Ulica: Szkolna
Nr budynku: 3b
Kod pocztowy: 55-330
Miejscowość: Pisarzowice (DOLNOŚLĄSKIE, średzki, Miękinia)

11. Przedszkole Samorządowe w Wysokiej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej)
Adres strony www: http://zspwysoka.pl/
Ulica: Chabrowa
Nr budynku: 99
Kod pocztowy: 52-200
Miejscowość: Wysoka (DOLNOŚLĄSKIE, wrocławski, Kobierzyce)

12. Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
Adres strony www: www.przedszkolesleza.pl
Ulica: Przystankowa
Nr budynku: 2
Kod pocztowy: 55-040
Miejscowość: Ślęza (DOLNOŚLĄSKIE, wrocławski, Kobierzyce

13. Przedszkole Samorządowe w Tyńcu Małym (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym)
Adres strony www: www.sptyniec.szkolnastrona.pl
Ulica: Szkolna
Nr budynku: 2
Kod pocztowy: 55-040
Miejscowość: Tyniec Mały (DOLNOŚLĄSKIE, wrocławski, Kobierzyce)

14. Przedszkole Samorządowe w Pustkowie Żurawskim (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim)
Adres strony www: www.sp.pustkow.szkolnastrona.pl
Ulica: Kolejowa
Nr budynku: 46
Kod pocztowy: 55-040
Miejscowość: Pustków Żurawski (DOLNOŚLĄSKIE, wrocławski, Kobierzyce

15. Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie
Adres strony www: www.szkolakielczow.pl
Ulica: Szkolna
Nr budynku: 3
Kod pocztowy: 55-093
Miejscowość: Kiełczów (DOLNOŚLĄSKIE, wrocławski, Długołęka)

16. Szkoła Podstawowa im. Odkrywców i Podróżników w Borowej
Adres strony www: www.sp-borowa.pl
Ulica: Parkowa
Nr budynku: 2
Nr lokalu: 4
Kod pocztowy: 55-095
Miejscowość: Borowa (DOLNOŚLĄSKIE, wrocławski, Długołęka)