Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Rekrutacja - nauczyciele

Rekrutacja prowadzona będzie wśród nauczycieli zawodu ze szkół objętych projektem i rozpocznie się w IV kwartale 2018 r.

Przebieg rekrutacji:

a) udostępnienie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie na stronie WWW Realizatora projektu oraz w szkołach

b) działania informacyjne prowadzone w szkołach objętych projektem

c) złożenie przez kandydata (osobiście u pracownika zespołu projektowego lub drogą elektroniczną) Formularza zgłoszeniowego potwierdzającego spełnienie kryteriów formalnych (m.in. nauczyciel zawodu z placówki objętej projektem) i zawierającego deklarację udziału w wybranym kursie. W przypadku zainteresowania przekraczającego liczbę miejsc preferowani będą (dodatkowe pkt.) nauczyciele nieobjęci w ostatnich 3 latach doskonaleniem zawodowym, osoby niepełnosprawne, osoby 50+.

d) weryfikacja formularzy i przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną składającą się z kierownika projektu i pracownika zespołu projektowego, przyznanie punktów i ogłoszenie list podstawowych i rezerwowych (na poszczególne kursy).

e) złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z niezbędnymi oświadczeniami