Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Rozpoczęcie rekrutacji nauczycieli zawodu

Ruszyła rekrutacja do projektu „Weź kurs na staż!” dla nauczycieli/instruktorów zawodu!

Zgłoś się do Projektu, jeśli:

• jesteś nauczycielem/instruktorem zawodu w jednej z placówek objętych projektem,
• nauczasz w kluczowych dla Dolnego Śląska i Wrocławia branżach: motoryzacyjnej, mechanicznej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej, turystyczno-gastronomicznej

Zaplanowane w projekcie „Weź kurs na staż!” działania obejmują bezpłatne certyfikowane kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne zorganizowane przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne:

• „AutoCAD Inventor poziom I”
• „Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - przewozy drogowe i morskie”
• „Menedżer hotelarstwa i gastronomii”
• „Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych”
• „Heidenhain Special Training TNC 640 5-AXIS-Machining”

Rekrutacja do projektu przebiegać będzie następująco:

1) kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ckp.pl i składa go w siedzibie Realizatora Projektu - Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49a, pok. 409, IV piętro lub przesyła podpisany skan formularza drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dn. 15.01.2019.

2) Komisja rekrutacyjna, w oparciu o kryteria formalne i premiujące dokonuje wyboru uczestników projektu, a następnie do dn. 22.01.2019 sporządza listę podstawową i rezerwową,

3) po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do projektu (umieszczenie na liście podstawowej) kandydat składa do Komisji rekrutacyjnej wypełnioną deklarację uczestnictwa oraz niezbędne oświadczenia dostępne na stronie www.ckp.pl. Termin składania deklaracji i oświadczeń upływa 15.02.2019 roku.

Szersze informacje nt. form wsparcia przewidzianych w ramach projektu, a także szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Weź kurs na staż!” dla nauczycieli zawodu dostępnym na stronie www.ckp.pl w zakładce Projekty unijne, a także w siedzibie Realizatora Projektu - Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49a, pok. 409, oraz pod numerem telefonu 71 798 67 00 wew. 124 lub 122.

Rekrutacja - nauczyciele

Rekrutacja prowadzona będzie wśród nauczycieli zawodu ze szkół objętych projektem i rozpocznie się w IV kwartale 2018 r.

Przebieg rekrutacji:

a) udostępnienie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie na stronie WWW Realizatora projektu oraz w szkołach

b) działania informacyjne prowadzone w szkołach objętych projektem

c) złożenie przez kandydata (osobiście u pracownika zespołu projektowego lub drogą elektroniczną) Formularza zgłoszeniowego potwierdzającego spełnienie kryteriów formalnych (m.in. nauczyciel zawodu z placówki objętej projektem) i zawierającego deklarację udziału w wybranym kursie. W przypadku zainteresowania przekraczającego liczbę miejsc preferowani będą (dodatkowe pkt.) nauczyciele nieobjęci w ostatnich 3 latach doskonaleniem zawodowym, osoby niepełnosprawne, osoby 50+.

d) weryfikacja formularzy i przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną składającą się z kierownika projektu i pracownika zespołu projektowego, przyznanie punktów i ogłoszenie list podstawowych i rezerwowych (na poszczególne kursy).

e) złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z niezbędnymi oświadczeniami