Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Wyniki rekrutacji do II cyklu projektu „Weź kurs na staż!”

Znamy już oficjalne wyniki rekrutacji uczniów do II cyklu projektu „Weź kurs na staż!”. W związku z obowiązkiem stosowania od 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), listy rankingowe zostaną przesłane drogą mailową bezpośrednio do Liderów Szkolnych, a ponadto pracownicy biura projektu poinformują uczniów mailowo o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

Prosimy o bieżące sprawdzanie swoich skrzynek mailowych.

UWAGA: Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani są złożyć do Lidera Szkolnego dokumenty warunkujące udział w projekcie, tj.:

- zał. 2 Deklaracja uczestnictwa
- zał. 3 Zgoda na przetwarzanie szczególnych danych osobowych
- zał. 4 Klauzula informacyjna

w nieprzekraczalnym terminie do dn. 18.01.2019.

Ww. dokumenty dostępne są na stronie:
http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/wez_kurs_na_staz/rekrutacja/rekrutacja-uczniowie