Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Wizyta monitoringowa Centrum Kształcenia Praktycznego

wizyta monitoringowa ckpJedną z placówek wyposażonych w ramach projektu „Weź kurs na staż!“ jest Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie zakupiono na potrzeby wyposażenia pracowni urządzeń kablowych i światłowodowych następujący sprzęt:

1) Spawarka światłowodowa DVP-760, centrowanie do rdzenia, nr seryjny – QE332117942 (1 szt.)
2) Centrala SLICAN IPL-256A 14x8 VVM „ALONE“ (1 szt.)
3) Centrala SLICAN IPL-256A 16x8.3U „ALONE“ (2 szt.)

Centrum Kształcenia Praktycznego posiada kilka pracowni tego rodzaju. Zajęcia w tych pracowniach przewidziane są m.in. dla uczniów klas 2, 3 i 4 Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych, kształcących się w profilach teleinformatycznym, teletransmisyjnym oraz telekomunikacyjnym. Podczas wizyty monitoringowej zajęcia w pracowni odbywali uczniowie 3 klasy ZSTiE , realizując przedmiot pn. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych. Zakupiony sprzęt pozwala na sprawniejszą realizację zajęć, a ponadto zwiększa ich atrakcyjność i efektywność. Zakupiony sprzęt spełnia aktualne wymogi dot. kształcenia, opisane w rekomendowanym przez KOWEZiU wyposażeniu pracowni nauki zawodu.