Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Rozpoczęcie rekrutacji do II cyklu projektu „Weź kurs na staż!”

RekrutacjaaaaaaRuszamy z rekrutacją do II cyklu projektu „Weź kurs na staż!”

- masz 15-20 lat?
- jesteś uczniem szkoły objętych projektem?*
- kształcisz się w jednej z branż: motoryzacyjna, mechaniczna, elektryczno-energetyczna, mechatroniczno-elektroniczna, lotnicza, transportowo-spedycyjno-logistyczna, informatyczna lub turystyczno-gastronomiczna
- zamieszkujesz obszar ZIT WrOF?**

A dodatkowo:

- Twoja kariera zawodowa nie jest Ci obojętna?
- chcesz podnieść swoje kwalifikacje?
- zależy Ci na zdobyciu doświadczenia zawodowego?
- chcesz „dorobić” do kieszonkowego?

Projekt „Weź kurs na staż!” jest stworzony dla Ciebie!

Jeszcze dziś złóż formularz zgłoszeniowy (dostępny w zakładce Rekrutacja-Uczniowie) do Lidera szkolnego w swojej szkole i czekaj na wyniki rekrutacji!
Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie projektu oraz u Lidera szkolnego.

UWAGA: Rekrutacja trwa od 3.12.2018 do 14.12.2018 włącznie!

* Elektroniczne Zakłady Naukowe, Lotnicze Zakłady Naukowe, Zespół Szkół Logistycznych, Zespół Szkół Nr 18, Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Nr 3
** gmina Wrocław, Miasto i gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i gmina Kąty Wrocławskie, gmina Siechnice, gmina Trzebnica, Miasto i gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, gmina Długołęka, gmina Czernica, gmina Kobierzyce, gmina Miękinia, gmina Oleśnica, gmina Wisznia Mała, gmina Żórawina, gmina Oborniki Śląskie

Wizyta monitoringowa Centrum Kształcenia Praktycznego

wizyta monitoringowa ckpJedną z placówek wyposażonych w ramach projektu „Weź kurs na staż!“ jest Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie zakupiono na potrzeby wyposażenia pracowni urządzeń kablowych i światłowodowych następujący sprzęt:

1) Spawarka światłowodowa DVP-760, centrowanie do rdzenia, nr seryjny – QE332117942 (1 szt.)
2) Centrala SLICAN IPL-256A 14x8 VVM „ALONE“ (1 szt.)
3) Centrala SLICAN IPL-256A 16x8.3U „ALONE“ (2 szt.)

Centrum Kształcenia Praktycznego posiada kilka pracowni tego rodzaju. Zajęcia w tych pracowniach przewidziane są m.in. dla uczniów klas 2, 3 i 4 Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych, kształcących się w profilach teleinformatycznym, teletransmisyjnym oraz telekomunikacyjnym. Podczas wizyty monitoringowej zajęcia w pracowni odbywali uczniowie 3 klasy ZSTiE , realizując przedmiot pn. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych. Zakupiony sprzęt pozwala na sprawniejszą realizację zajęć, a ponadto zwiększa ich atrakcyjność i efektywność. Zakupiony sprzęt spełnia aktualne wymogi dot. kształcenia, opisane w rekomendowanym przez KOWEZiU wyposażeniu pracowni nauki zawodu.

Wizyta monitoringowa ZSG

wizyta monitoringowa ZSGDn. 30.10.2018 odbyliśmy wizytę monitoringową w Zespole Szkół Gastronomicznych w celu sprawdzenia wyposażonej w ramach projektu „Weź kurs na staż!” pracowni sporządzania potraw i napojów. Pracownia wyposażona została w piec konwekcyjno-parowy RATIONAL model SCC-101E.

Zajęcia prowadzone w pracowni sporządzania potraw i napojów prowadzone są dla uczniów Branżowej szkoły I stopnia kształcących się w zawodzie kucharz, oraz uczniów Technikum nr 9 , kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, oraz w zawodzie kelner. Uczniowie oraz nauczyciele wykorzystują zakupiony piec konwekcyjno-parowy podczas realizacji przedmiotów takich jak technologia gastronomiczna, pracownia gastronomiczna oraz pracownia sporządzania potraw i napojów.

Wzbogacenie szkoły o ww. sprzęt pozwoli na spełnienie aktualnych wymogów dotyczących kształcenia, opisanych w rekomendowanym przez KOWEZiU wyposażeniu pracowni nauki zawodu. Zakupiony piec pozwala na sprawniejszą realizację zajęć (np. przygotowywanie większej ilości dań w jednym czasie, brak konieczności dzielenia receptury potraw), a ponadto zwiększa ich atrakcyjność i efektywność. Zostanie on wykorzystany także podczas odbywającego się dn. 27.11.2018 Dolnośląskiego Konkursu Potraw Regionalnych, a także podczas innych wewnętrznych i zewnętrznych konkursów. Zakupiony sprzęt spełnia aktualne wymogi dot. kształcenia, opisane w rekomendowanym przez KOWEZiU wyposażeniu pracowni nauki zawodu.

Drodzy pracodawcy! Dziękujemy za współpracę w projekcie "Weź kurs na staż!"

Bardzo dziękujemy za współpracę przy organizacji staży w ramach projektu „Weź kurs na staż!” wszystkim pracodawcom, którzy zaangażowali się w przyjęcie uczniów na staże.

Uprzejmie prosimy o wyrażenie opinii na temat naszych staży. Przygotowaliśmy krótką ankietę, która dostępna jest w tym miejscu: https://goo.gl/forms/VjtpkHPeuXMGPxMi1

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety do 31 października. Państwa opinia pomoże Nam przy realizacji kolejnych staży.

Dziękujemy bardzo:)
Zespół Projektu „Weź kurs na staż!”

Drodzy Stażyści! Bardzo dziękujemy za współpracę w ramach projektu „Weź kurs na staż!”.

Jesteśmy niezmiernie ciekawi Waszej opinii na temat zrealizowanego stażu, dlatego uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam poznać Wasze zdanie na temat atmosfery w pracy, korzyści, jakie przyniósł staż, a być może i trudności, z którymi spotkaliście się w trakcie jego realizacji.

Aby wypełnić ankietę (co zajmie Wam nie więcej niż kilka minut), należy kliknąć w poniższy link:

https://goo.gl/forms/lb3TG6yBVOuYzTuV2 

Prosimy o wypełnienie ankiety w wolnej chwili, możliwie jak najszybciej. Jej wyniki pozwolą nam sprawniej zorganizować staże dla Waszych kolegów i koleżanek, a także zadbać o jak najwyższą jakość staży w kolejnych projektach, do udziału w których na pewno Was zaprosimy.

Dziękujemy!

Wizyta monitoringowa w CebITgroup

W dniu wczorajszym odbyliśmy wizytę monitoringową w firmie CebITgroup https://cebitgroup.pl/, zajmującej się profesjonalnym serwisem oraz sprzedażą komputerów biznesowych, z którą współpracujemy w ramach projektu „Weź kurs na staż!”.

W sierpniu staże w tej firmie odbywają trzej uczniowie Elektronicznych Zakładów Naukowych, kształcący się w kierunku technik informatyk.

Uczennice w swoich obowiązkach mają m.in. zadania takie jak montaż, demontaż i selekcja komputerów, testowanie i rozpoznawanie podstawowych parametrów płyt głównych, matryc i baterii, a także poznanie konfiguracji podstawowych ustawień BIOS-u.

W wyniku realizacji stażu uczniowie zapoznają się ze specyfiką pracy w rzeczywistych warunkach na stanowisku technika informatyka, podniosą swoje kwalifikacje zawodowe oraz przygotują się do wejścia na rynek pracy.

Najważniejsze informacje o zakończeniu stażu

Drodzy stażyści! Mamy nadzieję, że staże przebiegają pomyślnie i w dobrej atmosferze, i powoli wdrażacie się do pracy.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji nt. zakończenia stażu.
Po zakończonym stażu zapraszamy do Naszego biura (Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49a, pok. 408).

Proszę przynieść ze sobą:

1) listę obecności
2) dziennik stażu
3) zaświadczenie o odbyciu stażu

Proszę sprawdzić prawidłowość przygotowanych dokumentów:

Lista obecności
Na liście obecności każdego dnia podpisuje się stażysta, a pod listą opiekun stażu (czytelny podpis opiekuna + pieczątka, jeśli posiada). Lista obecności musi być zgodna z ustalonym uprzednio harmonogramem stażu.

Dziennik stażu
Każdego dnia stażysta opisuje swoje zadania, a opiekun podpisuje się. Opiekun wypełnia „Podsumowanie stażu” na ostatniej stronie.

Zaświadczenie o odbyciu stażu
Wypełnia je komputerowo pracodawca. Wymagany jest podpis opiekuna oraz podpis pracodawcy + pieczątka pracodawcy. Jako pracodawca może podpisać się osoba, która podpisywała umowę (np. prezes, dyrektor) lub (jeśli nie ma tej osoby w siedzibie firmy) może to być osoba upoważniona, osoba koordynująca staże, np. dyrektor operacyjny, kierownik działu.

WAŻNE: Jako opiekun stażysty w w/w dokumentach może podpisywać się wyłącznie osoba wskazana jako opiekun w umowie stażowej.
Wynagrodzenie za zrealizowany staż wypłacone zostanie na podany w umowie stażowej nr konta najpóźniej do 2 tygodni od daty rozliczenia się z dokumentacji w Naszym biurze.

Staż w Centrum Technologii Audiowizualnych

Zupełnie wyjątkowy staż w Centrum Technologii Audiowizualnych realizuje jeden z uczniów Elektronicznych Zakładów Naukowych, kształcący się w kierunku technik informatyk. Uczeń pracuje m.in. na planie filmowym, gdzie mocno wspiera produkcję filmową w temacie sprzętu, nagłośnienia, okablowania. Zajmuje się także transferem danych, współpracą przy tworzeniu ścieżek dźwiękowych i testami urządzeń AV. Poza planem filmowym do obowiązków ucznia należą czynności takie jak dokumentacja sieci AV oraz dokumentacja techniczna i testowanie programów w technologiach .NET, processing, python, Max/MSP i wiele innych.

Staże w Fabryce Automatów Tokarskich

Firma FAT s. a. specjalizująca się w produkcji tokarek manualnych oraz sterowanych numerycznie przyjęła na staż w ramach projektu „Weź kurs na staż!” czworo uczniów. Troje z nich kształci się w zawodzie technik mechatronik (w Lotniczych Zakładach Naukowych i Zespole Szkół Nr 18), a jeden z nich kształci się w zawodzie elektromechanik (w Zespole Szkół Nr 18). Podczas stażu uczniowie zapoznają się z dokumentacją maszyn i urządzeń na terenie zakładu oraz wykonują ich standardowe przeglądy pod okiem opiekunów. Ponadto zaznajamiają się m.in. z dokumentacją techniczną, schematami elektrycznymi i schematami napędów mechanicznych. Celem realizowanego stażu jest przybliżenie uczniom pracy na stanowisku w branży mechatronicznej i elektromechanicznej.

Wizyta monitoringowa w Schenker Sp. z o.o.

Wczoraj odbyliśmy wizytę monitoringową w Biurze Frachtu Lotniczego firmy Schenker Sp. z o.o., z którą współpracujemy w ramach projektu „Weź kurs na staż!”.
 
W lipcu staże w tej firmie odbywają trzy uczennice Lotniczych Zakładów Naukowych, pracując na stanowisku specjalisty ds. logistyki.
 
Uczennice w swoich obowiązkach mają m.in. zadania takie jak weryfikacja jakościowa i ilościowa przyjętego cargo, raportowanie wszelkich rozbieżności (opóźnienia, braki, uszkodzenia), wprowadzanie do systemu danych niezbędnych do realizacji procesu importu i eksportu lotniczego, a także zgłaszanie spedytorowi lotniczemu wszelkich rozbieżności wynikających z realizacji zlecenia.
 
W wyniku realizacji stażu uczennice zapoznają się ze specyfiką pracy w rzeczywistych warunkach na stanowisku specjalisty ds. logistyki, podniosą swoje kwalifikacje zawodowe oraz przygotują się do wejścia na rynek pracy.

Rozpoczęły się pierwsze staże w projekcie „Weź kurs na staż!”

Pod koniec czerwca i na początku lipca rozpoczęły się pierwsze staże realizowane w projekcie „Weź kurs na staż!”.
W pierwszym cyklu projektu współpracujemy m.in. z następującymi firmami:

Branża transportowo-spedycyjno-logistyczna i lotnicza:

- Schenker Sp. z o. o.
- PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład Spółki
- STK s. a.

Branża informatyczna:

- V-LAB
- ZAE Sp. z o.o.
- SESCOM S.A.
- Centrum Technologii Audiowizualnych
- w-support.pl
- Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.
- Mok Yok IT

Branża mechaniczna, elektryczno-energetyczna, mechatroniczno-elektroniczna:

- Fabryka Automatów Tokarskich
- PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład Spółki
- Broinstal
- Crew For You Sp. z o.o.

Branża motoryzacyjna:

- Mercedes Wróbel
- ADF Auto
- Uni-Truck

Branża turystyczno-gastronomiczna:

- Novotel
- Radisson Blu
- Mercure
- Q-hotel
- Granary
- Monopol
- Art Hotel

Wyniki rekrutacji do projektu „Weź kurs na staż!”

Znamy już oficjalne wyniki rekrutacji uczniów do projektu „Weź kurs na staż!”. W związku z obowiązkiem stosowania od 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), listy rankingowe zostaną przesłane drogą mailową bezpośrednio do Liderów Szkolnych, a ponadto pracownicy biura projektu poinformują uczniów mailowo o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

Prosimy o bieżące sprawdzanie swoich skrzynek mailowych.

UWAGA: Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani są złożyć do Lidera Szkolnego dokumenty warunkujące udział w projekcie, tj.:

- zał. 2 Deklaracja uczestnictwa
- zał. 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- zał. 4 Klauzula informacyjna

w nieprzekraczalnym terminie do dn. 22.06.2018.

Ww. dokumenty dostępne są na stronie:
http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/wez_kurs_na_staz/rekrutacja/rekrutacja-uczniowie 

Rekrutacja uczestników projektu „Weź kurs na staż! Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego we wrocławskich szkołach zawodowych”

Rekrutacja kopia 1Ruszamy z rekrutacją do projektu pn. „Weź kurs na staż!”

- masz 15-20 lat?
- jesteś uczniem szkoły objętych projektem?*
- kształcisz się w jednej z branż: motoryzacyjna, mechaniczna, elektryczno-energetyczna, mechatroniczno-elektroniczna, lotnicza, transportowo-spedycyjno-logistyczna, informatyczna lub turystyczno-gastronomiczna
- zamieszkujesz obszar ZIT WrOF?**

A jeśli dodatkowo:

- Twoja kariera zawodowa nie jest Ci obojętna?
- chcesz podnieść swoje kwalifikacje?
- zależy Ci na zdobyciu doświadczenia zawodowego?
- chcesz „dorobić” do kieszonkowego?

Projekt „Weź kurs na staż!” jest stworzony dla Ciebie!

Już dziś złóż formularz zgłoszeniowy (dostępny w zakładce Rekrutacja-Uczniowie) do Lidera szkolnego w swojej szkole i czekaj na wyniki rekrutacji!
Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie projektu oraz u Lidera szkolnego.

UWAGA: Rekrutacja trwa do 15.06.2018 włącznie!

* Elektroniczne Zakłady Naukowe, Lotnicze Zakłady Naukowe, Zespół Szkół Logistycznych, Zespół Szkół Nr 18, Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Nr 3
** gmina Wrocław, Miasto i gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i gmina Kąty Wrocławskie, gmina Siechnice, gmina Trzebnica, Miasto i gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, gmina Długołęka, gmina Czernica, gmina Kobierzyce, gmina Miękinia, gmina Oleśnica, gmina Wisznia Mała, gmina Żórawina, gmina Oborniki Śląskie