Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Marzec 2018

Przebudowa bud B - marzec 20181) Wykonanie wyprawy elewacyjnej
2) Obudowa konstrukcji stalowych do odporności ogniowej
3) Ścianki działowe
4) Okładziny ścienne z płytek ceramicznych
5) Montaż instalacji elektrycznych niskopradowych - cd
6) Montaż instalacji wod-kan - cd
7) Montaż stelaży podtynkowych pod przybory sanitarne - cd
8) Montaż instalacji c.o. i grzejników - cd
9) Montaż kanałów instalacji wentylacji - cd

Luty 2018

Przebudowa bud B - luty 20181) Wykonanie ścianek działowych i zabudów
2) Wykonanie posadzek
3) Montaż tras kablowych
4) Montaż instalacji elektrycznych niskopradowych
5) Montaż instalacji wod-kan
6) Montaż stelaży podtynkowych pod przybory sanitarne
7) Montaż instalacji c.o. i grzejników
8) Montaż kanałów instalacji wentylacji

Styczeń 2018

1) Montaż instalacji elektrycznych - układanie okablowania
2) Montaż instalacji wod-kan - montaż orurowania
3) Montaż drzwi wejściowych i wrót stalowych
4) Roboty tynkarskie

Nasze Centrum Nowoczesnych Systemów Projektowania i Wytwarzania CAD/CAM i CNC nabiera projektowych kształtów

  • Nasze Centrum Nowoczesnych Systemów Projektowania i Wytwarzania CAD/CAM i CNC nabiera projektowych kształtówWe wrześniu 2017 r.:  wykonano roboty rozbiórkowe posadzek, ścianek działowych oraz odkopano ściany fundamentowe na zewnątrz budynku, zrobiono izolacje.
  • W październiku 2017 r.: wykonano wykopy pod stopy i ławy fundamentowe oraz zbrojenie stóp i ław i ścian fundamentowych. Ponadto pogłębiono posadzki na parterze, wykonano izolacje ścian wewnętrznych, zasypano piwnice, wykonano podejścia kanalizacyjne i podkład pod posadzkę na parterze.
  • W listopadzie 2017 r. zakończono  roboty rozbiórkowe klatki schodowej i stropów, docieplono stropodach granulatem, wykonano pokrycie dachowe, wykuto, niektóre  zamurowano i zamontowano okna, poklejono płyty izolacyjne na elewacji, rozpoczęto roboty elektryczne wewnątrz budynku.
  • W grudniu 2017 r.  rozpoczęto deskowanie, zbrojenie i betonowanie nowej klatki schodowej, montaż konstrukcji stalowych,  wykonanie warstwy zbrojącej na elewacji,
montaż nadproży i wykucia pod nowe otwory drzwiowe, wykonano wzmocnienia  istniejących stropów. Rozpoczęto montaż instalacji wodnych oraz montażu instalacji wentylacji.
 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii projektowej.

Rozpoczęcie prac budowlanych - wrzesień 2017

We wrześniu 2017 podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto prace budowlaneWe wrześniu 2017 podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto prace budowlane.