Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
 

Harmonogram

Harmonogram realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty” zostanie opublikowany wkrótce.

Uwaga!
Nastąpiła zmiana harmonogramu szkoleń dla nauczycieli.

W projekcie przewidziane są następujące działania:

09 – 10.2017:
Rekrutacja szkół i nauczycieli matematyki do projektu.

10.2017 – 02.2018:
Przeprowadzenie szkoleń dla 141 nauczycieli matematyki wrocławskich szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w zakresie przygotowania nauczycieli do nauczania matematyki opartego na metodzie eksperymentu.

01.2018 – 06.2019:
Konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

10.2017 – 12.2018:
Rekrutacja uczniów do zajęć dodatkowych z matematyki przez Szkolną Komisję.

09.2017 – 02.2018:
Przygotowanie i realizacja procedury zamówienia publicznego na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach doposażenia szkolnych pracowni matematycznych.
Dostawa i odbiór w szkołach doposażenia szkolnych pracowni matematycznych.

02.2018 – 06.2019:
Realizacja zajęć dodatkowych z matematyki na podstawie programów zajęć dodatkowych przygotowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem zakupionego doposażenia pracowni matematycznych.