O projekcie

  • Drukuj

Projekt „Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Praktycznego w imieniu Gminy Wrocław w okresie od 01.12.2018 do 30.11.2020.


Projekt ma na celu zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 300 uczniów 10 wrocławskich szkół prowadzących kształcących w kluczowych i rozwojowych dla Dolnego Śląska i Wrocławia branżach: motoryzacyjnej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, budowlanej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej, turystyczno-gastronomicznej, usługowej (fryzjerstwo, poligrafia). Uczniowie Lotniczych Zakładów Naukowych, Elektronicznych Zakładów Naukowych, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5, Zespołu Szkół Nr 18, Zespołu Szkół Logistycznych, Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych, Technikum Nr 15, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 11 w ramach dwóch edycji projektu realizowanych w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 skorzystają ze staży lub kursów zawodowych, dopasowanych do ich potrzeb edukacyjnych, uzyskają także dostęp do zasobów wiedzy zgromadzonych na Interaktywnej Platformie Zawodowej. Na rzecz podniesienia jakości kształcenia zawodowego i dopasowania go do potrzeb rynku pracy, 10 nauczycieli zawodu zwiększy kwalifikacje, a w 2 placówkach zostaną doposażone pracownie nauki zawodu.


Cel główny projektu:

Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 300 uczniów kształcących się we wrocławskich szkołach zawodowych w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska oraz zacieśnianie współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez realizację staży/praktyk, kursów zawodowych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodu, doposażenie pracowni zawodu w okresie od 01.12.2018 do 30.11.2020.

Cele szczegółowe:

1. Nabycie doświadczenia zawodowego w warunkach zbliżonych do realiów rynku pracy poprzez realizację u pracodawców praktyk zawodowych/staży wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego przez 240 uczniów.

2. Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz zdobycie uprawnień przydatnych na rynku pracy przez 60 uczniów poprzez udział w kursach zawodowych.

3. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie kwalifikacji 10 nauczycieli zawodu oraz doposażenie placówek w specjalistyczny sprzęt i technologie wspomagające praktyczną naukę zawodu.

4. Budowanie i zacieśnianie współpracy szkół zawodowych z lokalnymi pracodawcami poprzez realizację staży/praktyk zawod. i spotkania z przedsiębiorcami pn. „Bliżej zawodu”.

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor