Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Rozpoczęcie kursu „Obsługa wózków widłowych”

Drodzy uczniowie! Przypominamy o rozpoczynającym się dn. 4.06.2019 kursie Obsługa wózków widłowych. Wykonawcą kursu jest Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK https://2xtak.pl/  Miejsce realizacji kursu to ul. Macieja Miechowity 2, Wrocław.

Kurs trwa 67 godzin edukacyjnych. Harmonogram jego realizacji dostępny jest na stronie http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/manufaktury_fachowcow/harmonogramy/kursy-zawodowe-uczniowie 

Po zakończonym kursie przewidziany jest egzamin wewnętrzny oraz egzamin zewnętrzny przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnik otrzyma imienną legitymację UDT, uprawniającą go do pracy przy obsłudze wózków widłowych.

Wszystkich uczniów, biorących udział w kursie zapraszamy do Naszego biura celem podpisania umowy na kursy.

Rozpoczęcie kursu AutoCAD

Drodzy uczniowie! Przypominamy o rozpoczynającym się dn. 6.05.2019 kursie AutoCAD. Wykonawcą kursu jest firma CAD-Projekt https://cad-project.pl/index.php  Miejsce realizacji kursu to ul. Kazimierza Wielkiego 29a pok. 5, 51-162 Wrocław.

Kurs trwa 30 godzin edukacyjnych. Harmonogram jego realizacji dostępny jest na stronie http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/manufaktury_fachowcow/harmonogramy/kursy-zawodowe-uczniowie 

Po zakończonym kursie przewidziany jest egzamin wewnętrzny oraz egzamin zewnętrzny - będzie to oficjalny egzamin Autodesk Certified User, po zdaniu którego uczestnik otrzyma międzynarodowy certyfikat Autodesk Certified User.

Wszystkich uczniów, biorących udział w kursie zapraszamy do Naszego biura celem podpisania umowy na kursy.

Wyniki rekrutacji do I edycji projektu Manufaktura Fachowców

Drodzy uczniowie! Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w projekcie Manufaktura Fachowców!
Znamy już wyniki rekrutacji do I edycji projektu.
Listy rankingowe są dostępne u Liderów Szkolnych, a uczniowie zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani także drogą mailową o dalszych krokach.
Bardzo prosimy uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o złożenie do dn. 29.03.2019 włącznie dokumentów warunkujących udział w projekcie, tj.:

· Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa
· Zał. 3 Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
· Zał. 4 Klauzula informacyjna

Dokumenty dostępne są na stronie http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/manufaktury_fachowcow/rekrutacja/rekrutacja-uczniowie