Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Stażyści w firmie Ryanair

Czworo uczniów Lotniczych Zakładów Naukowych, kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy odbyło staż w firmie Wroclaw Aircraft Maintenance Services, pod okiem doświadczonych pracowników, biorąc aktywny udział w przeglądach serwisowych samolotów Boeing 737, floty irlandzkiego przewoźnika Ryanair.

Bardzo dziękujemy firmie WAMS za świetnie zorganizowane staże i możliwość odbycia przez kadrę projektu wizyty monitoringowej – odwiedziny w kabinie pilotów to niezapomniane przeżycie.

 

Stażyści z Technikum Nr 15

W tym roku do naszych stażystów dołączyła grupa uczniów z Technikum Nr 15. Uczniowie zdobywają poszukiwany na rynku pracy zawód – technik cyfrowych procesów graficznych. Pracują i uczą się z uśmiechem i zaangażowaniem.

 

Egzamin UDT – Obsługa wózków widłowych

Uprzejmie informujemy, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z proj. Manufaktura Fachowców odbędzie się dn. 22.07.2019 o godz. 8:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK, ul. Miechowity 2.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej, trwającej ok 20 min. na uczestnika, oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.

Przed przystąpieniem do egzaminu Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK zaprasza na zajęcia powtórkowe wszystkich uczniów biorących udział w kursie w terminach:

17.07.2019 godz. 12:00 - 14:00 zajęcia teoretyczne
18.07.2019 godz. 12:00 - 14:00 zajęcia teoretyczne
19.07.2019 godz. 12:00 - 14:00 zajęcia praktyczne
Zalecany jest udział w każdych zajęciach powtórkowych.

Proszę o przyniesienie dokumentu tożsamości w dniu egzaminu.

Rozpoczęcie kursu „Obsługa wózków widłowych”

Drodzy uczniowie! Przypominamy o rozpoczynającym się dn. 4.06.2019 kursie Obsługa wózków widłowych. Wykonawcą kursu jest Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK https://2xtak.pl/  Miejsce realizacji kursu to ul. Macieja Miechowity 2, Wrocław.

Kurs trwa 67 godzin edukacyjnych. Harmonogram jego realizacji dostępny jest na stronie http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/manufaktury_fachowcow/harmonogramy/kursy-zawodowe-uczniowie 

Po zakończonym kursie przewidziany jest egzamin wewnętrzny oraz egzamin zewnętrzny przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnik otrzyma imienną legitymację UDT, uprawniającą go do pracy przy obsłudze wózków widłowych.

Wszystkich uczniów, biorących udział w kursie zapraszamy do Naszego biura celem podpisania umowy na kursy.

Rozpoczęcie kursu AutoCAD

Drodzy uczniowie! Przypominamy o rozpoczynającym się dn. 6.05.2019 kursie AutoCAD. Wykonawcą kursu jest firma CAD-Projekt https://cad-project.pl/index.php  Miejsce realizacji kursu to ul. Kazimierza Wielkiego 29a pok. 5, 51-162 Wrocław.

Kurs trwa 30 godzin edukacyjnych. Harmonogram jego realizacji dostępny jest na stronie http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/manufaktury_fachowcow/harmonogramy/kursy-zawodowe-uczniowie 

Po zakończonym kursie przewidziany jest egzamin wewnętrzny oraz egzamin zewnętrzny - będzie to oficjalny egzamin Autodesk Certified User, po zdaniu którego uczestnik otrzyma międzynarodowy certyfikat Autodesk Certified User.

Wszystkich uczniów, biorących udział w kursie zapraszamy do Naszego biura celem podpisania umowy na kursy.

Wyniki rekrutacji do I edycji projektu Manufaktura Fachowców

Drodzy uczniowie! Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w projekcie Manufaktura Fachowców!
Znamy już wyniki rekrutacji do I edycji projektu.
Listy rankingowe są dostępne u Liderów Szkolnych, a uczniowie zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani także drogą mailową o dalszych krokach.
Bardzo prosimy uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o złożenie do dn. 29.03.2019 włącznie dokumentów warunkujących udział w projekcie, tj.:

· Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa
· Zał. 3 Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
· Zał. 4 Klauzula informacyjna

Dokumenty dostępne są na stronie http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/manufaktury_fachowcow/rekrutacja/rekrutacja-uczniowie