Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Spotkanie „Bliżej Zawodu” w Zespole Szkół Gastronomicznych

Orbis logo

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych na spotkanie pn. „Bliżej zawodu” realizowane w ramach projektu „Manufaktura Fachowców”. Spotkanie odbędzie się dn. 10.10.2019 o godzinie 11:00 w sali 412 (sala kinowa) Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej 86. Prelegentami podczas spotkania będą pracownicy firmy Orbis Hotel Group – działającej pod szyldem marki Accor - wiodącej na świecie grupy hotelowej na rynku turystyki i usług lifestylowych. Grupa Hotelowa Orbis to blisko 130 hoteli i 50 restauracji w 12 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Firma świadczy usługi zarządzania hotelami na każdym etapie realizacji inwestycji. Posiada wieloletnie doświadczenie w modernizacji, przekształcaniu i budowie hoteli od podstaw.

Ideą spotkania pn. „Bliżej zawodu” jest promowanie kształcenia zawodowego w kontekście budowania ścieżki kariery zawodowej. Zadaniem prelegentów jest przybliżyć uczniom perspektywę rozwoju w branży turystyczno-gastronomicznej. Zachęcamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych do udziału w spotkaniu oraz zadawania pytań dotyczących pracy w zawodzie m.in. kucharz, kelner, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych itp.

Spotkanie „Bliżej Zawodu”

Spotkanie „Bliżej Zawodu”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Logistycznych na spotkanie pn. „Bliżej zawodu” realizowane w ramach projektu „Manufaktura Fachowców”. Spotkanie odbędzie się dn. 23.09.2019 w godzinach 9:40-11:10 (I spotkanie), 11:25-12:55 (II spotkanie) w Auli Zespołu Szkół Logistycznych. Prelegentem podczas spotkania będą pracownicy firmy STK S.A., specjalizującej się w transporcie kolejowym http://www.stk.wroc.pl/

Firma STK S.A. to licencjonowany przewoźnik kolejowy obecny na polskim rynku przewozów towarowych od roku 2005. To firma dynamicznie rozwijającą zakres i ilość swoich zadań transportowych i technicznych, stale poszukująca osób zainteresowanych wykonywaniem zawodów kolejowych. Firma specjalizuje się w transporcie paliw i produktów chemicznych, transporcie ładunków przekraczających wymiarami czy masą standardową skrajnię kolejową, transporcie lokomotyw i taboru do warsztatów remontowych, badań i testów, szkoleniu maszynistów oraz kadry kolejowej.

Ideą spotkania pn. „Bliżej zawodu” jest promowanie kształcenia zawodowego w kontekście budowania ścieżki kariery zawodowej. Zadaniem prelegentów jest przybliżyć uczniom perspektywę rozwoju w dziedzinie TSL.. Zachęcamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Logistycznych do udziału w spotkaniu oraz zadawania pytań dotyczących pracy w zawodzie technika spedytora oraz technika logistyka.

Kurs baristyczny

Kurs baristyczny

Kurs „Barista” realizowany w ramach projektu „Manufaktura Fachowców” odbędzie się w dniach 21.09-1.10.2019. Pełen harmonogram kursu dostępny w zakładce Harmonogramy. Realizatorem kursu jest firma CZARNY DESZCZ https://czarnydeszcz.pl/ Kurs odbędzie się w pracowni FOOD THINK TANK przy ul. Łokietka 6 we Wrocławiu.

Stażyści w firmie Ryanair

Czworo uczniów Lotniczych Zakładów Naukowych, kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy odbyło staż w firmie Wroclaw Aircraft Maintenance Services, pod okiem doświadczonych pracowników, biorąc aktywny udział w przeglądach serwisowych samolotów Boeing 737, floty irlandzkiego przewoźnika Ryanair.

Bardzo dziękujemy firmie WAMS za świetnie zorganizowane staże i możliwość odbycia przez kadrę projektu wizyty monitoringowej – odwiedziny w kabinie pilotów to niezapomniane przeżycie.

 

Stażyści z Technikum Nr 15

W tym roku do naszych stażystów dołączyła grupa uczniów z Technikum Nr 15. Uczniowie zdobywają poszukiwany na rynku pracy zawód – technik cyfrowych procesów graficznych. Pracują i uczą się z uśmiechem i zaangażowaniem.

 

Egzamin UDT – Obsługa wózków widłowych

Uprzejmie informujemy, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z proj. Manufaktura Fachowców odbędzie się dn. 22.07.2019 o godz. 8:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK, ul. Miechowity 2.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej, trwającej ok 20 min. na uczestnika, oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.

Przed przystąpieniem do egzaminu Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK zaprasza na zajęcia powtórkowe wszystkich uczniów biorących udział w kursie w terminach:

17.07.2019 godz. 12:00 - 14:00 zajęcia teoretyczne
18.07.2019 godz. 12:00 - 14:00 zajęcia teoretyczne
19.07.2019 godz. 12:00 - 14:00 zajęcia praktyczne
Zalecany jest udział w każdych zajęciach powtórkowych.

Proszę o przyniesienie dokumentu tożsamości w dniu egzaminu.

Rozpoczęcie kursu „Obsługa wózków widłowych”

Drodzy uczniowie! Przypominamy o rozpoczynającym się dn. 4.06.2019 kursie Obsługa wózków widłowych. Wykonawcą kursu jest Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK https://2xtak.pl/  Miejsce realizacji kursu to ul. Macieja Miechowity 2, Wrocław.

Kurs trwa 67 godzin edukacyjnych. Harmonogram jego realizacji dostępny jest na stronie http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/manufaktury_fachowcow/harmonogramy/kursy-zawodowe-uczniowie 

Po zakończonym kursie przewidziany jest egzamin wewnętrzny oraz egzamin zewnętrzny przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnik otrzyma imienną legitymację UDT, uprawniającą go do pracy przy obsłudze wózków widłowych.

Wszystkich uczniów, biorących udział w kursie zapraszamy do Naszego biura celem podpisania umowy na kursy.

Rozpoczęcie kursu AutoCAD

Drodzy uczniowie! Przypominamy o rozpoczynającym się dn. 6.05.2019 kursie AutoCAD. Wykonawcą kursu jest firma CAD-Projekt https://cad-project.pl/index.php  Miejsce realizacji kursu to ul. Kazimierza Wielkiego 29a pok. 5, 51-162 Wrocław.

Kurs trwa 30 godzin edukacyjnych. Harmonogram jego realizacji dostępny jest na stronie http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/manufaktury_fachowcow/harmonogramy/kursy-zawodowe-uczniowie 

Po zakończonym kursie przewidziany jest egzamin wewnętrzny oraz egzamin zewnętrzny - będzie to oficjalny egzamin Autodesk Certified User, po zdaniu którego uczestnik otrzyma międzynarodowy certyfikat Autodesk Certified User.

Wszystkich uczniów, biorących udział w kursie zapraszamy do Naszego biura celem podpisania umowy na kursy.

Wyniki rekrutacji do I edycji projektu Manufaktura Fachowców

Drodzy uczniowie! Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w projekcie Manufaktura Fachowców!
Znamy już wyniki rekrutacji do I edycji projektu.
Listy rankingowe są dostępne u Liderów Szkolnych, a uczniowie zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani także drogą mailową o dalszych krokach.
Bardzo prosimy uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o złożenie do dn. 29.03.2019 włącznie dokumentów warunkujących udział w projekcie, tj.:

· Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa
· Zał. 3 Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
· Zał. 4 Klauzula informacyjna

Dokumenty dostępne są na stronie http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/manufaktury_fachowcow/rekrutacja/rekrutacja-uczniowie