Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Rekrutacja uczestników/uczestniczek

 

Harmonogram rekrutacji

  1. Rekrutacja nauczycieli/nauczycielek do doskonalenia zawodowego I etap

wrzesień/październik 2019

  1. Rekrutacja uczniów/uczennic do udziału w zajęciach dodatkowych

grudzień 2019

  1. Rekrutacja rodziców/opiekunów prawnych do konsultacji indywidualnych

grudzień 2019

  1. Rekrutacja nauczycieli/nauczycielek do doskonalenia zawodowego II etap

grudzień 2019

 

Dokumenty rekrutacyjne