Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Instytucje objęte projektem

  • Beneficjentem projektu jest Gmina Wrocław reprezentowana przez Wydział Zarządzania Funduszami (Zespół Projektów Społecznych)
  • Realizatorem projektu w imieniu Beneficjenta jest: Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu (Zespół Projektowy)

 

Wykaz szkół objętych projektem:

Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica
Ulica: Bolesława Prusa
Numer budynku: 64
Kod pocztowy: 50-318
Miejscowość: Wrocław

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego
Ulica: Henryka Michała Kamieńskiego
Numer budynku: 24
Kod pocztowy: 51-124
Miejscowość: Wrocław

Szkoła Podstawowa nr 67 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 13 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Ulica: pl. Muzealny
Numer budynku: 20
Kod pocztowy: 50-035
Miejscowość: Wrocław

Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85 im. Prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu
Ulica: gen. Romualda Traugutta
Numer budynku: 37
Kod pocztowy: 50-416
Miejscowość: Wrocław

Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu
Ulica: Bolesława Chrobrego
Numer budynku: 3
Kod pocztowy: 48-300
Miejscowość: Wrocław

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkół nr 10 we Wrocławiu
Ulica: Wilanowska
Numer budynku: 31
Kod pocztowy: 51-206
Miejscowość: Wrocław

Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adama Rapackiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we Wrocławiu
Ulica: Zemska
Nr budynku: 16 c
Kod pocztowy: 54-438
Miejscowość: Wrocław