Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

11 maja 2018 w Przedszkolu nr 23 przy ul. Zwycięskiej 8a, które bierze udział w projekcie „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” , realizowanym przez Centrum Kształcenia Praktycznego, zostały zorganizowane Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

W ramach wydarzenia można było m.in. zwiedzić przedszkole, wziąć udział w warsztatach plastycznych. Odbył się konkurs prac przedszkolaków z przedszkoli projektowych.

Ponadto w ramach panelu informacyjnego wysłuchaliśmy wystąpień nt. realizacji projektów edukacyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

- Dyrektor Małgorzata Pijar – Przedszkole nr 23 –opowiedziała o efektach realizacji projektu „Edukacja przedszkolna bez barier...”,
- Dyrektor Anna Chołodecka – przedstawiła projekty realizowane w CKP,
- Alicja Pietrzyk z Zespołów Projektowych CKP– przedstawiła zasadę równości szans w projektach edukacyjnych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zakończenie obejrzeliśmy występ przedszkolaków z goszczącej nas placówki.