Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Zapytanie ofertowe Nr 13/ZP/CKP/2017

W ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier (....)”, Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe, przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie: przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Edukacja przedszkolna bez barier (…)” w szczególności:

- 7 tablic pamiątkowych,
- 50 plakatów w formacie A3.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 5  grudnia 2017 r. o godz. 14:00