Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Zapytanie ofertowe Nr 12/ZP/CKP/2017

W ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier (....)”, Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe
przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie:
Dostawa materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 27 listopada 2017 r. o godz. 11:30