Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
 

Zapytanie ofertowe Nr 13/ZP/CKP/2017

W ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier (....)”, Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe, przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie: przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Edukacja przedszkolna bez barier (…)” w szczególności:

- 7 tablic pamiątkowych,
- 50 plakatów w formacie A3.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 5  grudnia 2017 r. o godz. 14:00

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:

Wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie wykonanie usługi: Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji asystentów dzieci z niepełnosprawnościami
w ramach realizacji projektu „Edukacja przedszkolna bez barier ...”

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 30 listopada 2017r. do godz. 14:30 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zapytanie ofertowe Nr 12/ZP/CKP/2017

W ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier (....)”, Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe
przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie:
Dostawa materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 27 listopada 2017 r. o godz. 11:30

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego,
przedmiotem którego będzie zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu pn.: Edukacja przedszkolna bez barier (...)

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usług z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 20 listopada 2017r. do godz. 14:30 ; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie:

Wykonanie materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Edukacja przedszkolna bez barier (...)”

w szczególności:

1) 7 tablic pamiątkowych,
2) 50 plakatów w formacie A3,

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy opisanych w załącznikach usług.

Szacowanie prosimy składać do dnia 21 listopada 2017r. do godz. 13:30 w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A)

Przy szacowaniu wartości zamówienia prosimy korzystać z zamieszczonego załącznika.

Zapraszamy do czynnego udziału w postępowaniu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (00_Szacowanie_wartosci_zamowienia_Promocja_projektu.pdf)00_Szacowanie_wartosci_zamowienia_Promocja_projektu.pdf 387 kB

Szacowanie wartości zamówienia

UWAGA!
Zamawiający wydłuża termin szacowania wartości zamówienia do dnia 20 października 2017r. do godz. 14:30

 W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie Dostawa:

1) Sprzętu elektronicznego - zadanie 1
2) Wyposażenia w materiały biurowe Sal dydaktycznych - zadanie 2
3) Wyposażenia w gry / układanki Sal dydaktycznych - zadanie 3
4) Wyposażenia w zabawki Sal dydaktycznych - zadanie 4
5) Wyposażenia w meble Sal dydaktycznych - zadanie 5
6) Wyposażenia Sal do gimnastyki korekcyjnej - zadanie 6
7) Wyposażenia Sal logopedycznych - zadanie 7

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 16 października 2017r. do godz. 11:30 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapytanie ofertowe Nr 9/ZP/CKP/2017

Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie wykonywanie czynności Koordynatora merytorycznego ds. nadzoru na poprawną realizacją projektu w zakresie zgodności z przepisani oświatowymi w ramach projektu: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław (...)”

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego tj.

1) Zapytaniu ofertowym
2) Istotnych dla stron postanowieniach umowy.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 3 października 2017 r. o godz. 14:00 w formie:

1) pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
2) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Formularz ofertowy jest częścią pliku o nazwie: zapytanie ofertowe - obsługa zamówień publicznych.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przeprowadzenie:
Doskonalenia zawodowe nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy opisanych w załącznikach usług.

Szacowanie prosimy składać do dnia 11 września 2017r. do godz. 12:30 w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A)

Przy szacowaniu wartości zamówienia prosimy korzystać z zamieszczonych załączników.
Zapraszamy do czynnego udziału w postępowaniu.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie: wyłonienie Koordynatora merytorycznego ds. nadzoru nad poprawną realizacją projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, w zakresie zgodności z prawem oświatowym w przedszkolach objętych projektem

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załącznika.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

Szacowanie wartości zamówienia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2017r. do godz. 14:00.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie:
Dostawa sprzętu specjalistycznego do terapii i stymulacji rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami, w ramach realizacji projektu
pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy opisanych w załącznikach dostaw.
Szacowanie prosimy składać do dnia 4 września 2017r. do godz. 10:30 w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A)

Zapytanie ofertowe Nr 5/ZP/CKP/2017

Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w projekcie
pn.: Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław.

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego tj.

1) Zapytaniu ofertowym- obsługa zamówień publicznych,
2) Istotnych dla stron postanowieniach umowy.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 28 sierpnia 2017 r. o godz. 14:00 w formie:

1) pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
2) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz ofertowy jest częścią pliku o nazwie: zapytanie ofertowe - obsługa zamówień publicznych.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
w projekcie pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław",
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
 
zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 17 sierpnia  2017r. do godz. 13:30 na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.