Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
 

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy usługi poligraficznej w ramach promocji projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER .....”, zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 12 września 2017r. do godz. 14:30 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na zaprojektowaniu PLAKATU i JEDNOSTRONNEJ TABLICY INFORMACYJNEJ NA BUDYNEK w ramach promocji projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER .....”,

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 24 lipca 2017r. do godz. 13:30 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapytanie ofertowe Nr 4/ZP/CKP/2017

Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie dostawa materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego tj.

1) Zapytanie ofertowe - obsługa zamówień publicznych

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 29 maja 2017 r. o godz. 12:30

1) w formie pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
2) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Formularz ofertowy jest częścią pliku: zapytanie ofertowe – artykuły biurowe

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (04 Zapytanie ofertowe_artykuly biurowe.pdf)04 Zapytanie ofertowe_artykuly biurowe.pdf 587 kB

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy / Wykonawców usługi edukacyjnej, polegające na świadczeniu usług Asystenta dziecka niepełnosprawnego w przedszkolach objętych projektem „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER ...”,

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 29 maja 2017r. do godz. 11:30 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie dostawa materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załącznika.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 25 maja 2017r. do godz. 11:30 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie zamówienie usług poligraficznych w projekcie „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER ...”,

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załącznika.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 08 maja 2017r. do godz. 12:30 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedłużenie terminu szacowania wartości zamówienia

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin szacowania wartości zamówienia w związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy / Wykonawców usługi edukacyjnej, polegające na świadczeniu usług Asystenta dziecka niepełnosprawnego w przedszkolach objętych projektem „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER ...”,

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników. Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 8 maja 2017r. do godz. 12:30 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy / Wykonawców usługi edukacyjnej, polegające na świadczeniu usług Asystenta dziecka niepełnosprawnego

w przedszkolach objętych projektem „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER ...”,

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 28 kwietnia 2017r. do godz. 10:30 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotem którego jest:

Usługa edukacyjna, obejmująca przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli objętych projektem pn.:

„EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER (....), dostępne jest na stronie: http://www.ckp.pl/index.php/aktualnosci/przetargi/147-ogloszenie-o-zamowieniu 

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie doskonalenie zawodowe nauczycieli w ośrodkach wychowania przedszkolnego objętych projektem „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER ...”,

zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy przesłać na załączonym formularzu do dnia 11 kwietnia 2017r. do godz. 14:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ponowne przedłużenie terminu na szacowanie wartości zamówienia

Zamawiający informuje, iż ponownie przedłuża termin na szacowanie wartości zamówienia i wskazuje nowy termin tj. 4 kwietnia 2017r. do godz. 14:00

Równocześnie, Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany - załącznik nr 1 tj. formularz - szacowanie wartości zamówienia
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 4 kwietnia 2017 r. do godz. 14:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Przedłużenie terminu na szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych w jednostkach oświaty, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli objętych projektem „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER ...”,

Zamawiający przedłuża termin na szacowanie wartości zamówienia i wskazuje nowy termin tj. 30 marca 2017r. do godz. 14:00

Równocześnie, Zamawiający zamieszcza zmodyfikowane dokumenty pomocne w oszacowaniu wartości zamówienia.
Zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 30 marca 2017r. do godz. 14:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych w jednostkach oświaty, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli objętych projektem „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER ...”,

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 27 marca 2017r. do godz. 11:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapytanie ofertowe Nr 2/ZP/CKP/2017

Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w projekcie pn.: EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego tj.

1) Zapytanie ofertowe - obsługa zamówień publicznych
2) Istotne dla stron postanowienia umowy

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 20 lutego 2017 r. o godz. 14:00:

1) w formie pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
2) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz ofertowy jest częścią pliku o nazwie: zapytanie ofertowe - obsługa zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe Nr 1/ZP/CKP/2017

Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest, wyłonienie Koordynatora merytorycznego ds. 7 przedszkoli wrocławskich oraz 9 przedszkoli z Gmin pozawrocławskich ds. nadzoru na poprawną realizacją projektu w zakresie zgodności z przepisani oświatowymi w ramach projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER (....)”

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego tj.

1) Zapytanie ofertowe – Koordynator merytoryczny projektu
2) Istotne dla stron postanowienia umowy - Koordynator

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 20 lutego 2017 r. o godz. 14:00:

1) w formie pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
2) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz ofertowy jest częścią pliku o nazwie: zapytanie ofertowe – Koordynator merytoryczny projektu.

Szacowanie wartości

 1) W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zapyta ofertowego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy,

któremu zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w projekcie pn.: EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załącznika.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 10 lutego 2017r. do godz. 13.30 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zapyta ofertowego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Koordynatora merytorycznego ds. nadzoru na poprawną realizacją projektu pn.: EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załącznika.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 10 lutego 2017r. do godz. 13.30 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.