Print this page

Pracownia komputerowa (210A)

Nazwa pracowni: Pracownia komputerowa

Lokalizacja: sala 210 bud. A

Opiekun: Maria Zięba

Ogólny opis pracowni:

W pracowni prowadzone są obecnie zajęcia z zakresu:

 • grafiki komputerowej (z użyciem programów Adobe Photoshop, CorelDRAW),
 • programów użytkowych (z wykorzystaniem programów pakietu MS Office 2010)
 • tworzenia aplikacji internetowych (z użyciem Microsoft Visual Studio, Microsoft Expression Web)
 • projektowania inżynierskiego (Autodesk Inventor)


Możliwe jest prowadzenie zajęć z zakresu:

 • obróbki dźwięku, montażu wideo z wykorzystaniem programów Adobe Audition, Pinnacle Studio

Zajęcia prowadzone są w grupach (maksymalnie 16 - 17osobowych). W czasie zajęć realizowanych w formie ćwiczeń i projektów każdy uczeń ma do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe.

Wyposażenie podstawowe:

 • 18 komputerów PC z procesorem klasy Intel Core 2 Duo i systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 Professional.
 • Wszystkie komputery podłączone są podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu
 • Projektor multimedialny podłączony do komputera na stanowisku nauczyciela
 • Drukarka laserowa kolorowa A4 OKI C5250
 • Dwa skanery płaskie A4 Epson Perfection 3940 Photo
 • Aparaty fotograficzne cyfrowe: lustrzanka Nikon D50 oraz Canon PowerShot A610
 • Telewizor Panasonic 21" oraz kino domowe Panasonic SA-HT335


Zawody nauczane:

 • Technik informatyk 351203
 • Technik mechatronik 311410


Kwalifikacje:

Technik informatyk :

 • specjalizacja: grafika komputerowa i multimedia; specjalizacja: aplikacje internetowe
 • specjalizacja: aplikacje internetowe
 • w ramach jednostki modułowej M2/ J1 kwalifikacji E12 - Montowanie i eksploatowanie komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych - jednostka szkoleniowa: Pracownia oprogramowania użytkowego (POU)


Technik mechatronik:

 • E.3.Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych