Print this page

Obróbka ręczna/montaż-demontaż maszyn i urządzeń (07D)

Pracownia: Obróbka ręczna/montaż-demontaż maszyn i urządzeń (07D)

Lokalizacja: sala 07 - budynek D

Opiekun pracowni: Maciej Maciński

Ogólny opis pracowni:

Pracownia wyposażona jest w narzędzia i urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu obróbki ręcznej oraz zajęć oraz montażu i demontażu maszyn i urządzeń. Pracownia obróbki ręcznej podzielona jest na dwie części, w których niezależnie od siebie można równolegle prowadzić zajęcia praktyczne z zakresu obróbki ręcznej jak i montażu i demontażu maszyn i urządzeń. Zajęcia prowadzone są w grupach liczących 8-10 uczniów.
W procesie kształcenia uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie: dobierania metod i rodzaju obróbki ręcznej, dobierania materiałów do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, dobierania narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej, dobierania narzędzi i przyrządów pomiarowych do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich, oceniania jakości wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej, posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń, planowania czynności związanych z demontażem maszyn i urządzeń, charakteryzowania procesów zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, oceniania ich stanu technicznego, montowania maszyn i urządzeń po naprawie, dobierania metod i wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, konserwowania narzędzi.

Wyposażenie pracowni :

 • 6 tokarek TUM-25
 • frezarka uniwersalną
 • 16 stanowisk ślusarskich
 • 5 stanowisk demontażu/montażu maszyn i urządzeń oraz 4 stanowiska do trasowania
 • zaginarkę ręczną, ostrzałkę dwutarczową, przecinarkę taśmową
 • 4 wiertarki stołowe oraz wiertarka kolumnową
 • 2 stanowiska do prostowania i gięcia, 2 prasy dźwigniowe, 2 przyrządy kłowe
 • gwintownicę elektryczną, elektronarzędzi, narzędzia i przyrządy do trasowania, wiercenia, gwintowania, piłowania, nitowania, lutowania,


Zawody nauczane w pracowni:

 • Technik- mechatronik
 • Technik- mechanik
 • Ślusarz
 • Mechanik monter maszyn i urządzeń


Kwalifikacje:

 • M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
 • E.3. Demontaż i montaż podzespołów i zespołów mechanicznych
 • PKZ(M.a) – Maszyny i urządzenia z zakresu obróbki ręcznej.
 • PKZ(M.b) – Maszyny i urządzenia z zakresu obróbki maszynowej