Print this page

Pracownia obróbki ręcznej (012A)

Nazwa pracowni: Pracownia obróbki ręcznej (012A)

Lokalizacja: sala 012 budynek A

Opiekun: Zbigniew Woźny

Ogólny opis pracowni:

Zajęcia w pracowni prowadzone są w grupach 10 osobowych. W czasie zajęć uczniowie nabywając wiadomości i umiejętności kształtują je w zakresie:

 • podstawowych operacji ślusarskich takich jak: trasowanie, piłowanie, cięcie, gięcie,
 • rostowanie, wiercenie, gwintowanie itp.
 • prawidłowego korzystania z narzędzi ślusarskich
 • rozróżniania i wykonywania wybranych połączeń rozłącznych i nierozłącznych
 • pomiarów warsztatowych i sprawdzania wykonanych elementów
 • czytania dokumentacji technicznej i szkicowania prostych części maszyn

 
W kształceniu staramy się wyrobić u ucznia właściwe nawyki pracy podczas wykonywania ćwiczeń tj. odpowiedzialność za swoje stanowisko pracy, pracownię, właściwą kulturę techniczną posługiwania się narzędziami. Wdrażamy zarówno do pracy indywidualnej jak i zespołowej.

Wyposażenie podstawowe:

 • stanowiska ślusarskie
 • 2 wiertarki stołowe
 • zaginarka do blach
 • praski ręczne
 • szlifierko-ostrzałkę
 • nożyce dźwigniowe do cięcia blach
 • stanowisko do trasowania
 • stanowisko do prostowania i gięcia
 • elektronarzędzia
 • stanowiska dydaktyczne do planowania i przygotowania pracy


Zawody nauczane:

 • Technik mechanik
 • Elektromechanik
 • Technik mechatronik
 • Monter mechatronik
 • Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • Technik telekomunikacji
 • Technik teleinformatyk


Kwalifikacje:

 • W pierwszym roku nauki wg PKZ[Ea] i PKZ[Ma,b] w obszarze (wykonanie pracy w zakresie obróbki ręcznej)
 • M17 (Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)