Print this page

Pracownia urządzeń techniki komputerowej (213A)

Nazwa pracowni: Pracownia urządzeń techniki komputerowej

Lokalizacja: sala 213 bud. A

Opiekun: Waldemar Zieliński

Opis ogólny pracowni:

W pracowni prowadzone są zajęcia umożliwiające poznanie technik montażu i naprawy komputerów osobistych. Zajęcia są realizowane w grupach do 11 osób. Atutem pracowni są stanowiska ćwiczeniowe, na których uczniowie mogą samodzielnie montować i rozmontowywać komputery osobiste, diagnozować problemy sprzętowe oraz programowe, wymieniać podzespoły, dokonywać napraw. Dzięki przystąpieniu Centrum do programu Microsoft DreamSpark Premium nasi nauczyciele i uczniowie mają dostęp do pełnej oferty oprogramowania stacji roboczej Microsoft Windows. Wyposażenie pracowni jest zgodne z wymaganiami podstawy programowej dla technika informatyka.

Wyposażenie podstawowe:

  • stanowiska komputerowe oraz dodatkowe podzespoły umożliwiające montaż komputera osobistego,
  • dodatkowe elementy komputera osobistego umożliwiające jego rekonfigurację,
  • oprogramowanie do wirtualizacji: Oracle Virtual Box,
  • różne systemy operacyjne stacji roboczej: Windows, Linux,
  • oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające,
  • stoły monterskie z matą i opaską antystatyczną oraz zestawy narzędzi monterskich,
  • podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,
  • sprzęt ułatwiający realizacje procesu dydaktycznego – rzutnik multimedialny, drukarka, skaner.


Zawody nauczane:


  • Technik informatyk


Kwalifikacje:

  • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.