Print this page

Pracownia sytemów CAD/CAM i CNC (204A)

Nazwa pracowni: Pracownia sytemów CAD/CAM i CNC

Lokalizacja: sala 204 bud. A

Opiekunowie: Roman Fronia, Mariusz Bociarski

Ogólny opis pracowni:

Pracownia przeznaczona jest do nauki programowania w systemach Heidenhein TNC 320, MTS ver. 6.3 oraz EMCOtronic TM 02. Zajęcia prowadzone są w grupach max. 12 osobowych.
W pierwszym etapie ćwiczeń uczniowie mają do dyspozycji stanowiska komputerowe do zaprogramowania obróbki przedmiotu i przeprowadzenia symulacji. Są one dodatkowo wyposażone w klawiaturę szkoleniową identyczną jak na maszynach CNC EMCOtronic TM 02, co sprawia wrażenie bezpośredniego programowania na maszynie. Następnie wykonują przedmiot na obrabiarce. Nabywają umiejętności w zakresie użytkowania i wykonania obróbki skrawaniem takich jak: rozpoznaje punkty charakterystyczne obrabiarek sterowanych numerycznie, rozróżnia podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie, rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenia i dane do nastawienia obrabiarki sterowanej numerycznie, rozpoznaje znaczenie słów kluczowych w programach obróbki, korzysta z kodu języka programowania do edycji programów obróbki, dobiera narzędzia pomiarowe do kontroli przedmiotów po obróbce, dobiera oprawki narzędziowe do ustalania i mocowania narzędzi skrawających, mocuje oprawki i narzędzia skrawające w gniazdach narzędziowych lub umieszcza w magazynie narzędziowym obrabiarki sterowanej numerycznie, ustala i wprowadza do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie wartości korekcyjne narzędzi skrawających przed uruchomieniem programu obróbki, wprowadza program obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie, testuje programy obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
W pracowni prowadzone są także szkolenia dla dorosłych dotyczące programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie opartych na ISO 1056 oraz DIN 66025.

Wyposażenie podstawowe:

 • Frezarka CNC EMCO VMC-100 wyposażona w sterowanie EMCOtronic TM 02
 • Frezarka CNC EMCO VMC-100 wyposażona w sterowanie Heidenhein TNC 320
 • Tokarka EMCOturn-120 wyposażona w sterowanie EMCOtronic TM 02
 • Stacje robocze z oprogramowaniem symulacyjnym MTS CAD/CAM i CNC ver. 6.3 AutoCAD v 11 PL, EMCOtronic TM 02 CAD/CAM i CNC.
 • Pulpity sterownicze do nauki programowania i obsługi obrabiarek pracujących pod kontrolą sterownika EMCOtronic TM 02 CNC.
 • Plotery flamastrowy i ołówkowy wielkoformatowy A1 firmy Mutoch
 • Narzędzia skrawające z płytkami z węglików spiekanych
 • Zestaw tradycyjnych i cyfrowych narzędzi pomiarowych firmy VIS i Mitutoyo, suwmiarki, mikromierze, oraz wysokościomierz z odczytem cyfrowym
 • Materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli
 • Niezbędne pomoce naukowe: projektor multimedialny, tablice, katalogi narzędzi, poradniki


Zawody Nauczane

 • Technik mechanik
 • Technik mechatronik
 • Operator obrabiarek skrawających


Kwalifikacje:

 • E19 (Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych)
 • M19 (Użytkowanie obrabiarek skrawających),