Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Pracownia spawalnictwa (04D)

Nazwa pracowni : Pracownia spawalnictwa

Lokalizacja : sala 04 bud. D

Opiekun: Piotr Adamus

Ogólny opis pracowni:

W pracowni znajduje się sześć stanowisk spawalniczych z wyciągami dymów. Stanowiska te wyposażone są w spawarki do spawania metodami: MIG/MAG(co to jest, rozszyfrować skrót), TIG, oraz elektroda otulona MMA. Zajęcia prowadzone są w grupach 6-9 osobowych. W spawalni uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie: rozróżniania techniki łączenia materiałów, dobierania metod łączenia materiałów, rozróżniania narzędzi i sprzętu do wykonywania połączeń, dobierania i przygotowania materiałów do wykonania tych połączeń, oceny ich jakości, dobierania parametrów spawania w zależności od grubości materiału spawanych próbek,
W cyklu kształcenia uczniowie wyrabiają u siebie nawyki samodzielnego rozwiązywania problemów, znajdowania rozwiązań oraz uczą się pracy zespołowej.

Wyposażenie podstawowe :

 • spawarki MAXI 405 - 3 szt.
 • spawarka MATRIX 250AC/DC - 1 szt.
 • spawarka MATRIX 250 HF - 1 szt.
 • spawarka DIGITECH 400 PULSED-TA4 - 1 szt.
 • przecinarka taśmowa PROFI 230
 • szlifierka ostrzarka
 • regały
 • stół ślusarski z imadłem


Zawody nauczane:

 • technik mechanik
 • mechanik monter maszyn i urządzeń
 • ślusarz


Kwalifikacje:

 • M17 (montaż i obsługa maszyn i urządzeń)
 • M20 (wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi)