Print this page

Pracownia obrabiarek konwencjonalnych - tokarek (010C)

Nazwa pracowni : pracownia obrabiarek konwencjonalnych – tokarek

Lokalizacja: sala 10 - budynek C

Opiekun: Andrzej Szymczak

Ogólny opis pracowni:

Pracownia powstała na bazie projektu finansowanego ze środków UE ,,Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku''. Zajęcia są prowadzone w grupach 7- 10 osobowych. Uczniowie podczas zajęć uczą się samodzielnej obsługi tokarek i wykonywania elementów-detali. Nabywają umiejętności w zakresie użytkowania tokarek i wykonania obróbki skrawaniem takich jak: rozróżnia obrabiarki skrawające, dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, wielkości obrabianych przedmiotów, rozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem, rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię, dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki, dobiera wartości parametrów skrawania, dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów, uzbraja tokarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe.
Maszyny wyposażone są w czytniki cyfrowe co ułatwia jakość wykonania. Różnorodność wykonywanych prac podnosi atrakcyjność zajęć. W kształceniu staramy się wyrabiać nawyki samodzielnego rozwiązywania problemów.

Wyposażenie podstawowe:

 • Tokarka uniwersalna SPF-1000P sztuk 5
 • Tokarka uniwersalna TUM-25 sztuk 2
 • Tokarka uniwersalna D410x1000 sztuk 1
 • Tokarka uniwersalna CD 6236B sztuk 1
 • Piła taśmowa ergonomik 275.230DG sztuk 1
 • Ostrzarka dwutarczowa sztuk 1
 • Wiertarka stołowa WS-15 sztuk 1


Zawody nauczane:


 • Operator obrabiarek skrawających
 • Technik mechanik
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • Ślusarz
 • Technik elektryk


Kwalifikacje:

 • M19( Użytkowanie obrabiarek skrawających)
 • M17(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)
 • M20(Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi