Print this page

Pracownia obrabiarek konwencjonalnych - frezarek (09C)

Nazwa pracowni: Pracownia obrabiarek konwencjonalnych - frezarek

Lokalizacja: sala 09 - budynek C

Opiekun: Włodzimierz Basałyngowicz

Opis ogólny pracowni:

Pracownia powstała na bazie projektu finansowanego ze środków UE ,,Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku''. Zajęcia prowadzone są w grupach 7- 10 osobowych. Uczniowie podczas zajęć uczą się samodzielnej obsługi frezarek i wykonywania elementów-detali. Nabywają umiejętności w zakresie użytkowania frezarek i wykonania obróbki skrawaniem, rozróżniania obrabiarek skrawających, dobierania obrabiarki skrawającej do wymagań obróbki, produkcji i wielkości obrabianych przedmiotów, rozróżniania rodzajów obróbki skrawaniem, rozpoznawania ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrii, dobierania narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, dobierania wartości parametrów skrawania, dobierania narzędzia i przyrządów pomiarowych,
Maszyny wyposażone są w czytniki cyfrowe, co ułatwia jakość wykonania. Różnorodność wykonywanych prac podnosi atrakcyjność zajęć. W kształceniu staramy się wyrabiać nawyki samodzielnego rozwiązywania problemów.

Wyposażenie podstawowe:

 • Frezarki Uniwersalne FVV125 PD z odczytem cyfrowym
 • Szlifierka do płaszczyzn KGS 818 z odczytem cyfrowym
 • niezbędne pomoce naukowe: poradniki frezera, katalogi narzędzi


Zawody nauczane:

 • Operator obrabiarek skrawających
 • Technik mechanik
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • Ślusarz
 • Technik elektryk


Kwalifikacje:

 • M19( Użytkowanie obrabiarek skrawających)
 • M17(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)
 • M20(Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi