Print this page

Pracownia zintegrowana obróbki ręcznej i mechanicznej (011A)

 Nazwa pracowni: Pracownia zintegrowana obróbki ręcznej i mechanicznej

Lokalizacja: sala 011 budynek A

Opiekun: Andrzej Kaczmarek

Opis ogólny pracowni:

 • W pracowni odbywają się zajęcia z zakresu obróbki ręcznej, mechanicznej i pomiarów warsztatowych, w grupach 8 – 10 osobowych. W czasie zajęć uczniowie nabywając wiadomości i umiejętności w zakresie:
 • podstawowych operacji ślusarskich takich jak: trasowanie, piłowanie, cięcie, gięcie,
 • prostowanie, wiercenie, gwintowanie itp.
 • prawidłowego korzystania z narzędzi ślusarskich
 • rozróżniania i wykonywania wybranych połączeń rozłącznych i nierozłącznych
 • pomiarów warsztatowych i sprawdzania wykonanych elementów
 • czytania dokumentacji technicznej i szkicowania prostych części maszyn
 • ozróżnia obrabiarki skrawające,
 • obiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki,
 • ozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem,
 • ozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię,
 • obiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki, --dobiera wartości parametrów skrawania,
 • zbraja obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe.
 • Podczas wykonywania ćwiczeń uczeń kształtuje odpowiedzialność za swoje stanowisko pracy, pracownię, właściwą kulturę, umiejętność samodzielnej i zespołowej pracy.


Wyposażenie podstawowe:

 • frezarki uniwersalne
 • tokarki
 • wiertarki stołowe
 • ostrzałki przyścienne
 • stoły ślusarskie
 • narzędzia i przyrządy pomiarowe


Zawody nauczane:

 • Operator obrabiarek skrawających
 • Mechanik - monter maszyn i urządzeń
 • Ślusarz


Kwalifikacje:

 • M.19. ( Użytkowanie obrabiarek skrawających )
 • M.20. ( Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi )
 • M.17. ( Montaż i obsługa maszyn i urządzeń )