Print this page

Pracownia urządzeń i aparatów elektroenergetycznych (010D)

Nazwa pracowni: Pracownia urządzeń i aparatów elektroenergetycznych

Lokalizacja: sala 10 bud. D

Opiekun: Władysław Urbański

Ogólny opis pracowni:

Pracownia urządzona jest w formie poligonu elektroenergetycznego, w której uczniowie wykonują ćwiczenia manipulacji łączeniowej na urządzeniach w stanie beznapięciowym. Poligon został urządzony i wyposażony przez firmę TAURON w sposób symulujący warunki rzeczywiste występujące w energetyce.

Wyposażenie podstawowe:

Pracownia wyposażona jest w stację transformatorowo-rozdzielczą wnętrzową typu miejskiego na napięcie 10/0,4 kV.

W skład stacji wchodzą:

 • Rozdzielnica średniego napięcia 20 kV przyścienna zasilana przelotowo z miejskiej sieci rozdzielczej:
   • pole liniowe zasilające wyposażone w rozłącznik SF6
   • pole liniowe odpływowe zaopatrzone w odłącznik OW III z nożami uziemiającymi dolnymi
   • pole transformatorowe wyposażone w rozłącznik OR5 współpracujący z bezpiecznikami
 • Komora transformatorowa z transformatorem olejowy o mocy znamionowej 100kVA na napięcie 10/0,4 kV. Boczne ściany kadzi są wycięte dla umożliwienia wglądu do uzwojeń, wyprowadzeń oraz przełącznika zaczepów.
 • Rozdzielnicę niskiego napięcia przyścienną posiadającą 4-ry pola odpływowe wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe typu RB-2. Pole zasilające wyposażone jest w odłącznik typu OZK.


Dodatkowo stacja wyposażona jest w sprzęt ochronny taki jak:

 • drążki izolacyjne
 • kleszcze izolacyjne
 • akustyczno-optyczne wskaźniki napięcia
 • rękawice dielektryczne
 • kalosze dielektryczne
 • hełm izolacyjny z przyłbica
 • fartuch ochronny przeciw łukowy
 • szelki bezpieczeństwa
 • uziemiacze przenośne
 • komplet tablic informacyjnych i ostrzegawczych


Zawody nauczane:

 • Technik elektryk


Kwalifikacje:

 • E24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych