Print this page

Pracownia pojektowania instalacji elektrycznych (202A)

Nazwa pracowni : Pracownia projektowania instalacji elektrycznych

Lokalizacja : sala 202, budynek A

Opiekun : Piotr Pogórski

Ogólny opis pracowni :

Pracownia ta, powstała jako efekt wdrożenia w CKP Wrocław, projektu:
„Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku", w okresie
od 27.01.2009 r. do 22.11.2013 r.
Wyposażenie tej sali, stanowi bazę dydaktyczną do nauki projektowania instalacji domu inteligentnego w standardzie KNX, oraz tworzenia schematów elektrycznych
w programie CAD.

Umiejętności jakie mogą zdobyć tutaj Uczniowie to :

  • zapoznanie ze środowiskiem oprogramowania ETS
  • tworzenie aplikacji w programie ETS
  • projektowanie instalacji domu inteligentnego KNX
  • projektowanie instalacji elektrycznych i tworzenie schematów elektrycznych
  • przy użyciu oprogramowania typu CAD


Wyposażenie :

  • pięć stanowisk wyposażonych w komputery Dell z oprogramowaniem ETS i zestawami
  • ćwiczeniowymi, do tworzenia projektów instalacji domu inteligentnego w standardzie KNX tablice poglądowe z oprzyrządowaniem instalacyjnym rzutnik HDMI – NEC M260WS,


Zawody nauczane :

  • technik elektryk 311303