Print this page

Pracownia Montażu i Eksploatacji Maszyn Elektrycznych (313D)

Nazwa pracowni: Pracownia montażu i eksploatacji maszyn elektrycznych

Lokalizacja: sala 313, budynek D

Opiekun: Zygmunt Krawiec

Ogólny opis pracowni:

Pracownia przeznaczona jest do nauki montażu i eksploatacji maszyn elektrycznych. Uczniowie na zajęciach poznają zasady bezpiecznej pracy przy maszynach elektrycznych, realizują ćwiczenia w zakresie montażu i konserwacji maszyn elektrycznych, poznają obowiązujące normy przepisy z zakresu budowy, eksploatacji maszyn elektrycznych. Demontują maszyny elektryczne zapoznając się z ich budową, montują układy sterowania maszynami elektrycznymi, wykonują pomiary i próby eksploatacyjne wykonanych układów sterowania, zasilania i zmontowanych maszyn. Montują układy symulujące prace urządzeń AGD, taśmociągów, szlabanów i innych. Przeprowadzają symulacje awarii w pracy maszyn elektrycznych aby rozpoznawać symptomy uszkodzenia.

Wyposażenie podstawowe:

 • osiem stanowisk montażowych , zasilanych napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczonych ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażonych w wyłączniki awaryjne,
 • autotransformatory (jedno i trójfazowe),
 • przyrządy pomiarowe cyfrowe,
 • mierniki rezystancji izolacji,
 • mierniki prędkości obrotowej,
 • silniki elektryczne jednofazowe, trójfazowe, komutatorowe,
 • aparatura sterująca i zabezpieczeniowa,
 • komplety narzędzi monterskich dla każdego ucznia,
 • stanowisko komputerowe dla nauczyciela.

  Zawody nauczane:

  • Elektromechanik
 • Elektryk
 • Technik elektryk


Kwalifikacje:

 • E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,