Print this page

Pracownia instalacji elektrycznych (205A)

Nazwa pracowni : Pracownia instalacji elektrycznych

Lokalizacja : sala 205, budynek A

Opiekunowie : Piotr Pogórski, Piotr Drozd

Ogólny opis pracowni :

Pracownia instalacji elektrycznych, służy Uczniom praktycznie od początku działalności Centrum Kształcenia Praktycznego. Pracownia podzielona jest na dwie części, w których łącznie, znajduje się 14 montażowych stanowisk – boksów zasilanych z sieci w układzie TNS, zabezpieczonych wyłącznikami różnicowoprądowymi. Uczniowie montują tu na płytach wiórowych osprzęt instalacyjny (puszki odgałęźne, listwy, rozdzielnice) i aparaty modułowe.
Jej wyposażenie, jest systematycznie poszerzane, aby umożliwić Uczniom zdobycie konkretnych umiejętności jak m. in. :

 • montaż rozdzielnic niskiego napięcia i aparatury modułowej
 • montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 230V i 400V
 • wykonywanie pomiarów parametrów instalacji elektrycznych,
 • zgodnych z wymogami nowej podstawy programowej w zawodach technik elektryk, elektryk i elektromechanik.


Wyposażenie podstawowe :

Sala wyposażona jest w klimatyzację
Na wyposażeniu znajduje się szeroka gama osprzętu instalacyjnego oraz aparatury modułowej jak : rozdzielnice n/n natynkowe, styczniki, bezpieczniki topikowe, wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe, przekaźniki bistabilne, czujniki ruchu, automaty zmierzchowe i schodowe, ściemniacze oświetlenia, źródła światła typu LED (taśmy i węże świetlne) ochronniki przepięciowe, liczniki energii elektrycznej, łączniki instalacyjne różnych typów itp.

 • Narzędzia ręczne i elektronarzędzia (wiertarkowkrętarki akumulatorowe) potrzebne do wykonania instalacji elektrycznych. Wśród nich m. in. ściągacze izolacji, praski zaciskowe, wkrętaki izolowane do prac elektrycznych i inne specjalistyczne narzędzia.
 • Narzędzia pomiarowe jak multimetry cyfrowe, próbniki i wskaźniki napięcia, przyrządy pomiarowe do badania parametrów instalacji elektrycznych Firmy SONEL oraz mierniki izolacji MIC-1000, wyłączników różnicowoprądowych MRP, mierniki do pomiarów pętli zwarcia, mierniki cęgowe oraz mierniki natężenia oświetlenia.


Zawody nauczane :

 • elektryk 741103
 • elektromechanik 741201
 • technik elektryk 311303


Kwalifikacje:

 • E8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • E24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych