Print this page

Pracownia teletransmisji kablowej i światłowodowej (302A)

Nazwa pracowni: Pracownia teletransmisji kablowej i światłowodowej

Lokalizacja: sala 302 budynek A

Opiekun: Anna Benedyk

Opis ogólny pracowni:

Pracownia jest przeznaczona do realizacji zajęć z zakresu pomiarów i badań parametrów torów transmisyjnych przewodowych oraz światłowodowych, w związku z tym podstawowe wyposażenie pracowni to przede wszystkim szeroka gama przyrządów i aparatury kontrolno-pomiarowej. Ponadto wyposażenie pracowni pozwala zapoznać uczniów z typowymi technikami montażowymi stosowanymi w technice światłowodowej. Dzięki temu uczeń ma możliwość w czasie zajęć nie tylko zmontować fragment instalacji światłowodowej ale również przeprowadzić jego kompleksową diagnostykę.

Wyposażenie podstawowe:

 • Testery łącza analogowego MT-1586e ,
 • Oscyloskopy cyfrowe, generatory sygnału DDA1 20MHz, multimetry,
 • Dwie krotnice cyfrowe PCM 30/32 i urządzenia współpracujące takie jak central abonencka, telefony analogowe, cyfrowe systemowe oraz ISDN,
 • Zestawy montażowe do zarabiania złączy światłowodowych HotMelt,
 • Zestawy montażowe do wykonywania złączy mechanicznych zaciskanych Fibrlok,
 • Zestawy montażowe do wykonywania złączy światłowodowych klejonych klejami na bazie żywicy epoksydowej,
 • Stabilizowane źródło światła 850, 1310, 1550, 1625 nm oraz miernik mocy optycznej,
 • Reflektometr optyczny OTDR,
 • Przełącznice światłowodowe panelowe i stojakowe, osłony złączowe.


Zawody nauczane:

 • Technik telekomunikacji,
 • Technik teleinformatyk,
 • Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.


Kwalifikacje:

 • E.1. Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych,
 • E.2. Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych,
 • E.9. Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej,
 • E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich