Print this page

Pracownia Telekomunikacji (203A)

Nazwa pracowni: Pracownia telekomunikacji

Lokalizacja: sala 203 budynek A

Opiekun: Anna Benedyk

Opis ogólny pracowni:

Pracownia została wyposażona w ramach projektu unijnego „Modernizacja centrów kształcenia praktycznego na Dolnym Śląsku". Obecnie w pracowni prowadzone są zajęcia umożliwiające poznanie procesów stanowiących podstawę działania współczesnych systemów telekomunikacyjnych oraz technik pomiarowych umożliwiających diagnozowanie systemów i urządzeń telekomunikacyjnych. Zajęcia są realizowane w niewielkich, kilkuosobowych grupach. Atutem pracowni są stanowiska komputerowe współpracujące z zestawami dydaktycznymi UniTrain, które pozwalają na badanie parametrów linii przewodowych, światłowodowych i bezprzewodowych w tym różnych typów modulacji. Ponadto w czasie realizowanych zajęć uczniowie mogą korzystać z różnorodnych przyrządów pomiarowych oraz całego szeregu urządzeń abonenckich, od telefonów DECT aż po serwery telekomunikacyjne.

Wyposażenie podstawowe:

 • Zestawy dydaktyczne UniTrain wraz z oprogramowaniem LabSoft,
 • Zestaw ćwiczeń dla zestawów dydaktycznych UniTrain w trzech kategoriach – Telekomunikacja, Technika antenowa, Technika mikroprocesorowa,
 • Serwer telekomunikacyjny Panasonic KX-NPC500, central abonencka VoIP Slican CCT 1668.S,
 • Urządzenia abonenckie końcowe: telefony analogowe, telefony ISDN, telefony DECT,
 • Testery parametrów łączy analogowych, ISDN i DSL,
 • Stanowiska komputerowe oraz inny sprzęt ułatwiający realizacje procesu dydaktycznego – rzutnik multimedialny, drukarka, skaner.

  Zawody nauczane:
 • Technik telekomunikacji,
 • Technik teleinformatyk,
 • Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.


Kwalifikacje:

 • E.1. Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych,
 • E.2. Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych,
 • E.9. Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej,
 • E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich