Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Pedagog

Pedagog szkolny

Ukończyłam pedagogikę specjalna - resocjalizację na Uniwersytecie Wrocławskim. Miałam szczęście, bo trafiłam na studiach na fajnych ludzi, którzy mieli podobnie jak ja - pasję wspierania młodzieży w ich problemach, trudnych sytuacjach czy różnych zawirowaniach. I był to początek wielkiej przygody poznawania młodego człowieka jego pasji, myślenia czy zainteresowań. Teraz po 20 latach mojej pracy pedagoga ze zdziwieniem stwierdzam, że moje zaangażowanie nie maleje, a wręcz przeciwnie z jeszcze większą determinacją walczę o ucznia, zwłaszcza o tego, który nie uczęszcza na zajęcia tylko gdzieś tam się wałęsa, siedzi bezsensu w domu, czy ma depresję. Jestem bardzo szczęśliwa, gdy uczyń zaczyna normalnie funkcjonować tzn. uczęszcza regularnie na zajęcia, nie spóźnia się i z zaangażowaniem wykonuje ćwiczenia. Wraz z nauczycielami, doradcami CKP staramy się tworzyć dobrą atmosferę i wpierać naszych uczniów w ich trudzie zdobywania zawodu i kwalifikacji.

W Centrum koordynuję programami takimi jak „Bezpieczne Centrum”, „Stop wagarom – wybieram szkołę” czy „Pomoc uczniom z niepowodzeniami szkolnymi”. Realizacja tych programów ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów, zwiększenie motywacji do lepszego uczęszczania na zajęcia czy pomoc uczniom, którzy z różnych powodów osiągają słabe wyniki w nauce zawodu. Moja praca wymaga również podjęcia działań związanych z przeciwdziałaniem trudnych zachowań uczniów, jak również działań profilaktycznych czyli zapobieganiem palenia papierosów, ograniczania zażywania narkotyków czy informowania o zagrożeniach w internecie. Wraz z zespołem wychowawczym i nauczycielami podejmujemy różne działania wychowawcze i włączamy się w inicjatywy wrocławskie czy ogólnopolskie na rzecz dobrej komunikacji międzyludzkiej, poszanowania godności każdego człowieka czy ochrony środowiska. Od kilku lat organizujemy w Centrum: "Dzień życzliwości", "Dzień bez przemocy", "Projekt Spustoszeni" czy "Sprzątanie świata".

Jednak większą część mojej pracy poświęcam na rozmowy indywidualne z uczniami jak również z ich rodzicami i nauczycielami. Nie ukrywam, że są to często rozmowy trudne dla uczniów. Jednak zawsze staram się, aby rozmowa zakończyła się porozumieniem i rozwiązaniem zadowalającym obie strony. Staram się działać na korzyść ucznia, choć może czasami sytuacja wymaga przyznania racji drugiej stronie. Jestem również mediatorem sądowym i jest mi bliska idea poszanowania obydwu stron konfliktu czy sporu.

Najbardziej jednak cieszę się z rozmów spontanicznych, gdzie uczniowie tak po prostu przychodzą, aby porozmawiać o swoich sprawach, które ich nurtują, trapią czy cieszą. Zapraszam wszystkich uczniów na rozmowę, pogawędkę do pokoju 101 na pierwszym piętrze. Czekam również na różne wasze pomysły i inicjatywy.