Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Nauczyciele

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Pracuje zawodowo od 1994 roku. W CKP pracuje od 2002 roku gdzie początkowo prowadził zajęcia na pracowni frezarek i tokarek. W 2008 roku nabył uprawnienia spawacza metodami MAG i TIG i od tego roku oprócz zajęć na pracowni frezarek, prowadzi zajęcia na pracowni spawalniczej.
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
W latach 1980-2000 pracował w LZN. Lata 2000-2002 to okres pracy w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej. Od roku 2002 pracuje w CKP. Obecnie prowadzi zajęcia praktycznej nauki zawodu w pracowni Obrabiarek kokwencjoalnych - frezarek i szlifierek.
Nauczyciel przedmiotu: "Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie".

Nauczyciel dyplomowany. W Centrum Kształcenia Praktycznego zatrudniony od 1999 roku. Prowadzi zajęcia w pracowni "Programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie". Zainteresowania - historia II wojny światowej.

Nauczyciel przedmiotów mechatronicznych i elektronicznych

Pracuje w CKP od października 2007 roku. Uczy przedmiotów mechatronicznych i elektronicznych. Ukończyła Wydział Elektroniki na kierunku - Automatyka i Robotyka Politechniki Wrocławskiej oraz studia podyplomowe z informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Zainteresowania: muzyka klasyczna i chóralna.

Administrator sieci komputerowej. Nauczyciel administrowania lokalnymi sieciami komputerowymi.

Pracuje w CKP od 1999 roku. Praktyczną wiedzę zdobywaną w czasie pracy jako administrator sieci komputerowej Centrum przekazuje uczniom w czasie prowadzonych zajęć w zawodach technik informatyk i elektronik. Zajęcia prowadzi w autorskiej pracowni urządzeń lokalnych sieci komputerowych. Zainteresowania poza zawodowe to kolarstwo górskie – Enduro MTB. Współorganizuje Maraton MTB w Zieleńcu.

Nauczyciel- doradca zawodowy

W Centrum Kształcenia Praktycznego pracuje od 2000 roku . Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pedagogicznym. Posiada przygotowanie do pracy nauczyciela oraz doradcy zawodowego. Jako doradca zawodowy pracuje od 2004 roku prowadząc zajęcia grupowe i indywidualne z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zainteresowania muzyka klasyczna i chóralna.

Nauczyciel przedmiotu: "Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie"

Inżynier mechanik. Nauczyciel przedmiotów zawodowych i rysunku technicznego od 1971 roku. Od 1993 roku nauczyciel technik komputerowych CAD/CAM i CNC w Wojewódzkim Centrum Szkoleniowym Nauczycieli i Uczniów we Wrocławiu, później, od 1996 roku CKP we Wrocławiu. Specjalista w zakresie programowania i obsługi programu EMCOTronic 02, Tokarki EMCOTurn 120 i frezarki VMC 100. Specjalista w zakresie szkolenia CNC z zakresu programowania w G-kodach wg. ISO oraz Q-parametrach programów Heidenhaina TNC 320, TNC 530 i TNC 620. Programowanie frezarek 3+2 w płaszczyznach pochylonych (nachylonych). Hobby: ogrodnictwo, uprawa orzecha laskowego. A wieczorem Jack+Red.

Nauczyciel przedmiotów mechatronicznych i elektronicznych
 
Nauczyciel przedmiotów telekomunikacyjnych.

Pracuje zawodowo od 1966 roku. Od roku 1971 pracował jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Łączności we Wrocławiu a następnie od 2002 roku pracuje w Centrum Kształcenia Praktycznego. Prowadzi zajęcia w Pracowni Systemów Central Cyfrowych oraz w Pracowni Urządzeń Abonenckich.

Nauczyciel przedmiotów elektrycznych

Pracuję w Centrum Kształcenia Praktycznego od 1996 roku.
Obecnie prowadzę zajęcia związane z montażem aparatów i urządzeń elektrycznych. Wcześniej pracowałem w WZE.ELWRO i Elektronicznych Zakładach Naukowych (jestem też absolwentem Państwowej Szkoły Technicznej przy EZN).To właśnie z tej (jednej z 5-ciu najlepszych szkół zawodowych w Polsce) zostały wydzielone Warsztaty Szkolne i cześć Pracowni tworząc niezależną jednostkę oświatową (edukacyjną): Centrum Kształcenia Praktycznego. Tu wspólnie z mgr. Anną Cieślą tworzyłem dział montażu elektrycznego i elektronicznego. W CKP mam przyjemność poznawać i pracować z wieloma wspaniałymi nauczycielami i z wieloma zdolnymi uczniami.Chętnych do zgłębiania tajników układów, aparatów, urządzeń elektrycznych, zapraszam do Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu.

Nauczyciel- doradca zawodowy

Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. Na stanowisku doradcy zawodowego w CKP od 2004r. Prowadzi zajęcia grupowe z zakresu poradnictwa zawodowego z uczniami gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz konsultacje indywidualne dla uczniów i ich rodziców.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Nauczyciel mianowany. Pracuje zawodowo od 1975 roku. Od 1991 roku pracował jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Warsztatach Szkolnych, a następnie po reorganizacji Warsztatów szkolnych, w 1996 roku na Centrum Kształcenia Praktycznego powadzi zajęcia w pracowni integrowanej obróbki ręcznej i mechanicznej. Zainteresowania: turystyka górska - Tatry, pływanie, dobra książka.
Nauczyciel przedmiotów zawodowych i zawodu o kierunku elektryczno-elektronicznym
Nauczyciel przedmiotów zawodowych i zawodu o kierunku elektryczno-elektronicznym od 30 lat. Prowadzenie zajęć w systemie kształcenia modułowego od 12 lat. Współpraca z OKE od 2005 roku. Autor i recenzent arkuszy egzaminacyjnych do etapu pisemnego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie. Egzaminator w zawodach technicznych i zasadniczych w branży elektryczno-elektronicznej. Egzaminator w ośmiu kwalifikacjach wyodrębnionych w danych zawodach.
Nauczyciel- doradca zawodowy

W Centrum Kształcenia Praktycznego pracuje od września 2006 roku w charakterze nauczyciela-doradcy zawodowego. Jest nauczycielem dyplomowanym i prowadzi zajęcia grupowe z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego. Ponadto udziela konsultacji indywidualnych uczniom oraz ich rodzicom z gimnazjum i liceum.

Nauczyciel przedmiotów zawodowych-mechanicznych.
Nauczyciel Mianowany. W Centrum Kształcenia Praktycznego zatrudniony od 2002 roku. Poprzednio zatrudniony w Zespole Szkół nr 12. Prowadzi zajęcia w pracowni montaż/demontaż. Zainteresowania: historia II wojny światowej i okres powojenny. Pasja to góry i wędkarstwo.
Nauczyciel przedmiotów mechatronicznych
Posiada wykształcenie wyższe elektrotechniczne z przygotowaniem pedagogicznym, jest nauczycielem mianowanym. Prowadzi zajęcia z uczniami w zawodach mechatronicznych szkoły zasadniczej i technikum. Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. W Centrum Kształcenia Praktycznego pracuje od początku powstania placówki.
Nauczyciel- doradca zawodowy

Nauczyciel mianowany - doradca zawodowy w CKP od 2007 r. Realizuje zadania doradcy zawodowego, zawarte w statucie Centrum. Współautor programu „Zdrowy styl życia większą szansą na rynku pracy", członek zespołu wychowawczego. Miłośnik sportu, nowinek kulinarnych.

 

Nauczyciel dyplomowany przedmiotów elektrycznych i elektronicznych, nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej wydziału elektroniki, Uniwersytetu Opolskiego wydziału mat-fiz-chem kierunek fizyka i informatyka, ponadto ukończyła studia podyplomowe we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej kierunek systemy i sieci komputerowe. Prowadzi zajęcia w pracowni pomiarów elektrycznych i elektronicznych. Zainteresowania: podróże, muzyka: jazz, flamenco, dobra książka.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
Prowadzi zajęcia w zakresie instalacji elektrycznych, montażu i konserwacji aparatów i urządzeń elektrycznych.Pracuje w CKP od 2010 roku. Wcześniej w latach 1995-2010 pracował w Elektronicznych Zakładach Naukowych we Wrocławiu. Nauczyciel dyplomowany. Zainteresowania: muzyka baroku, rzemiosło artystyczne, konserwacja zabytkowych przedmiotów.
Administrator sieci komputerowej. Nauczyciel obsługi i programowania obrabiarek CNC oraz systemów CAx.

W Centrum pracuje od 1997 roku. Najpierw jako administrator sieci komputerowej, a w kolejnych latach również jako nauczyciel. Przekazuje uczniom wiedzę zdobytą w wielu miejscach i w różny sposób, ale zawsze praktyczną i ciekawą. Zajmuje się grafiką komputerową, fotografią, tworzeniem stron internetowych, programowaniem obrabiarek CNC, systemami CAx i wieloma innymi pokrewnymi dziedzinami. Jeździ na rowerze górskim, uwielbia poznawanie nowych miejsc, ale co roku wraca w polskie Tatry.

Nauczyciel przedmiotów mechatronicznych i elektronicznych
Pracuje w CKP od października 1997 roku. Wcześniej pracowała w Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów. Uczy przedmiotów mechatronicznych i elektronicznych.
Nauczyciel- doradca zawodowy

W Centrum Kształcenia Praktycznego pracuje od 2009 roku. Prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Realizuje zajęcia grupowe i indywidualne, pomaga w konstruowaniu planu rozwoju edukacyjno-zawodowego w Międzyszkolnym Ośrodku Wspierania Aktywności Zawodowej. Zajęcia grupowe dla uczniów gimnazjum obejmują samopoznanie, świat zawodów, wybór szkoły ponadgimnazjalnej ,symulację punktów rekrutacyjnych. Realizuje program również w oddziałach przyszpitalnych na terenie Wrocławia. Prowadzi e-konsultacje w ramach portalu www.doradcy-wroclaw.pl, którego jest administratorem.

Nauczyciel przedmiotów mechatronicznych

Nauczyciel dyplomowany. Pracuje w CKP od 2004 roku. Wykształcenie wyższe - magister inżynier informatyk; ukończył PWR na Wydziale Elektroniki.
Studia podyplomowe na PWR na Wydziale Mechaniczno - Energetycznym z Mechatroniki Przemysłowej oraz studia podyplomowe z Inteligentnych Budynków. Egzaminator w zawodach technicznych i zasadniczych w branży mechatronicznej.  Kwalifikowany trenerem CNC Heidenhain. Prowadzi szkolenia z programowania i obsługi obrabiarek numerycznych CNC ze sterowaniem Fanuc lub  Heidenhain oraz  projektowania w aplikacjach CAD (Autodesk Inventor, SolidWorks). Zajmuje się również szkoleniem i prowadzeniem zajęć z zakresu mechatroniki, zwłaszcza automatyki przemysłowej, w tym: programowanie sterowników PLC (m.in. Siemens S7, Wago, Schneider, Mitsubishi), inteligentnych  budynków KNX, robotyki oraz (elektro)pneumatyki i hydrauliki. Prowadzi zajęcia w zawodach mechatronicznych poziomu szkoły zasadniczej i technikum (m.in. technik mechatronik, elektronik, mechanik i informatyk oraz monter mechatronik). Zainteresowania: sport, historia kolei, broń pancerna II Wojny Światowej.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
Pracuje zawodowo od 1971 roku. Od roku 1985 pracował jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Warsztatach Szkolnych (których jestem absolwentem), a następnie - po reorganizacji warszatów szkolnych w 1996 roku, pracuje w Centrum Kształcenia Praktycznego. Prowadzi zajęcia na dziale obrabiarek konwencjonalnych. Zainteresowania: turystyka rowerowa, pływanie i dobra książka.
Nauczyciel przedmiotów informatycznych

W Centrum Kształcenia Praktycznego pracuję od 2009 roku. Prowadzę zajęcia w pracowniach "Systemów operacyjnych i sieci komputerowych" oraz "Urządzeń techniki komputerowej".

Nauczyciel- doradca zawodowy

Nauczyciel z długoletnim doświadczeniem- doradca zawodowy w CKP od 2006 roku. Nauczyciel dyplomowany. Ukończone studia wyższe i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego. Prowadzi zajęcia grupowe z poradnictwa kariery i porady indywidualne. Bliskie jest jej doradztwo dialogowe. Jest współautorką dwóch publikacji na temat doradztwa zawodowego „ Moja kariera"- poradnik dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, „Wspieranie dziecka w jego rozwoju edukacyjno- zawodowym" –poradnik dla rodziców.

Nauczyciel specjalizacji: programy użytkowe, grafika komputerowa, aplikacje internetowe.
Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W CKP od 2000 roku. Prowadzi zajęcia w pracowni informatycznej (programy użytkowe, grafika, aplikacje internetowe). Z pasją czyta książki - najchętniej biografie, wspomnienia, książki historyczne, no i koniecznie literaturę fachową... Aktywny wypoczynek - najchętniej w gronie rodzinnym - to nieekstremalnie: spacery i truchtanie, łazęgowanie po górkach, rower, narty i tenis.