Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Dyrekcja

Dyrektor CKP

Nauczyciel dyplomowany przedmiotów ekonomicznych, podstaw przedsiębiorczości, doradca zawodowy, wcześniej również wizytator w KO oraz nauczyciel języka niemieckiego. Od jedenastu lat związana z organizowaniem i nadzorowaniem kształcenia zawodowego. Egzaminator w kwalifikacjach w zawodzie sprzedawca, trener Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Zainteresowania: muzyka: jazz ( Miles Davis, Michał Urbaniak), kino: (filmy Almodovara, Woody Allena), fado – Mariza, literatura amerykańska (Philip Roth, Jonatan Franzen), rzeźba (Michał Anioł, Auguste Rodin), poezja (Rainer Maria Rilke, William Blake). W życiu inspirują mnie ludzie i przyroda.

Wicedyrektor CKP

Ukończyła Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej oraz studia podyplomowe z informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi zajęcia z zakresu systemów mikroprocesorowych. Jest autorką książek „Pentium od środka” oraz „Pentium i inne procesory firmy Intel”. Jest egzaminatorem w zawodzie monter elektronik i technik elektronik. Jest współautorką programu nauczania informatyki dla klas informatycznych liceum ogólnokształcącego oraz programu zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla szczególnie utalentowanych uczniów gimnazjów wrocławskich. Uczestniczyła w tworzeniu modułowego programu nauczania dla zawodu technik elektronik. Współpracuje z instytucjami działającymi na polu edukacji – OKE, KOWEZiU. Zainteresowania: książki, narciarstwo, gotowanie ;-)

Wicedyrektor CKP. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Absolwentka Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej. Zatrudniona w Centrum od 2005 roku. Prowadzi zajęcia w pracowniach telekomunikacyjnych Centrum z zakresu budowy i działania systemów transmisyjnych, techniki światłowodowej oraz pomiarów telekomunikacyjnych.

Kierownik CKP

Technik elektryk i mgr inż. elektronik. Przewodniczący Komisji Programowej dla Zawodów Elektryczno-Elektronicznych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Autor podręcznika „Urządzenia techniki komputerowej" dla zawodu technik informatyk. Współautor reformy kształcenia zawodowego wdrażanej w Polsce od roku 2012 oraz autor nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach. Koordynator projektów EFS w Ministerstwie Edukacji Narodowej „Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych" oraz „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe". Dyrektor Elektronicznych Zakładów Naukowych w latach 1989 – 1996. Współtwórca i dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w latach 1996 – 2004. Obecnie koordynuje pracę doradców zawodowych we Wrocławiu.

Kierownik CKP
Technik mechanik, mgr pedagogiki, ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie informatyki. Od trzydziestu dwóch lat związany ze szkolnictwem zawodowym w tym osiemnaście z organizacją i nadzorem kształcenia. Współpraca w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych". Konsultant ds. współpracy z regionalnym rynkiem pracy w ramach projektu POKL pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku". Zainteresowania: muzyka, książki, film i wypady w góry.
Kierownik CKP. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Od 1994 roku pracował w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych przy ul. Młodych Techników 58. W roku szkolnym 2001/2002 w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich 210/218. W Centrum Kształcenia Praktycznego od 2002 roku. Specjalność elektryk - nauczanie w zasadniczej szkole zawodowej w zawodach elektryk, elektromechanik, monter mechatronik oraz w technikum w zawodzie elektryk. Zainteresowania: ogólnie rozumiana turystyka, a w szczególności jazda na rowerze, fotografia oraz dobra książka.