Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Dyrekcja

Dyrektor CKP

Nauczyciel dyplomowany przedmiotów ekonomicznych, podstaw przedsiębiorczości, doradca zawodowy, wcześniej również wizytator w KO oraz nauczyciel języka niemieckiego. Od jedenastu lat związana z organizowaniem i nadzorowaniem kształcenia zawodowego. Egzaminator w kwalifikacjach w zawodzie sprzedawca, trener Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Zainteresowania: muzyka: jazz ( Miles Davis, Michał Urbaniak), kino: (filmy Almodovara, Woody Allena), fado – Mariza, literatura amerykańska (Philip Roth, Jonatan Franzen), rzeźba (Michał Anioł, Auguste Rodin), poezja (Rainer Maria Rilke, William Blake). W życiu inspirują mnie ludzie i przyroda.

Wicedyrektor CKP. Nauczyciel dyplomowany przedmiotów elektrycznych i elektronicznych.

Od dwudziestu pięciu lat związany z organizowaniem i nadzorem kształcenia zawodowego. Egzaminator w zawodach elektrycznych i telekomunikacyjnych. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Członek Rady Konsultacyjnej do spraw Kształcenia Zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty. Koordynator OKE i CKE prac autorów i recenzentów opracowujących arkusze na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność do spraw szkolnictwa zawodowego. Zainteresowania: podróże (wycieczki objazdowe po Europie, Afryce, Azji), filmy przyrodnicze, muzyka poważna i filmowa, literatura skandynawska.

Wicedyrektor CKP

Ukończyła Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej oraz studia podyplomowe z informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi zajęcia z zakresu systemów mikroprocesorowych. Jest autorką książek „Pentium od środka” oraz „Pentium i inne procesory firmy Intel”. Jest egzaminatorem w zawodzie monter elektronik i technik elektronik. Jest współautorką programu nauczania informatyki dla klas informatycznych liceum ogólnokształcącego oraz programu zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla szczególnie utalentowanych uczniów gimnazjów wrocławskich. Uczestniczyła w tworzeniu modułowego programu nauczania dla zawodu technik elektronik. Współpracuje z instytucjami działającymi na polu edukacji – OKE, KOWEZiU. Zainteresowania: książki, narciarstwo, gotowanie ;-)

Kierownik CKP

Technik elektryk i mgr inż. elektronik. Przewodniczący Komisji Programowej dla Zawodów Elektryczno-Elektronicznych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Autor podręcznika „Urządzenia techniki komputerowej" dla zawodu technik informatyk. Współautor reformy kształcenia zawodowego wdrażanej w Polsce od roku 2012 oraz autor nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach. Koordynator projektów EFS w Ministerstwie Edukacji Narodowej „Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych" oraz „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe". Dyrektor Elektronicznych Zakładów Naukowych w latach 1989 – 1996. Współtwórca i dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w latach 1996 – 2004. Obecnie koordynuje pracę doradców zawodowych we Wrocławiu.

Kierownik CKP

W szkolnictwie zawodowym pracuje trzydzieści pięć lat jako nauczyciel. Prowadzi zajęcia z zakresu montażu elektrycznego i elektronicznego. Od dziewięciu lat związana jest z organizowaniem i nadzorowaniem kształcenia zawodowego. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne oraz dyplom Pedagogicznego Studium Technicznego – specjalność: elektromechanika ogólna. Zainteresowania: podróże, wędrówki górskie, książki, muzyka.

Kierownik CKP
Technik mechanik, mgr pedagogiki, ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie informatyki. Od trzydziestu dwóch lat związany ze szkolnictwem zawodowym w tym osiemnaście z organizacją i nadzorem kształcenia. Współpraca w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych". Konsultant ds. współpracy z regionalnym rynkiem pracy w ramach projektu POKL pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku". Zainteresowania: muzyka, książki, film i wypady w góry.