Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Pracodawcy

Volz Hydraulik - założona w 1925 w Niemczech, od 1997 roku we Wrocławiu. Specjalizuje się w produkcji złączek i łączników do branży hydraulicznej. Produkcja tych części odbywa się poprzez obróbkę skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie.Przesiębiorstwo Volz Hydraulik wspólpracuje z Centrum w zakresie realizacja części programu kształcenia zawodowego -zajęcia specjalizacyjne. Dzięki współpracy z Firmą Volz Hydraulik., w okresie od 2010 do 2013, 108 uczniów klas maturalnych w zawodzie technik mechanik uczestniczyło w takich zajęciach w przedsiębiorstwie. Uczniowie korzystają z bogatej bazy parku maszynowego Firmy, nabywając pod okiem pracowników i opiekunów nowe umiejętności zawodowe, oraz pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy. Młodzież poznaje nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie oraz technologię obróbki skrawaniem Absolwenci technikum zatrudniani są w przedsiębiorstwie. Firma jest również patronem konkursu „Zawodowo wystartuj w przyszłość" promującego kształcenie zawodowe organizowanego przez doradców z Centrum dla gimnazjalistów z Wrocławia i Powiatu.

Współpraca Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 49a, a zakładem WHIRPOOL we Wrocławiu, której celem jest przygotowanie specjalistów dla rynku pracy min w drodze odbywanie zajęć praktycznych w fabrykach zakładu WHIRPOOL, rozpoczęła się w roku szkolnym 2008/2009 i jest kontynuowana do chwili obecnej. Zajęcia praktyczne w zakładzie WHIRPOOL odbywają uczniowie Zespołu Szkół nr 18 zdobywający kwalifikacje w zawodzie elektromechanika w tzw. klasie dedykowanej min. w działach: narzędziownia, prototypownia oraz utrzymanie ruchu przy fabryce kuchenek, chłodziarek i zmywarek. Zajęcia w wymienionych działach zapewniają realizację części programu kształcenia zawodowego. Uczniowie poznają nowe techniki i technologie wytwarzania korzystając z najnowocześniejszej bazy sprzętowej i materiałowej przedsiębiorstwa. Poznają nowości wprowadzane przy produkcji zmywarek, chłodziarek i kuchenek. Po okresie przyuczania uczniowie otrzymują świadectwa, które mogą dołączyć do swojego CV przy ubieganiu się o pracę. Wielu absolwentów podejmuje pracę w zakładzie po zakończeniu kształcenia w szkole i w Centrum.

ELEKTROTIM S.A. - spółka założona w 1998 roku we Wrocławiu. Specjalizuje się w instalacjach elektrycznych, systemach automatyki dla budownictwa i przemysłu. Przedsiębiorstwo poza instalacjami elektrycznymi i sieciami zajmuje się automatyką przemysłową, automatyką elektroenergetyczną oraz inżynierią drogową.

Wśród działań edukacyjnych, skierowanych przez Elektrotim do uczniów, jest realizacja części programu kształcenia zawodowego. Dzięki współpracy z Firmą Elektrotim S.A., w okresie od 2009 do 2013, 85 uczniów klas ZSZ w zawodzie elektryk uczestniczyło w takich zajęciach w przedsiębiorstwie. Uczniowie korzystają z bogatej bazy sprzętowo – materiałowej Firmy, nabywając pod okiem pracowników i opiekunów nowe umiejętności zawodowe. Młodzież poznaje nowoczesny osprzęt instalacyjny oraz technologię wykonawstwa szaf rozdzielczych i sterowniczych. Uczniowie, którzy zaliczyli pozytywnie szkolenie, otrzymują świadectwa, pozwalające na wzbogacenie CV dla późniejszego ubieganiu się o pracę w branży elektrycznej. Ponadto Elektrotim jest patronem konkursu „Zawodowo wystartuj w przyszłość” promującego kształcenie zawodowe organizowanego przez doradców z Centrum dla gimnazjalistów z Wrocławia i Powiatu.

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH projektuje i produkuje urządzenia umożliwiające pozycjonowanie z wysoką dokładnością. Oferowane rozwiązania obejmują odczyty cyfrowe i sterowania numeryczne, liniały pomiarowe, przetworniki obrotowo-impulsowe oraz przetworniki do pomiaru kąta. Głównym obszarem zastosowań produktów HEIDENHAIN są precyzyjne obrabiarki oraz instalacje do produkcji i montażu podzespołów elektronicznych. Współpraca Centrum Kształcenia Praktycznego z przedstawicielem firmy HEIDENHAIN w Polsce firmą APS rozpoczęła się w 2013 roku. Owocem tej współpracy jest wyposażenie dwóch pracowni CNC w nowoczesne urządzenia tej firmy. Trzy frezarki w tym jedna 5-cio osiowa i tokarka zostały zmodernizowane w oparciu o układy sterowania TNC 320 oraz MANUAL plus 620. Ponadto pracownie zyskały stacje programowania Programming Station umożliwiające programowanie w językach HEIDENHAIN i ISO bezpośrednio na komputerze. Uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej poznają nowy sprzęt i sterowania z możliwością uzyskania certyfikatu umiejętności. Dzięki współpracy z firmą HEIDENHAIN nasi nauczyciele mają bezpośredni dostęp do najnowszych produktów i materiałów szkoleniowych wykorzystywanych na zajęciach w pracowniach. Obecnie w CKP trwają przygotowania do uzyskania certyfikatu „Autoryzowanego ośrodka szkolenia" firmy HEIDENHAIN.

LG ELECTRONICS Wrocław - Spółka z o. o. założona w 2005 roku z siedzibą w Biskupicach Podgórnych. Jest częścią LG Polska zapewniającej sprzęt TV i urządzenia AGD oraz telefony komórkowe i komputery. W dniu 17.02.2009 r. Centrum podpisało umowę z LG Electronics, na podstawie której uczniowie klas ZSZ w zawodzie monter elektronik realizują część zajęć praktycznych na terenie zakładu. Pracują na liniach montażowych i w dziale kontroli jakości, poznają procesy produkcyjne nowoczesnych odbiorników TV LCD. W latach 2009 do 2013 w praktykach uczestniczyło 60 uczniów klas 2L – monter elektronik.

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA została utworzona w 2005 roku z inicjatywy Prezydenta Wrocławia i przedstawicieli gmin aglomeracji wrocławskiej. W chwili obecnej akcjonariuszami ARAW jest 30 gmin, dla których realizowane są zadania w zakresie: 
- Pozyskiwania inwestycji zagranicznych – czyli kompleksowa obsługa firm zainteresowanych lokowaniem inwestycji na terenie aglomeracji wrocławskiej.
- Realizowania zadań na rzecz samorządów i innych podmiotów – czyli doradztwo i świadczenie usług w zakresie zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, projektów unijnych, finansów publicznych, pozyskiwania zewnętrznego, procesów prawnych, legislacyjnych i prawodawczych, gospodarki odpadami, audytu energetycznego, cech endogenicznych samorządów, organizacji szkoleń i seminariów.
- Projektów unijnych (Wdrażanie usprawnień zarządczych w partnerstwie dolnośląskich JST, Produkt turystyczny aglomeracji wrocławskiej, Dolnośląski Nauczyciel Przyszłości – szkolnictwo zawodowe).

Współpracę z Firmą Hensel Polska – Przedstawicielstwo w Poznaniu, nawiązano w listopadzie 2011r. Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora inż. Zbigniewa Kuny, oraz Managera regionalnego na woj. dolnośląskie, Pana inż. Gabriela Okińczyca, pracownie Centrum, w których Uczniowie uczą się montażu i konserwacji aparatów i instalacji elektrycznych, otrzymują do testowania wartościowy osprzęt . m. in. rozdzielnice natynkowe typu KV, puszki odgałęźne, obudowy przemysłowe w systemie MI, dławnice do przewodów. Dzięki temu, młodzież zdobywając konkretne umiejętności zawodowe, może zapoznać się z osprzętem instalacyjnym wysokiej, jakości, aktualnie używanym w zastosowaniach przemysłowych i domowych. W ramach współpracy, w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu odbyły się też specjalistyczne szkolenia w cyklu „Pracodawcy dla placówek kształcenia praktycznego” o następującej tematyce; Najnowsze trendy i wymogi w wykonawstwie instalacji elektrycznych w marcu 2012 r., Profesjonalne systemy instalacji fotowoltaicznych – odnawialne źródła energii elektrycznej, w marcu 2013 r. W szkoleniach, oprócz nauczycieli CKP wzięli również udział nauczyciele z Placówek kształcenia praktycznego z regionu woj. dolnośląskiego, m. in. z Bielawy, Dzierżoniowa, Lubina, Legnicy, Wałbrzycha.

Na terenie Kampusu Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ swoją działalność prowadzi Humanitarium - park rozrywki edukacyjnej. To wyjątkowe miejsce łączące edukację z zabawą. Od 19 października 2013 r. prezentujemy interaktywną wystawę „Play the Music – od fizyki do muzyki". Oprócz zwiedzania wystawy w Humanitarium proponujemy udział w zajęciach warsztatowych w laboratoriach o szerokiej tematyce, skierowane do różnych grup wiekowych.
Bliskie spotkanie z nauką poprzez zabawę i atrakcyjny program edukacyjny, wykorzystujący interaktywne eksponaty i nowoczesne multimedia, służyć ma budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy!
Autorska nazwa „Humanitarium" nawiązuje do tematyki skoncentrowanej na człowieku, a także do nazewnictwa podobnych placówek na świecie, np. Universarium, Experymentarium, Exploratorium. Na powierzchni ok. 1000 m kw. znajdują się interaktywne eksponaty i stanowiska, gdzie można przeprowadzać doświadczenia i prowadzić obserwacje.

Control System jest spółką zajmującą się systemami sterowania cyfrowego w różnych dziedzinach przemysłu. Dla swoich klientów świadczy usługi w zakresie projektowania, programowania i uruchamiania systemów automatyki. Działa zarówno w branży automatyki budynkowej jak i przemysłu.  Uzupełnieniem działalności jest opieka nad budynkami z opracowywaniem strategii optymalnych kosztów eksploatacji. Od początku działalności skupia się na zadaniach trudnych, wymagających znajomości szeregu branż związanych. Posiada własną prefabrykację rozdzielnic zasilająco- sterujących. Każdy projekt jest analizowany dla klientów pod kątem celowości i optymalizacji kosztów zarówno inwestycyjnych jak i późniejszej eksploatacji. Na dzień dzisiejszy firma mocno rozwija dział systemów zarządzania i integracji systemów stosując nowe technologie. Kierunkiem wyznaczającym dalszy rozwój firmy są techniki komputerowe, kompleksowa integracja instalacji, wykorzystanie internetu jako medium transmisji danych oraz inteligentne rozwiązania umożliwiające zdalne zarządzanie, alarmowanie i raportowanie instalacji. Spółka prowadzi również prace badawczo-rozwojowe systemów zapobiegania zadymieniu w układach kontroli i rozprzestrzeniania się dymu i ciepła.