Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:

Usługa polegająca na wyborze 7 opiekunów szkół podstawowych w projekcie pn.: „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy za ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy przesłać w terminie do dnia 05.07.2019 do godz. 10:00.; w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres:

1) za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a (budynek A - I piętro, pok. 112),

Zapraszamy wszystkich Wykonawców do czynnego uczestniczenia w procedurze szacowania.”

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:
 
Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego oraz modyfikacji systemu Platforma Edukacyjna
 
zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy za ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
 
Informację zwrotną prosimy przesłać w terminie do dnia 18.01.2019 do godz. 10:00.; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
 
1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A)
 
Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.
 

Zapytanie ofertowe nr BP/12/2018

Instalacja, uruchomienie i konfiguracja elektronicznej platformy e-learningowej Moodle oraz świadczenie Serwisu Gwarancyjnego Systemu.

Termin składania ofert: 24 sierpnia godz. 10:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2017

Zapytaniem ofertowym o cenę usług:

Zarządzania projektem

„Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, działanie 7.2 (poddziałanie 7.2.2)
Zamówienie jest planowane do realizacji w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dn. 19.09.2016 r.