Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY – znak sprawy: 19/PN/CKZ/2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu – w podziale na 2 zadania:

1) komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem (16 sztuk)
2) drukarka laserowa czarno-biała (2 sztuki)

KODY CPV:

30200000-1 (sprzęt komputerowy)
30232110-8 (drukarki laserowe)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego - w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, sala nr 112) - do dnia 19 listopada 2019r. do godziny 10:00

Zapytanie ofertowe nr BP/20/2019

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi cateringu w formie serwisu kawowego dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu
pn.: „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż do dnia 14 listopada 2019 r. o godz. 12:30

USŁUGI SPOŁECZNE – znak sprawy: 16/US/CKZ/2019

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (w podziale na 3 zadania), uczestniczących w projekcie „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”.

KODY CPV:
80 00 0000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na zasadach określonych w Ogłoszeniu) - w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 (budynek A – I piętro, pokój 112) w terminie do dnia 15 listopada 2019r. do godziny 1000.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego, przedmiotem którego będzie:
Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w ramach realizacji projektu pn.: Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica (...), zwracamy się z zaproszeniem do potencjalnych Wykonawców o dokonanie oszacowania wartości przedmiotowego zamówienia z wykorzystaniem informacji z załączników.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

1) za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A - I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 13.11.2019 r.
Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 17/PN/CKZ/2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - w podziale na 3 zadania:

1) Zadanie 1 – Komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem (2 sztuki)
2) Zadanie 2 - Drukarka laserowa (2 sztuki)
3) Zadanie 3 - Urządzenie wielofunkcyjne (1 sztuka)

KODY CPV:

30200000-1 (sprzęt komputerowy)
30232110-8 (drukarki laserowe)
30121200-5 (urządzenie fotokopiujące)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na zasadach określonych w siwz) - w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 (budynek A – I piętro, pokój 112) w terminie do dnia 06 listopada 2019r. do godziny 1000.

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 14/PN/J/2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych dla klas I-III szkół podstawowych - w podziale na 6 zadań:

1) Zadanie 1: Dostawa pomocy dydaktycznych do logorytmiki dla 17 szkół podstawowych
2) Zadanie 2: Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć interdyscyplinarnych dla 20 szkół ponadpodstawowych
3) Zadanie 3: Dostawa programów multimedialnych do indywidualizacji wsparcia dla 19 szkól podstawowych
4) Zadanie 4: Dostawa pomocy dydaktycznych do indywidualizacji wsparcia dla 20 szkół podstawowych
5) Zadanie 5: Dostawa artykułów papierniczych i materiałów plastycznych dla 23 szkół podstawowych
6) Zadanie 6: Dostawa kompleksowego zestawu pomocy i narzędzi do pracy z metodą Warnkego w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej.

w ramach projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”

KODY CPV
39162100-6 (pomoce dydaktyczne)
39162110-9 (sprzęt dydaktyczny

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 19 listopada 2019r. do godziny 1000.
Oferty należy składać za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.


UWAGA!

Zamawiający informuje, iż w związku z wyjaśnieniami udzielonymi w dniu 29.10.2019r., dokonuje zmiany treści siwz poprzez zmianę treści Załącznika nr 2 (Arkusz kalkulacyjny z OPZ dla Zadania 2).

Zmieniony Załącznik został zamieszczony na stronie internetowej wraz z odpowiedziami.
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 

UWAGA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!

Zamawiający informuje, iż w związku z wyjaśnieniami udzielonymi w dniu 08.11.2019 r., dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę:

1) Załącznika nr 2 do SIWZ – Arkusz kalkulacyjny z OPZ dla Zadania 3
2) zmianie termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: do dnia 26.11.2019r. do godz. 10:00.
Nowy termin otwarcia ofert: 26.11.2019r., godz. 10:30.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (odpowiedzi_na_pytania_08.11.2019_UWAGA!_Zmiana_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf)odpowiedzi_na_pytania_08.11.2019_UWAGA!_Zmiana_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf 309 kB
Pobierz plik (Zalacznik_nr_2_do_siwz_-_Arkusz_kalkulacyjny_z_OPZ_dla_Zadania_3.xlsx)Zalacznik_nr_2_do_siwz_-_Arkusz_kalkulacyjny_z_OPZ_dla_Zadania_3.xlsx 70 kB
Pobierz plik (zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf)zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf 134 kB
Pobierz plik (odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_28.10.2019.pdf)odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_28.10.2019.pdf 299 kB
Pobierz plik (Zalacznik_nr_2_OPZ_dla_Zadania_2_-_po_zmianie_29.10.2019.xlsx)Zalacznik_nr_2_OPZ_dla_Zadania_2_-_po_zmianie_29.10.2019.xlsx 116 kB
Pobierz plik (Zalacznik_nr_2_-_Arkusz_kalkulacyjny_z_OPZ_dla_Zad._1.xlsx)Zalacznik_nr_2_-_Arkusz_kalkulacyjny_z_OPZ_dla_Zad._1.xlsx 74 kB
Pobierz plik (Zalacznik_nr_2_-_Arkusz_kalkulacyjny_z_OPZ_dla_Zad._2.xlsx)Zalacznik_nr_2_-_Arkusz_kalkulacyjny_z_OPZ_dla_Zad._2.xlsx 116 kB
Pobierz plik (Zalacznik_nr_2_-_Arkusz_kalkulcyjny_z_OPZ_dla_Zad._3.xlsx)Zalacznik_nr_2_-_Arkusz_kalkulcyjny_z_OPZ_dla_Zad._3.xlsx 70 kB
Pobierz plik (Zalacznik_nr_2_-_Arkusz_kalkulcyjny_z_OPZ_dla_Zad._4.xlsx)Zalacznik_nr_2_-_Arkusz_kalkulcyjny_z_OPZ_dla_Zad._4.xlsx 132 kB
Pobierz plik (Zalacznik_nr_2_-_Arkusz_kalkulcyjny_z_OPZ_dla_Zad._5.xlsx)Zalacznik_nr_2_-_Arkusz_kalkulcyjny_z_OPZ_dla_Zad._5.xlsx 103 kB
Pobierz plik (Zalacznik_nr_2_-_Arkusz_kalkulcyjny_z_OPZ_dla_Zad._6.xlsx)Zalacznik_nr_2_-_Arkusz_kalkulcyjny_z_OPZ_dla_Zad._6.xlsx 16 kB
Pobierz plik (zmiana_siwz_-_22.10.2019.pdf)zmiana_siwz_-_22.10.2019.pdf 408 kB
Pobierz plik (zmiana_siwz_-_18.10.2019_podpis.pdf)zmiana_siwz_-_18.10.2019_podpis.pdf 406 kB
Pobierz plik (SIWZ_-_pomoce_I-III_(wersja_jednolita_po_zmianie_18.10.2019)_-_podpis.pdf)SIWZ_-_pomoce_I-III_(wersja_jednolita_po_zmianie_18.10.2019)_-_podpis.pdf 761 kB
Pobierz plik (identyfikator_postepowania.pdf)identyfikator_postepowania.pdf 75 kB
Pobierz plik (JEDZ.zip)JEDZ.zip 90 kB
Pobierz plik (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_19ce0ca5-ccdc-43dd-b339-5fbb1bb17067.zip)KluczPub_Oferta_PostepowanieID_19ce0ca5-ccdc-43dd-b339-5fbb1bb17067.zip 0.7 kB
Pobierz plik (SIWZ_-_pomoce_I-III_(podpis).pdf)SIWZ_-_pomoce_I-III_(podpis).pdf 795 kB
Pobierz plik (Zalacznik_nr_5_-_projekt_umowy.pdf)Zalacznik_nr_5_-_projekt_umowy.pdf 527 kB
Pobierz plik (Zalacznik_nr_6_-_Arkusz_kalkulcyjny_z_OPZ_dla_Zad._1.xlsx)Zalacznik_nr_6_-_Arkusz_kalkulcyjny_z_OPZ_dla_Zad._1.xlsx 74 kB
Pobierz plik (Zalacznik_nr_6_-_Arkusz_kalkulcyjny_z_OPZ_dla_Zad._2.xlsx)Zalacznik_nr_6_-_Arkusz_kalkulcyjny_z_OPZ_dla_Zad._2.xlsx 116 kB
Pobierz plik (Zalacznik_nr_6_-_Arkusz_kalkulcyjny_z_OPZ_dla_Zad._3.xlsx)Zalacznik_nr_6_-_Arkusz_kalkulcyjny_z_OPZ_dla_Zad._3.xlsx 70 kB
Pobierz plik (Zalacznik_nr_6_-_Arkusz_kalkulcyjny_z_OPZ_dla_Zad._4.xlsx)Zalacznik_nr_6_-_Arkusz_kalkulcyjny_z_OPZ_dla_Zad._4.xlsx 132 kB
Pobierz plik (Zalacznik_nr_6_-_Arkusz_kalkulcyjny_z_OPZ_dla_Zad._5.xlsx)Zalacznik_nr_6_-_Arkusz_kalkulcyjny_z_OPZ_dla_Zad._5.xlsx 98 kB
Pobierz plik (Zalacznik_nr_6_-_Arkusz_kalkulcyjny_z_OPZ_dla_Zad._6.xlsx)Zalacznik_nr_6_-_Arkusz_kalkulcyjny_z_OPZ_dla_Zad._6.xlsx 16 kB
Pobierz plik (zalaczniki_1_3_4_do_siwz.docx)zalaczniki_1_3_4_do_siwz.docx 187 kB

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 15/PN/CKZ/2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu biurowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - w podziale na 3 zadania:

1) Zadanie 1 - Drukarka kolorowa (1 sztuka)
2) Zadanie 2 - Urządzenie wielofunkcyjne (1 sztuka)
3) Zadanie 3 – Projektor (2 sztuki)

KODY CPV (przedmiot główny): 30191000-4
30232110-8 (drukarki laserowe)
30121200-5 (urządzenie fotokopiujące)
38652100-1 (projektor)

 TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na zasadch określonych w ogłoszeniu) - w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 (budynek A – I piętro, pokój 112) w terminie do dnia 18 października 2019r.,  do godziny 1000

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 10/PN/J/2019

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż sprzętu TIK w 41 szkołach w podziale na 3 zadania, w ramach projektu „Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”.

KODY CPV (przedmiot główny): 30213100-6, 32322000-6.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty powinny być złożone do dnia 05.11.2019 r. do godz. 10:00 (w sposób wskazany w siwz).
 

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 17.10.2019 r., dokonuje zmiany:

- treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- Załącznika nr 6 do SIWZ_TIK _zad 1 _zmiana z dnia 17.10.2019r.,
- Załącznika nr 6 do SIWZ_TIK _zad 2 _zmiana z dnia 17.10.2019r.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.


UWAGA!

Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 22.10.2019 r., dokonuje zmiany:

- treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- Załącznika nr 6 do SIWZ_TIK _zad 1 _po odpowiedziach z dnia 22.10.2019r.
- Załącznika nr 6 do SIWZ_TIK _zad 2 _po odpowiedziach z dnia 22.10.2019r.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert .
Nowy termin składania ofert:  do dnia 07.11.2019 r. do godz. 10:00.


UWAGA!

Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 29.10.2019 r., dokonuje zmiany:

- treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- Załącznika nr 6 do SIWZ_TIK _zad 1 _po odpowiedziach z dnia 29.10.2019 r.
- Załącznika nr 6 do SIWZ_TIK _zad 2 _po odpowiedziach z dnia 29.10.2019 r.
- Załącznika nr 6 do SIWZ_TIK _zad 3 _po odpowiedziach z dnia 29.10.2019 r.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert .
Nowy termin składania ofert: do dnia 14.11.2019 r. do godz. 10:00.


UWAGA!

Zamawiający informuje, iż w związku z wyjaśnieniami udzielonymi w dniu 06.11.2019 r., dokonuje zmiany:

- treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- Załącznika nr 6 do SIWZ TIK zad 1 po odpowiedziach 06.11.2019r.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert:

 

Nowy termin składania ofert: do dnia 22.11.2019 r. do godz. 10:00.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_06.11.2019r_.pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_06.11.2019r_.pdf 160 kB
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi__TIK_strona_www_06.11.2019_(2).pdf)pytania_i_odpowiedzi__TIK_strona_www_06.11.2019_(2).pdf 451 kB
Pobierz plik (zal._nr_6_do_SIWZ_TIK_zad_1__po_odpowiedziach_06.11.2019.xlsx)zal._nr_6_do_SIWZ_TIK_zad_1__po_odpowiedziach_06.11.2019.xlsx 237 kB
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi__TIK_strona_www_31.10.2019.pdf)pytania_i_odpowiedzi__TIK_strona_www_31.10.2019.pdf 307 kB
Pobierz plik (ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_TIK_29.10.2019.pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_TIK_29.10.2019.pdf 131 kB
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi__TIK_strona_www_29.10.2019.pdf)pytania_i_odpowiedzi__TIK_strona_www_29.10.2019.pdf 351 kB
Pobierz plik (zal._nr_6_do_SIWZ_TIK_zad_1_po_odpowiedziach_z_dnia_29.10.2019.xlsx)zal._nr_6_do_SIWZ_TIK_zad_1_po_odpowiedziach_z_dnia_29.10.2019.xlsx 232 kB
Pobierz plik (zal._nr_6_do_SIWZ_TIK_zad_2_po_odpowiedziach_z_dnia_29.10.2019.xlsx)zal._nr_6_do_SIWZ_TIK_zad_2_po_odpowiedziach_z_dnia_29.10.2019.xlsx 296 kB
Pobierz plik (zal._nr_6_do_SIWZ_TIK_zad_3_po_odpowiedziach_z_dnia_29.10.2019.xlsx)zal._nr_6_do_SIWZ_TIK_zad_3_po_odpowiedziach_z_dnia_29.10.2019.xlsx 174 kB
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi__TIK_strona_www_24.10.2019.pdf)pytania_i_odpowiedzi__TIK_strona_www_24.10.2019.pdf 419 kB
Pobierz plik (ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_22.10.2019.pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_22.10.2019.pdf 134 kB
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi__TIK_strona_www_22.10.2019.pdf)pytania_i_odpowiedzi__TIK_strona_www_22.10.2019.pdf 334 kB
Pobierz plik (zal._nr_6_do_SIWZ_TIK_zad_1_v3_po_odpowiedziach_22.10.2019.xlsx)zal._nr_6_do_SIWZ_TIK_zad_1_v3_po_odpowiedziach_22.10.2019.xlsx 236 kB
Pobierz plik (zal._nr_6_do_SIWZ_TIK_zad_2_v1_po_odpowiedziach_22.10.2019.xlsx)zal._nr_6_do_SIWZ_TIK_zad_2_v1_po_odpowiedziach_22.10.2019.xlsx 299 kB
Pobierz plik (Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_TIK__zad_2__zmiana_z_dnia_17.10.2019r..xlsx)Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_TIK__zad_2__zmiana_z_dnia_17.10.2019r..xlsx 286 kB
Pobierz plik (Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_TIK__zad_1__zmiana_z_dnia_17.10.2019r..xlsx)Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_TIK__zad_1__zmiana_z_dnia_17.10.2019r..xlsx 226 kB
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi__TIK_strona_www_17.10.2019.pdf)pytania_i_odpowiedzi__TIK_strona_www_17.10.2019.pdf 339 kB
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi _TIK_strona_www_15.10.2019.pdf)pytania_i_odpowiedzi _TIK_strona_www_15.10.2019.pdf 334 kB
Pobierz plik (Zalaczniki_do_SIWZ_TIK_15.10.2019.docx)Zalaczniki_do_SIWZ_TIK_15.10.2019.docx 30 kB
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi__TIK_strona_www_10.10.2019.pdf)pytania_i_odpowiedzi__TIK_strona_www_10.10.2019.pdf 335 kB
Pobierz plik (ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_TIK_10.10.2019.pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_TIK_10.10.2019.pdf 133 kB
Pobierz plik (identyfikator_postepowania.png)identyfikator_postepowania.png 62 kB
Pobierz plik (JEDZ.zip)JEDZ.zip 85 kB
Pobierz plik (KluczPub.zip)KluczPub.zip 0.8 kB
Pobierz plik (Ogloszenie_o_zamowieniu_TIK_(podpisane).pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_TIK_(podpisane).pdf 206 kB
Pobierz plik (siwz_z_zalacznikami_TIK_(podpisane).pdf)siwz_z_zalacznikami_TIK_(podpisane).pdf 1135 kB
Pobierz plik (zal._nr_6_do_SIWZ_TIK_zad_1_v3.xlsx)zal._nr_6_do_SIWZ_TIK_zad_1_v3.xlsx 229 kB
Pobierz plik (zal._nr_6_do_SIWZ_TIK_zad_2_v1.xlsx)zal._nr_6_do_SIWZ_TIK_zad_2_v1.xlsx 290 kB
Pobierz plik (zal._nr_6_do_SIWZ_TIK_zad_3_v2.xlsx)zal._nr_6_do_SIWZ_TIK_zad_3_v2.xlsx 174 kB
Pobierz plik (zalacznik_1-4_do_siwz_TIK.docx)zalacznik_1-4_do_siwz_TIK.docx 74 kB

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 13/PN/J/2019

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki języków obcych i matematyki  w podziale na 6 zadań, w ramach projektu „Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”.

KODY CPV (przedmiot główny): CPV 39162100-6

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty powinny być złożone do dnia 05.11.2019 r. do godz. 11:00 (w sposób wskazany w siwz).


Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi wyjaśnieniami (z dnia 15.10.2019 r.), dokonuje zmiany:

- SIWZ
- Załącznika nr 6 do SIWZ - Arkusz kalkulacyjny wraz ze szczegółowy opisem przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 5.

Nowy arkusz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami (z dnia 15.10.2019r.) termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 23.10.2019 r., dokonuje zmiany:

- treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- Załącznika nr 6 do SIWZ_POMOCE _zad 5 _po odpowiedziach z dnia 23.10.2019r.
- Załącznika nr 6 do SIWZ_POMOCE _zad 6 _po odpowiedziach z dnia 23.10.2019r.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert .

Nowy termin składania ofert:  do dnia  08.11.2019 r. do godz. 09:00.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (protokol_z_otwarcia_POMOCE_08.11.2019.pdf)protokol_z_otwarcia_POMOCE_08.11.2019.pdf 247 kB
Pobierz plik (ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_POMOCE_23.10.2019.pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_POMOCE_23.10.2019.pdf 168 kB
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi__POMOCE_strona_www_23.10.2019.pdf)pytania_i_odpowiedzi__POMOCE_strona_www_23.10.2019.pdf 532 kB
Pobierz plik (zal_nr_6_do_SIWZ_POMOCE_-_arkusz_Zad._5_(zm_-_23.10.2019).xlsx)zal_nr_6_do_SIWZ_POMOCE_-_arkusz_Zad._5_(zm_-_23.10.2019).xlsx 95 kB
Pobierz plik (zal_nr_6_do_SIWZ_POMOCE_-_arkusz_Zad._6_(zm_-_23.10.2019).xlsx)zal_nr_6_do_SIWZ_POMOCE_-_arkusz_Zad._6_(zm_-_23.10.2019).xlsx 60 kB
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi_POMOCE_strona_www_17.10.2019.pdf)pytania_i_odpowiedzi_POMOCE_strona_www_17.10.2019.pdf 331 kB
Pobierz plik (zalacznik_nr_6_do_SIWZ_POMOCE_-_arkusz_Zad._5 (zmiana_-_15.10.2019).xlsx)zalacznik_nr_6_do_SIWZ_POMOCE_-_arkusz_Zad._5 (zmiana_-_15.10.2019).xlsx 95 kB
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi _POMOCE_strona_www_15.10.2019.pdf)pytania_i_odpowiedzi _POMOCE_strona_www_15.10.2019.pdf 339 kB
Pobierz plik (zmiana_SIWZ__POMOCE_strona_www_10.10.2019.pdf)zmiana_SIWZ__POMOCE_strona_www_10.10.2019.pdf 332 kB
Pobierz plik (zalacznik_nr_6_do_SIWZ-POMOCE_arkusz_zad_6_zmiana_OPZ_10.10.2019.xlsx)zalacznik_nr_6_do_SIWZ-POMOCE_arkusz_zad_6_zmiana_OPZ_10.10.2019.xlsx 60 kB
Pobierz plik (zalacznik_nr_6_do_SIWZ-POMOCE_arkusz_zad_5_zmiana_OPZ_10.10.2019.xlsx)zalacznik_nr_6_do_SIWZ-POMOCE_arkusz_zad_5_zmiana_OPZ_10.10.2019.xlsx 95 kB
Pobierz plik (zalacznik_nr_6_do_SIWZ_POMOCE_arkusz_zad_4_zmiana_OPZ_10.10.2019.xlsx)zalacznik_nr_6_do_SIWZ_POMOCE_arkusz_zad_4_zmiana_OPZ_10.10.2019.xlsx 28 kB
Pobierz plik (zalacznik_nr_6_do_SIWZ_POMOCE_arkusz_zad_3_zmiana_OPZ_10.10.2019.xlsx)zalacznik_nr_6_do_SIWZ_POMOCE_arkusz_zad_3_zmiana_OPZ_10.10.2019.xlsx 27 kB
Pobierz plik (zalacznik_nr_6_do_SIWZ_POMOCE_arkusz_zad_2_zmiana_OPZ_10.10.2019.xlsx)zalacznik_nr_6_do_SIWZ_POMOCE_arkusz_zad_2_zmiana_OPZ_10.10.2019.xlsx 53 kB
Pobierz plik (zalacznik_nr_6_do_SIWZ_POMOCE_arkusz_zad_1_zmiana_OPZ_10.10.2019.xlsx)zalacznik_nr_6_do_SIWZ_POMOCE_arkusz_zad_1_zmiana_OPZ_10.10.2019.xlsx 77 kB
Pobierz plik (ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_POMOCE_www_10.10.2019.pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_POMOCE_www_10.10.2019.pdf 135 kB
Pobierz plik (identyfikator_postepowania.png)identyfikator_postepowania.png 60 kB
Pobierz plik (JEDZ.zip)JEDZ.zip 85 kB
Pobierz plik (KluczPub.zip)KluczPub.zip 0.8 kB
Pobierz plik (Kopia_zalacznik_nr_6_do_SIWZ_POMOCE_arkusz_zad_1_v2.xlsx)Kopia_zalacznik_nr_6_do_SIWZ_POMOCE_arkusz_zad_1_v2.xlsx 77 kB
Pobierz plik (Kopia_zalacznik_nr_6_do_SIWZ_POMOCE_arkusz_zad_3_v2.xlsx)Kopia_zalacznik_nr_6_do_SIWZ_POMOCE_arkusz_zad_3_v2.xlsx 27 kB
Pobierz plik (Kopia_zalacznik_nr_6_do_SIWZ_POMOCE_arkusz_zad_4_v2.xlsx)Kopia_zalacznik_nr_6_do_SIWZ_POMOCE_arkusz_zad_4_v2.xlsx 28 kB
Pobierz plik (Kopia_zalacznik_nr_6_do_SIWZ-POMOCE_arkusz_zad_2_v2.xlsx)Kopia_zalacznik_nr_6_do_SIWZ-POMOCE_arkusz_zad_2_v2.xlsx 52 kB
Pobierz plik (Kopia_zalacznik_nr_6_do_SIWZ-POMOCE_arkusz_zad_5_V2.xlsx)Kopia_zalacznik_nr_6_do_SIWZ-POMOCE_arkusz_zad_5_V2.xlsx 95 kB
Pobierz plik (Kopia_zalacznik_nr_6_do_SIWZ-POMOCE_arkusz_zad_6_v2.xlsx)Kopia_zalacznik_nr_6_do_SIWZ-POMOCE_arkusz_zad_6_v2.xlsx 61 kB
Pobierz plik (ogloszenie_o_zamowieniu_POMOCE_(podpisane).pdf)ogloszenie_o_zamowieniu_POMOCE_(podpisane).pdf 246 kB
Pobierz plik (siwz_z_zalacznikami_POMOCE_(podpisane).pdf)siwz_z_zalacznikami_POMOCE_(podpisane).pdf 1066 kB
Pobierz plik (zalacznik_1-4_siwz_pomoce.docx)zalacznik_1-4_siwz_pomoce.docx 77 kB

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 12/PN/CKZ/2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i sprzętu biurowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - w podziale na 5 zadań:

1) Zadanie 1 - Komputery stacjonarne z monitorem i oprogramowaniem (9 sztuk)
2) Zadanie 2 - Drukarka kolorowa (1 sztuka)
3) Zadanie 3 - Urządzenie wielofunkcyjne (1 sztuka)
4) Zadanie 4 – Komputer przenośny typu notebook (3 sztuki)
5) Zadanie 5 – Projektor (2 sztuki)

KODY CPV (przedmiot główny):

30213000-8 (komputery biurkowe)
30232110-8 (drukarki laserowe)
30121200-5 (urządzenie fotokopiujące)
30213100-6 (komputery przenośne)
38652100-1 (projektor)
30231300-0 (monitory ekranowe)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na zasadch określonych w ogłoszeniu) - w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 (budynek A – I piętro, pokój 112) w następujących terminach:

1) dla Zadania nr 1 - do dnia 04 listopada 2019r., do godziny 1000
2) dla Zadania nr 2, 3, 4, 5 – do dnia 02 października 2019r., do godziny 1000

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE – znak sprawy 11/US/CKZ/2019

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne polegające na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń wraz z cateringiem dla nauczycieli– w podziale na 3 zadania - uczestniczących w projekcie „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”.

KODY CPV (przedmiot główny):
80 00 0000-4
55 30 0000-3

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na zasadch określonych w ogłoszeniu) - w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 (budynek A – I piętro, pokój 112) - do dnia 30 września 2019r. do godziny 1000.

UWAGA:

Zamawiający informuje, iż zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz z dokonanymi zmianami w treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz w treści Załącznika nr 8 do Ogłoszenia (projekt umowy dla Zadania 1, 2).

Zamawiający informuje, iż wraz z odpowiedziami zamieścił również wersję ujednoliconą Ogłoszenia o zamówieniu oraz załącznika nr 8 do Ogłoszenia  – z wyróżnionymi zmianami.

Termin składania ofert nie uległ zmianie.

 

UWAGA:

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 03 października 2019r. (godz. 10.00) – szczegóły w załączonym piśmie.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego, przedmiotem którego będzie:
Dostawa pomocy dydaktycznych, narządzi i oprogramowania, dla szkół podstawowych w ramach projektu w projekcie pn.: Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica (...)

zwracamy się z zaproszeniem do potencjalnych Wykonawców o dokonanie oszacowania wartości przedmiotowego zamówienia z wykorzystaniem informacji z załączników.
Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

1) za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A - I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 20.09.2019 r. do godz. 12:30.

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

UWAGA:
Zamawiający przedłuża termin szacowania wartości zamówienia do dnia 27.09.2019 do godz. 13:00

UWAGA:
Zamawiający przedłuża termin szacowania wartości zamówienia do dnia 30.09.2019

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego, przedmiotem którego będzie:

Realizacja usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli, uczestniczących w projekcie pn.: Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica (...),

zwracamy się z zaproszeniem do potencjalnych Wykonawców o dokonanie oszacowania wartości przedmiotowego zamówienia z wykorzystaniem informacji z załączników.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

1) za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: sekretariat Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A - I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 06.09.2019 r. do godz. 12:30.
Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

UWAGA:
Zamawiający przesuwa termin szacowania wartości zamówienia na dzień 10.09.2019 do godz. 13:00

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy: 9/PN/CKP/2019

Dostawa, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w siedzibach 17 jednostek oświaty (16 z Gminy Wrocław, 1 z Gminy Czernica), uczestniczących w realizacji projektu pn.: Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WROF.

CPV 39121000-6.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu,
przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 03.09.2019 r. do godz. 14:00.

UWAGA ZMIANA:

Zamawiający informuje, iż zamieścił nowy zmieniony formularz ofertowy.

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert (do dnia 05.09.2019r. do godziny 14.00) i terminu otwarcia ofert
(na dzień 05.09.2019 o godzinie 15.00)

Zamawiający informuje również o dokonanej – w związku z odpowiedziami na pytania - zmianie zapisów siwz i zmianie zapisów arkusza kalkulacyjnego stanowiącego załącznik nr 1.1 do siwz.

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert tj. oferty należy składać do dnia 09.09.2019 r. do godziny 13:30

oraz zmianie terminu otwarcia ofert tj. na dzień 09.09.2019 o godzinie 14:00.

 

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego, którego przedmiotem będzie:

„Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki języków obcych i matematyki dla szkół na terenie gminy Wrocław i gminy Czernica”, realizowanego w ramach projektu „Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica (...)”

zwracamy się z zaproszeniem do potencjalnych Wykonawców o dokonanie oszacowania wartości przedmiotowego zamówienia z wykorzystaniem informacji z załączników.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

1) za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) w formie pisemnej: sekretariat Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A - I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 29.08.2019r. na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” dla poszczególnych zadań, stanowiącym załącznik nr 2A-2F do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

UWAGA
Zamawiający przedłuża termin szacowania wartości zamówienia do dnia 06.09.2019 r.

UWAGA:

Zamawiający ponownie przesuwa termin szacowania wartości zamówienia na dzień 10.09.2019 do godz. 12:30

 

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego, którego przedmiotem będzie:

„Dostawa i montaż sprzętu TIK do 41 szkół na terenie gminy Wrocław i gminy Czernica”, realizowanego w ramach projektu „Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica (...)”

zwracamy się z zaproszeniem do potencjalnych Wykonawców o dokonanie oszacowania wartości przedmiotowego zamówienia z wykorzystaniem informacji z załączników.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

1) za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) w formie pisemnej: sekretariat Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A - I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 13.08.2019r. na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” dla poszczególnych zadań, stanowiącym załącznik nr 2, 2A, 2B do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

Zapytanie ofertowe nr BP/16/2019 (dostawa sprzętu komputerowego)

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu.
Formularz ofertowy, wykaz oferowanego sprzętu oraz projekt umowy są częścią zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w formie:

a) pisemnej - do Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław, budynek A, sekretariat (I piętro - pokój nr 112)

lub

b) e-mail – na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

nie później niż dnia 13.08.2019 r. do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe nr BP/17/2019

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa polegająca na wyłonieniu Wykonawcy, któremu zlecone zostanie : Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie aplikacji internetowej, w ramach projektów realizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Formularz ofertowy jest częścią zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 31.07.2019 r. do godz. 12:30

UWAGA
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.08.2019 r. do godz. 12:30

Zapytanie ofertowe nr BP/18/2019

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: Kompleksowa obsługa zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pn.: „Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2021; w podziale na dwa zadania:

1) Zadanie nr 1: przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia do zamówień publicznych udzielanych
w trybie przetargów nieograniczonych,

2) Zadanie nr 2: przygotowanie dokumentacji przetargowej do udzielania zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych i przeprowadzenie procedur udzielania zamówień w trybie przetargów nieograniczonych.

Formularz ofertowy jest częścią zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż dnia 30.07.2019 r. do godz. 13:30

UWAGA
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.08.2019 r. do godz. 10:30

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Znak sprawy: 8/US/CKP/2019 (powtórka postępowania)

Przedmiotem zamówienia są: Usługi edukacyjne polegające na wsparciu merytorycznym nauczycieli, uczniów i rodziców przez opiekunów szkół podstawowych...” w podziale na 2 zadania w projekcie pn.: „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych...”

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat (budynek A, I piętro – p. 112) - nie później niż dnia 31 lipca 2019r. do godziny 10

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:

Kompleksowa obsługa zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pn.: „Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2021; w podziale na dwa zadania.

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. dostawy z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),
3) szacowanie wartości zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 22 lipca 2019 r. do godz. 13:00.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie aplikacji internetowej, w ramach projektów realizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. dostawy z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),
3) szacowanie wartości zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 22 lipca 2019 r. do godz. 12:00.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:
Dostawa i montaż mebli do pracowni chemicznych w 17 szkołach, w ramach projektu „Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica ...”

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. dostawy z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),
3) szacowanie wartości zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 22 lipca 2019 r. do godz. 11:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Znak sprawy: 6/US/CKP/2019

Przedmiotem zamówienia są: Usługi edukacyjne polegające na wsparciu merytorycznym nauczycieli, uczniów i rodziców przez 7 opiekunów szkół podstawowych...” w podziale na 7 zadań w projekcie pn.: „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych...”

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,

nie później niż dnia 18 lipca 2019r. do godziny 10

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy: 7/PN/CKP/2019

ŚWIADCZENIE UTRZYMANIA I SERWISU GWARANCYJNEGO WROCŁAWSKIEGO SYSTEMU BIBLIOTEK SZKOLNYCH
CPV 48.16.00.00-7, 72.26.00.00-5

Oferty winny być złożone do dnia 02.08.2019 r. do godz. 12:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy: 5/PN/J/CKP/2019

Dostawa i montaż Magicznego Dywanu w Szkole Podstawowej nr 67 (ZSP nr 13) we Wrocławiu oraz przeprowadzenie szkoleń z wykorzystania Magicznego dywanu w pracy z dziećmi z klas I-III w ramach w ramach realizacji projektu pn.:„Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF
z podziałem na 2 zadania.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 08.04.2019 r. do godz. 14:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZNAK SPRAWY 4/PN/CKP/2019

WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „MANUFAKTURA FACHOWCÓW. NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA WE WROCŁAWSKICH SZKOŁACH ZAWODOWYCH” REALIZOWANYM PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WE WROCŁAWIU W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 01.12.2018 DO 30.11.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy: 3/PN/J/2019

Dostawa sprzętu TIK – urządzeń wielofunkcyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych, na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CPV 42962000-7.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu,

przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 13.03.2019 r. do godz. 14:00.

UWAGA ! – zmiana terminu składania ofert.

Oferty należy złożyć - nie później niż dnia 18.03.2019 r. do godz. 14:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZNAK SPRAWY 2/PN/CKP/2019

WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „MANUFAKTURA FACHOWCÓW. NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA WE WROCŁAWSKICH SZKOŁACH ZAWODOWYCH” REALIZOWANYM PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WE WROCŁAWIU W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 01.12.2018 DO 30.11.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy: 1/PN/J/2019

Organizacja wyjazdu i udział w zajęciach dla 1008 uczniów z klas I-III oraz 112 opiekunów do:

1) Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu – w terminie IV. - VI.2019 r.
2) Parku Nauki i Ewolucji Człowieka oraz Jura Park w Krasiejowie – w terminie: IV. - VI.2019 r.,

w ramach realizacji projektu pn.:„Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF.

CPV 63500000-4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych

o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
221 000 EURO

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 23.01.2019 r. do godz. 14:00.

UWAGA ZMIANA:


1) terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert: oferty należy złożyć nie później niż do dnia  29.01.2019 r. do godz. 14:00

2) zapisów SIWZ

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 
Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
lp. Przedmiot zamówienia Rodzaju zamówienia
 (roboty budowlane, dostawy, usługi)
Przewidywany tryb
lub inna procedura
udzielenia zamówienia
Orientacyjna
wartości
zamówienia brutto
Przewidywany termin
wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym 
1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego. dostawa przetarg nieograniczony 266 486,00 zł I kwartał 2019
2. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla klas I - III SP. dostawa przetarg nieograniczony 165 772,20 zł I kwartał 2019
3. Organizacja wyjazdu i udziału w zajęciach dydaktycznych dla klas I - III SP. usługa przetarg nieograniczony 182 113,75 zł I kwartał 2019
4.     Utrzymanie ciągłości funkcjonowania Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego. usługa przetarg nieograniczony 446 490,00 zł II kwartał 2019

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy: 33/PN/J/2018

Dostawa pomocy dydaktycznych w projekcie pn.:„Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF

CPV 39162100-6

specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 11.01.2019 r. do godz. 14:00.

UWAGA: Zamawiający zamieszcza nowy aktualny arkusz kalkulacyjny

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy: 32/PN/J/2018

Dostawa sprzętu TIK oraz materiałów do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w podziale na zadania.

CPV 30230000-0, 30197644-2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 10.01.2019 r. do godz. 14:00.

UWAGA: Zamawiający zamieszcza nowe zmienione arkusze kalkulacyjne

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy: 31/PN/J/2018

Dostawa pomocy dydaktycznych w projekcie pn.: „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF.

CPV 39162100-6 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 06.12.2018 r. do godz. 14:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZNAK SPRAWY 30/PN/CKP/2018

WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WE WROCŁAWIU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „ZAWODOWY WROCŁAW” W OKRESIE OD 01.12.2016 DO 30.11.2018 ROKU

ZAMÓWIENIE NA PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 29/PN/J/2018

Dostawa pomocy dydaktycznych w projekcie pn.: „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” - program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF.

CPV 39162100-6

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu,

przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż do dnia 07.11.2018 r. do godz. 14:00.

Unieważnienie postępowania nr 23/PN/J/2018 na zadanie 1

___

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wynik_na_strone_internetowa.pdf)wynik_na_strone_internetowa.pdf 334 kB

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 27/PN/J/2018

Dostawa mebli wraz z montażem na rzecz 6 wrocławskich jednostek oświaty, które uczestniczą w realizacji projektu pn.: Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe...” Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CPV 39160000 -1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO.

TERMIN SKŁADANIA OFERT


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,

nie później niż do dnia 05.10.2018 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 26/PN/J/2018

Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu: „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF.

CPV 30197644-2

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż dnia 21.09.2018 r. do godz. 14:00.

Zapytanie ofertowe nr BP/9/2018

Instalacja, uruchomienie i konfiguracja elektronicznej platformy e-learningowej Moodle oraz świadczenie Serwisu Gwarancyjnego Systemu.

Termin składania ofert: 3 sierpnia godz. 10:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 25/PN/J/2018

Dostawa dodatkowego wyposażenie przedszkoli z podziałem na 3 zadania:
zad. 1 - sprzęt do terapii Biofeedback z nakładką HEG - 1 szt. wraz ze szkoleniem dla 4 osób; zad. 2 - oczyszczacze powietrza – 20 szt.; zad. 3 - markizy okienne – 8 szt.
w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

CPV 39162100-6, 42514200-4,39522120-4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż do dnia 03.08.2018 r. do godz. 12:00

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 24/PN/J/2018

Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć interdyscyplinarnych na potrzeby realizacji projektu: „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF.

CPV 30197644-2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż do dnia 01.08.2018 r. do godz. 14:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 23/PN/J/2018

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w projekcie pn.:„Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020... z podziałem na zadania.

CPV 37524000-7, 30210000-4.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż do dnia 27.08.2018 r. do godz. 14:00.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert: nie później niż do dnia 14.09.2018 r. do godz. 14:00.

UWAGA: KOLEJNA zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert: nie później niż do dnia 21.09.2018 r. do godz. 14:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 22/PN/J/2018

Dostawa mebli wraz z montażem na rzecz 6 wrocławskich jednostek oświaty, które uczestniczą w realizacji projektu pn.: Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe...”

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CPV 39160000 -1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż do dnia 25.07.2018 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Znak sprawy: 21/US/CKP/2018

Usługi edukacyjne - wybór 2 opiekunów szkół podstawowych w projekcie pn.:„ Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF.

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,

nie później niż dnia 25.07.2018 r. do godz. 14:00.

UWAGA – zmiana terminu otwarcia ofert. Oferty należy złożyć nie później niż dnia 20.08.2018 r. do godz. 14:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 20/PN/J/2018

Dostawa mebli wraz z montażem na rzecz 6 wrocławskich jednostek oświaty, które uczestniczą w realizacji projektu
pn.: Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe”

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CPV 39160000-1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż do dnia 02.07.2018 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Znak sprawy: 18/US/CKP/2018

Usługi edukacyjne - wybór 7 opiekunów szkół podstawowych w projekcie pn.:„ Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF.

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 03.07.2018 r. do godz. 14:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 19/PN/J/2018

Dodatkowe wyposażenie przedszkoli, zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z podziałem na zadania.

CPV 39162100-6, 32322000-6, 39515400-9.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż do dnia 25.06.2018 r. do godz. 14:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa mebli oraz wyposażenia do pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach realizacji projektu pn.: Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49 a we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 18.06.2018 r. do godz. 11:00.

UWAGA:  Zmiana terminu składania  ofert na  20 czerwca godz. 11.00, otwarcia: 11.30

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie aktualizacji Jednolitego Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego - Wrocławski System Bibliotek Szkolnych – jego wdrożenie oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego systemu i oprogramowania narzędziowego.

Termin składania ofert: 13 czerwca godz. 12.00, otwarcia: 13.30.

UWAGA:  Zmiana terminu składania  ofert na  15 czerwca godz. 11.00, otwarcia: 12.00

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 14/PN/J/2018

Zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz dedykowanej sieci zasilającej w pracowniach komputerowych wraz z dostawą, zamontowaniem i uruchomieniem sprzętu komputerowego na rzecz 6 wrocławskich jednostek oświaty, które uczestniczą w realizacji projektu pn.: Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe” Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020.
 
CPV 32410000-0, 30236000-2.
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 06.07.2018 r. do godz. 14:00.

UWAGA:  Zmiana terminu składania  ofert z dnia 06.07.2018 r. do godz. 14:00. na: 09.07.2018 r. do godz. 14:00.
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 12/PN/J/2018

Dodatkowe wyposażenie przedszkoli, zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja,

Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z podziałem na zadania.

CPV 39162100-6, 32322000-6, 39515400-9.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 21.05.2018 r. do godz. 14:00.

UWAGA:  Zmiana terminu składania  ofert 21.05.2018r., godz. 14.00  na 22.05.2018 r. do godz. 14:00.     

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Znak sprawy: 7/US/CKP/2018

Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie usługi edukacyjnej – Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w projekcie pn.:

„Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF.

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż dnia 26.04.2018 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Znak sprawy: 6/US/CKP/2018

Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie usługi edukacyjnej – doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach objętych projektem

„Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z podziałem na zadania.

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż dnia 26.04.2018 r. do godz. 14:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 4/PN/CKP/2018

przetarg nieograniczony pn.:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia 90 szkolnych pracowni matematycznych dla 47 szkół na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w podziale na 2 zadania.

Główny kod CPV – 37524000

specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego
we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 28.05.2018 r. do godz. 14:00.

UWAGA:  

ZAMAWIAJĄCY PO RAZ KOLEJNY ZMIENIA TERMIN SKŁADANIA OFERT  z dnia 21.06.2018 r. do godz. 14:00 

na dzień 25.06.2018 r. do godz. 14:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 3/PN/CKP/2018

przetarg nieograniczony pn.:

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CPV 30197644-2

specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego
we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 06.04.2018 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Znak sprawy: 5/US/CKP/2018

Usługi edukacyjne, obejmujące: przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli objętych projektem

„Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław...” z podziałem n 3 zadania.

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż dnia 03.04.2018 r. do godz. 14:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 2/PN/CKP/2018

przetarg nieograniczony pn.:

Dostawa sprzętu i wyposażenia dla przedszkoli z podziałem na zadania w ramach projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER -...”
Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF

oraz

Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu „Edukacja przedszkolna bez barier – ...”,
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

CPV 33000000-0, 38652120-7, 39162100-6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego

we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 29.03.2018r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi edukacyjne - Wybór 2 opiekunów szkół do wsparcia merytorycznego nauczycieli matematyki, uczniów i rodziców, w podziale na 2 zadania w projekcie "Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CPV 80400000-8

Znak sprawy: 4/US/CKP/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż dnia 14.03.2018 r. do godz. 14:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa sprzętu i wyposażenia dla przedszkoli

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa sprzętu i wyposażenia dla przedszkoli z podziałem na zadania w ramach projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. „Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2.  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF z podziałem na 2  zadań.

 CPV 33000000-0
 CPV 37535200-9

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Znak sprawy: 3/US/CKP/2018

Usługi edukacyjne - przeprowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach objętych projektem „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż dnia 14.02.2018 r. do godz. 14:00.

UWAGA: Zmiana terminu składania  ofert z 14.02.2018 godz. 14.00 na 15.02.2018 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE – 2/US/CKP/2018

Usługi edukacyjne - Wybór 4 opiekunów szkół podstawowych i 2 opiekunów szkół ponadgimnazjalnych do wsparcia merytorycznego nauczycieli matematyki, uczniów i rodziców, w podziale na 6 zadań w projekcie "Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż dnia 14.02.2018 r. do godz. 14:00.

UWAGA: Zmiana terminu składania  ofert z 14.02.2018 godz. 14.00 na 15.02.2018 r. do godz. 14:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa pomocy dydaktycznych

w ramach doposażenia 90 szkolnych pracowni matematycznych dla 47 szkół na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w podziale na 2 zadania.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż do dnia 21.02.2018 r. do godz. 14:00.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok   
Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
lp. Przedmiot zamówienia Rodzaju zamówienia
 (roboty budowlane, dostawy, usługi)
Przewidywany tryb
lub inna procedura
udzielenia zamówienia
Orientacyjna
wartości
zamówienia
Przewidywany termin
wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym 
Uwagi
1. Szkolenia zawodowe dla uczniów usługa przetarg nieograniczony 223 800,00 zł I kwartał 2018  
2. Matematyczne eksperymenty - opiekunowie szkolni usługa przetarg nieograniczony 364 227,64 zł I - II kwartał 2018  
3. Wrocławski System Bibliotek Szkolnych
Zadanie I – uruchomienie systemu bibliotecznego Wrocławski System Bibliotek Szkolnych,
Zadanie II – świadczenie Serwisu Gwarancyjnego Systemu oraz Oprogramowania Narzędziowego,
Zadanie III – świadczenie dodatkowych usług Modyfikacji Systemu oraz usług Wsparcia technicznego z funkcjonowania Systemu. 
usługa przetarg nieograniczony 436 933,33 zł I - II kwartał 2018  
  Interdyscyplinarna siódemka          
4. Szkolenie "TIK w edukacji  wczesnoszkolnej z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego" (73 osoby, 8h zajęć na grupę) usługa przetarg nieograniczony 10 452,06 zł II kwartał 2018 łącznie:
52 960,68 zł netto
Szkolenie "Logorytmika" (47 osób, 15h zajęć na grupę) usługa przetarg nieograniczony 12 860,04 zł II kwartał 2018
Szkolenie doskonalące w komunikacji wspierającej współpracę w grupie (47 osób, 8h zajęć na grupę) usługa przetarg nieograniczony 7 694,24 zł II kwartał 2018
Szkolenie doskonalące dla nauczycieli w zakresie tworzenia i realizacji programów interdyscyplinarnych zajęć dodatkowych (69 osób, 20h zajęć na grupę) usługa przetarg nieograniczony 21 954,34 zł II kwartał 2018
  Interdyscyplinarna siódemka          
5. Zajęcia pozaszkolne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu - bilet wstępu i koszt udziału w zajęciach dla 1008 uczniów usługa przetarg nieograniczony 40 975,61 zł II kwartał 2018 łącznie:
136 585,37 zł netto
Zajęcia pozaszkolne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu - koszt transportu (1 autokar/usługa na 6 grup) usługa przetarg nieograniczony 27 317,07 zł II kwartał 2018
Zajęcia pozaszkolne w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka oraz w JuraParku w Krasiejowie - bilet wstępu i koszt udziału w zajęciach dla 1008 uczniów usługa przetarg nieograniczony 40 975,61 zł II kwartał 2018
Zajęcia pozaszkolne w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka oraz w JuraParku w Krasiejowie - koszt transportu (1 autokar/usługa na 6 grup) usługa przetarg nieograniczony 27 317,07 zł II kwartał 2018
  Interdyscyplinarna siódemka          
6. Wynagrodzenie opiekuna szkoły podstawowej - (7 opiekunów x 25h miesięcznie x 50,00 zł) - umowa zlecenie usługa przetarg nieograniczony 87 500,00 zł II kwartał 2018  
7. Przebudowa bud. B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu. Zakup wyposażenia:
- frezarka 5-osiowej
- imadła i mocowania do frezarki
- meble
- komputery, drukarki i TV
- ploter laserowy
- narzędzia pomiarowe warsztatowe
- przecinarka taśmowa
- urządzenie do pomiaru narzędzi skrawających
dostawa przetarg nieograniczony 813 008,00 zł II -III kwartał 2018  

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi edukacyjne - Wybór 9 opiekunów szkół podstawowych i 5 opiekunów szkół ponadgimnazjalnych do wsparcia merytorycznego nauczycieli matematyki, uczniów i rodziców, w podziale na 14 zadań w projekcie "Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż dnia 12.01.2018 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie usługi edukacyjnej – doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach objętych projektem „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2.  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF.

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż dnia 21.12.2017 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi edukacyjne - Wybór 9 opiekunów szkół podstawowych i 5 opiekunów szkół ponadgimnazjalnych do wsparcia merytorycznego nauczycieli matematyki, uczniów i rodziców, w podziale na 14 zadań w projekcie "Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,

nie później niż dnia 21.12.2017 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi edukacyjne - Wybór 9 opiekunów szkół podstawowych i 5 opiekunów szkół ponadgimnazjalnych do wsparcia merytorycznego nauczycieli matematyki, uczniów i rodziców, w podziale na 14 zadań w projekcie "Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
CPV 80400000-8
o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu,
przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 13.12.2017 r. do godz. 15:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi opieki społecznej dla osoby z niepełnosprawnościami (realizowanie zadań Asystenta dziecka z niepełnosprawnościami)  w wybranych przedszkolach objętych projektem „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z podziałem na 4 zadania.

CPV 85311200-4

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: nie później niż dnia 11.12.2017 r. do godz. 15:15.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa wyposażenia dla przedszkoli z podziałem na zadania w ramach projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER"

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa wyposażenia dla przedszkoli z podziałem na zadania w ramach projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF z podziałem na 9 zadań.

CPV 39162100-6, 39161000-8

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych
o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu „Edukacja przedszkolna bez barier"

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w podziale na 7 zadań.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych
o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK

w ramach doposażenia 90 szkolnych pracowni matematycznych dla 47 szkół na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w podziale na 2 zadania.

Uwaga!  -Zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin składania ofert – nowy termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2017 r. o godz. 15:00.

Uwaga!  - zmiana terminu składania ofert – nie później niż do dnia 13.12.2017 r. do godz. 15:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi edukacyjne - Wybór ekspertów do prowadzenia szkoleń oraz konsultacji indywidualnych dla 141 nauczycieli matematyki wrocławskich szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w zakresie przygotowania nauczycieli do prowadzenia nauczania matematyki opartego na metodzie eksperymentu w projekcie "Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
CPV 80400000-8

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie usługi edukacyjnej – doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach objętych projektem „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z podziałem na 3 zadania.
CPV 80400000-8

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa sprzętu specjalistycznego w projekcie „Edukacja przedszkolna bez barier (…)”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10.
Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. CPV 39162100-6.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych
o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO

PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA SZKÓŁ

Dostawa wyposażenia dla szkół z podziałem na zadania w ramach projektu „Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe”.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Usługi opieki społecznej dla osoby niepełnosprawnej (realizowanie zadań Asystenta dziecka niepełnosprawnego) w wybranych przedszkolach objętych projektem p.n.

„EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 14 zadań.

PRZETARG NIEOGRANICZONY – KURSY ZAWODOWE

Przetarg nieograniczony na WYBÓR WYKONAWCÓW SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „ZAWODOWY WROCŁAW” PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WE WROCŁAWIU W OKRESIE OD 01.12.2016 DO 30.11.2018 ROKU

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wyniki na strone.pdf)wyniki na strone.pdf2017-07-12109 kB
Pobierz plik (informacja art 86 ust 5 Ustawy PZP.pdf)informacja art 86 ust 5 Ustawy PZP.pdf2017-07-03140 kB
Pobierz plik (zmiana_do_SIWZ.pdf)zmiana_do_SIWZ.pdf2017-06-2728 kB
Pobierz plik (SIWZ-szkolenia_-_edytowalne.docx)SIWZ-szkolenia_-_edytowalne.docx2017-06-27231 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.pdf)Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.pdf2017-06-22883 kB
Pobierz plik (Ogloszenie o zamowieniu .pdf)Ogloszenie o zamowieniu .pdf2017-06-2283 kB

PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA PRZEDSZKOLI

Dostawa wyposażenia dla przedszkoli z podziałem na zadania w ramach projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF z podziałem na 5 zadań.

PRZETARG NIEOGRANICZONY – KURSY ZAWODOWE

Przetarg nieograniczony na WYBÓR WYKONAWCÓW SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „ZAWODOWY WROCŁAW” PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WE WROCŁAWIU W OKRESIE OD 01.12.2016 DO 30.11.2018 ROKU

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli objętych projektem „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF z podziałem na 3 zadania.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Usługi opieki społecznej dla osoby niepełnosprawnej (realizowanie zadań Asystenta dziecka niepełnosprawnego ) w wybranych przedszkolach objętych projektem p.n.

„EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 14 zadań.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie usługi edukacyjnej – doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach objętych projektem p.n.

„EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF z podziałem na 4 zadania.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli objętych projektem p.n.

„EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF z podziałem na 8 zadań.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Uniewaznienie postepowania _ wynik na strone internetowa.pdf)Uniewaznienie postepowania _ wynik na strone internetowa.pdf 138 kB

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający przekazuje informację zbiorczą uzyskaną po otwarciu ofert.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (06_zestawienie zbiorcze z otwarcia.pdf)06_zestawienie zbiorcze z otwarcia.pdf 215 kB

Odpowiedzi na zapytania od Wykonawców

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu przetargowym przedmiotem którego jest:
Usługa edukacyjna, obejmująca przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli objętych projektem pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER (.....), wpłynęły pytania od Wykonawców.

Zamawiający zatem zamieszcza:

1) odpowiedzi za przesłane pytania usługa edukacyjna zajęcia dodatkowe,
2) zmieniony załącznik nr 2 i nr 4 do SIWZ w formie edytowalnej,
3) załącznik nr 7A – umowa dla Gminy Długołęka.

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotem którego jest:

Usługa edukacyjna, obejmująca przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli objętych projektem pn.:

„EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.

Projekt realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

 
Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaju zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartości zamówienia (netto) zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1.

Pełnienie funkcji Liderów Szkolnych

usługa

przetarg nieograniczony

 

149 500,00

 

I kwartał 2017

 

2.

Zakup centrum tokarskiego CNC

dostawa

przetarg nieograniczony

 

292 870,00

 

I kwartał 2017

 

3.

Kursy zawodowe - operator

usługa

przetarg nieograniczony

 

515 690,00

 

I kwartał 2017

Modyfikacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok  sporządzona na dzień 26 września 2017r.
4.

Wybór ekspertów do prowadzenia szkoleń oraz konsultacji indywidualnych dla 141 nauczycieli matematyki wrocławskich szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w zakresie przygotowania nauczycieli do prowadzenia nauczania matematyki opartego na metodzie eksperymentu w projekcie "Matematyczne eksperyment"

usługa

przetarg nieograniczony

236 040,00

IV kwartał 2017