Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZNAK SPRAWY 30/PN/CKP/2018

WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WE WROCŁAWIU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „ZAWODOWY WROCŁAW” W OKRESIE OD 01.12.2016 DO 30.11.2018 ROKU

ZAMÓWIENIE NA PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 29/PN/J/2018

Dostawa pomocy dydaktycznych w projekcie pn.: „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” - program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF.

CPV 39162100-6

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu,

przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż do dnia 07.11.2018 r. do godz. 14:00.

Unieważnienie postępowania nr 23/PN/J/2018 na zadanie 1

___

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wynik_na_strone_internetowa.pdf)wynik_na_strone_internetowa.pdf 334 kB

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 27/PN/J/2018

Dostawa mebli wraz z montażem na rzecz 6 wrocławskich jednostek oświaty, które uczestniczą w realizacji projektu pn.: Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe...” Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CPV 39160000 -1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO.

TERMIN SKŁADANIA OFERT


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,

nie później niż do dnia 05.10.2018 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 26/PN/J/2018

Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu: „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF.

CPV 30197644-2

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż dnia 21.09.2018 r. do godz. 14:00.

Zapytanie ofertowe nr BP/9/2018

Instalacja, uruchomienie i konfiguracja elektronicznej platformy e-learningowej Moodle oraz świadczenie Serwisu Gwarancyjnego Systemu.

Termin składania ofert: 3 sierpnia godz. 10:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 25/PN/J/2018

Dostawa dodatkowego wyposażenie przedszkoli z podziałem na 3 zadania:
zad. 1 - sprzęt do terapii Biofeedback z nakładką HEG - 1 szt. wraz ze szkoleniem dla 4 osób; zad. 2 - oczyszczacze powietrza – 20 szt.; zad. 3 - markizy okienne – 8 szt.
w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

CPV 39162100-6, 42514200-4,39522120-4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż do dnia 03.08.2018 r. do godz. 12:00

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 24/PN/J/2018

Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć interdyscyplinarnych na potrzeby realizacji projektu: „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF.

CPV 30197644-2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż do dnia 01.08.2018 r. do godz. 14:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 23/PN/J/2018

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w projekcie pn.:„Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020... z podziałem na zadania.

CPV 37524000-7, 30210000-4.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż do dnia 27.08.2018 r. do godz. 14:00.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert: nie później niż do dnia 14.09.2018 r. do godz. 14:00.

UWAGA: KOLEJNA zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert: nie później niż do dnia 21.09.2018 r. do godz. 14:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 22/PN/J/2018

Dostawa mebli wraz z montażem na rzecz 6 wrocławskich jednostek oświaty, które uczestniczą w realizacji projektu pn.: Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe...”

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CPV 39160000 -1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż do dnia 25.07.2018 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Znak sprawy: 21/US/CKP/2018

Usługi edukacyjne - wybór 2 opiekunów szkół podstawowych w projekcie pn.:„ Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF.

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,

nie później niż dnia 25.07.2018 r. do godz. 14:00.

UWAGA – zmiana terminu otwarcia ofert. Oferty należy złożyć nie później niż dnia 20.08.2018 r. do godz. 14:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 20/PN/J/2018

Dostawa mebli wraz z montażem na rzecz 6 wrocławskich jednostek oświaty, które uczestniczą w realizacji projektu
pn.: Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe”

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CPV 39160000-1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż do dnia 02.07.2018 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Znak sprawy: 18/US/CKP/2018

Usługi edukacyjne - wybór 7 opiekunów szkół podstawowych w projekcie pn.:„ Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF.

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 03.07.2018 r. do godz. 14:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 19/PN/J/2018

Dodatkowe wyposażenie przedszkoli, zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z podziałem na zadania.

CPV 39162100-6, 32322000-6, 39515400-9.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż do dnia 25.06.2018 r. do godz. 14:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa mebli oraz wyposażenia do pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach realizacji projektu pn.: Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49 a we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 18.06.2018 r. do godz. 11:00.

UWAGA:  Zmiana terminu składania  ofert na  20 czerwca godz. 11.00, otwarcia: 11.30

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie aktualizacji Jednolitego Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego - Wrocławski System Bibliotek Szkolnych – jego wdrożenie oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego systemu i oprogramowania narzędziowego.

Termin składania ofert: 13 czerwca godz. 12.00, otwarcia: 13.30.

UWAGA:  Zmiana terminu składania  ofert na  15 czerwca godz. 11.00, otwarcia: 12.00

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 14/PN/J/2018

Zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz dedykowanej sieci zasilającej w pracowniach komputerowych wraz z dostawą, zamontowaniem i uruchomieniem sprzętu komputerowego na rzecz 6 wrocławskich jednostek oświaty, które uczestniczą w realizacji projektu pn.: Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe” Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020.
 
CPV 32410000-0, 30236000-2.
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 06.07.2018 r. do godz. 14:00.

UWAGA:  Zmiana terminu składania  ofert z dnia 06.07.2018 r. do godz. 14:00. na: 09.07.2018 r. do godz. 14:00.
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 12/PN/J/2018

Dodatkowe wyposażenie przedszkoli, zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja,

Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z podziałem na zadania.

CPV 39162100-6, 32322000-6, 39515400-9.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 21.05.2018 r. do godz. 14:00.

UWAGA:  Zmiana terminu składania  ofert 21.05.2018r., godz. 14.00  na 22.05.2018 r. do godz. 14:00.     

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Znak sprawy: 7/US/CKP/2018

Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie usługi edukacyjnej – Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w projekcie pn.:

„Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF.

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż dnia 26.04.2018 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Znak sprawy: 6/US/CKP/2018

Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie usługi edukacyjnej – doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach objętych projektem

„Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z podziałem na zadania.

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż dnia 26.04.2018 r. do godz. 14:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 4/PN/CKP/2018

przetarg nieograniczony pn.:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia 90 szkolnych pracowni matematycznych dla 47 szkół na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w podziale na 2 zadania.

Główny kod CPV – 37524000

specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego
we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 28.05.2018 r. do godz. 14:00.

UWAGA:  

ZAMAWIAJĄCY PO RAZ KOLEJNY ZMIENIA TERMIN SKŁADANIA OFERT  z dnia 21.06.2018 r. do godz. 14:00 

na dzień 25.06.2018 r. do godz. 14:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 3/PN/CKP/2018

przetarg nieograniczony pn.:

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CPV 30197644-2

specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego
we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 06.04.2018 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Znak sprawy: 5/US/CKP/2018

Usługi edukacyjne, obejmujące: przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli objętych projektem

„Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław...” z podziałem n 3 zadania.

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż dnia 03.04.2018 r. do godz. 14:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Znak sprawy 2/PN/CKP/2018

przetarg nieograniczony pn.:

Dostawa sprzętu i wyposażenia dla przedszkoli z podziałem na zadania w ramach projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER -...”
Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF

oraz

Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu „Edukacja przedszkolna bez barier – ...”,
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

CPV 33000000-0, 38652120-7, 39162100-6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego

we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 29.03.2018r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi edukacyjne - Wybór 2 opiekunów szkół do wsparcia merytorycznego nauczycieli matematyki, uczniów i rodziców, w podziale na 2 zadania w projekcie "Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CPV 80400000-8

Znak sprawy: 4/US/CKP/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż dnia 14.03.2018 r. do godz. 14:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa sprzętu i wyposażenia dla przedszkoli

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa sprzętu i wyposażenia dla przedszkoli z podziałem na zadania w ramach projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. „Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2.  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF z podziałem na 2  zadań.

 CPV 33000000-0
 CPV 37535200-9

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Znak sprawy: 3/US/CKP/2018

Usługi edukacyjne - przeprowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach objętych projektem „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż dnia 14.02.2018 r. do godz. 14:00.

UWAGA: Zmiana terminu składania  ofert z 14.02.2018 godz. 14.00 na 15.02.2018 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE – 2/US/CKP/2018

Usługi edukacyjne - Wybór 4 opiekunów szkół podstawowych i 2 opiekunów szkół ponadgimnazjalnych do wsparcia merytorycznego nauczycieli matematyki, uczniów i rodziców, w podziale na 6 zadań w projekcie "Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż dnia 14.02.2018 r. do godz. 14:00.

UWAGA: Zmiana terminu składania  ofert z 14.02.2018 godz. 14.00 na 15.02.2018 r. do godz. 14:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa pomocy dydaktycznych

w ramach doposażenia 90 szkolnych pracowni matematycznych dla 47 szkół na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w podziale na 2 zadania.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż do dnia 21.02.2018 r. do godz. 14:00.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok   
Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
lp. Przedmiot zamówienia Rodzaju zamówienia
 (roboty budowlane, dostawy, usługi)
Przewidywany tryb
lub inna procedura
udzielenia zamówienia
Orientacyjna
wartości
zamówienia
Przewidywany termin
wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym 
Uwagi
1. Szkolenia zawodowe dla uczniów usługa przetarg nieograniczony 223 800,00 zł I kwartał 2018  
2. Matematyczne eksperymenty - opiekunowie szkolni usługa przetarg nieograniczony 364 227,64 zł I - II kwartał 2018  
3. Wrocławski System Bibliotek Szkolnych
Zadanie I – uruchomienie systemu bibliotecznego Wrocławski System Bibliotek Szkolnych,
Zadanie II – świadczenie Serwisu Gwarancyjnego Systemu oraz Oprogramowania Narzędziowego,
Zadanie III – świadczenie dodatkowych usług Modyfikacji Systemu oraz usług Wsparcia technicznego z funkcjonowania Systemu. 
usługa przetarg nieograniczony 436 933,33 zł I - II kwartał 2018  
  Interdyscyplinarna siódemka          
4. Szkolenie "TIK w edukacji  wczesnoszkolnej z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego" (73 osoby, 8h zajęć na grupę) usługa przetarg nieograniczony 10 452,06 zł II kwartał 2018 łącznie:
52 960,68 zł netto
Szkolenie "Logorytmika" (47 osób, 15h zajęć na grupę) usługa przetarg nieograniczony 12 860,04 zł II kwartał 2018
Szkolenie doskonalące w komunikacji wspierającej współpracę w grupie (47 osób, 8h zajęć na grupę) usługa przetarg nieograniczony 7 694,24 zł II kwartał 2018
Szkolenie doskonalące dla nauczycieli w zakresie tworzenia i realizacji programów interdyscyplinarnych zajęć dodatkowych (69 osób, 20h zajęć na grupę) usługa przetarg nieograniczony 21 954,34 zł II kwartał 2018
  Interdyscyplinarna siódemka          
5. Zajęcia pozaszkolne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu - bilet wstępu i koszt udziału w zajęciach dla 1008 uczniów usługa przetarg nieograniczony 40 975,61 zł II kwartał 2018 łącznie:
136 585,37 zł netto
Zajęcia pozaszkolne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu - koszt transportu (1 autokar/usługa na 6 grup) usługa przetarg nieograniczony 27 317,07 zł II kwartał 2018
Zajęcia pozaszkolne w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka oraz w JuraParku w Krasiejowie - bilet wstępu i koszt udziału w zajęciach dla 1008 uczniów usługa przetarg nieograniczony 40 975,61 zł II kwartał 2018
Zajęcia pozaszkolne w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka oraz w JuraParku w Krasiejowie - koszt transportu (1 autokar/usługa na 6 grup) usługa przetarg nieograniczony 27 317,07 zł II kwartał 2018
  Interdyscyplinarna siódemka          
6. Wynagrodzenie opiekuna szkoły podstawowej - (7 opiekunów x 25h miesięcznie x 50,00 zł) - umowa zlecenie usługa przetarg nieograniczony 87 500,00 zł II kwartał 2018  
7. Przebudowa bud. B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu. Zakup wyposażenia:
- frezarka 5-osiowej
- imadła i mocowania do frezarki
- meble
- komputery, drukarki i TV
- ploter laserowy
- narzędzia pomiarowe warsztatowe
- przecinarka taśmowa
- urządzenie do pomiaru narzędzi skrawających
dostawa przetarg nieograniczony 813 008,00 zł II -III kwartał 2018  

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi edukacyjne - Wybór 9 opiekunów szkół podstawowych i 5 opiekunów szkół ponadgimnazjalnych do wsparcia merytorycznego nauczycieli matematyki, uczniów i rodziców, w podziale na 14 zadań w projekcie "Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż dnia 12.01.2018 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie usługi edukacyjnej – doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach objętych projektem „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2.  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF.

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,
nie później niż dnia 21.12.2017 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi edukacyjne - Wybór 9 opiekunów szkół podstawowych i 5 opiekunów szkół ponadgimnazjalnych do wsparcia merytorycznego nauczycieli matematyki, uczniów i rodziców, w podziale na 14 zadań w projekcie "Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat,

nie później niż dnia 21.12.2017 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi edukacyjne - Wybór 9 opiekunów szkół podstawowych i 5 opiekunów szkół ponadgimnazjalnych do wsparcia merytorycznego nauczycieli matematyki, uczniów i rodziców, w podziale na 14 zadań w projekcie "Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
CPV 80400000-8
o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu,
przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 13.12.2017 r. do godz. 15:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi opieki społecznej dla osoby z niepełnosprawnościami (realizowanie zadań Asystenta dziecka z niepełnosprawnościami)  w wybranych przedszkolach objętych projektem „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z podziałem na 4 zadania.

CPV 85311200-4

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: nie później niż dnia 11.12.2017 r. do godz. 15:15.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa wyposażenia dla przedszkoli z podziałem na zadania w ramach projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER"

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa wyposażenia dla przedszkoli z podziałem na zadania w ramach projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF z podziałem na 9 zadań.

CPV 39162100-6, 39161000-8

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych
o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu „Edukacja przedszkolna bez barier"

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w podziale na 7 zadań.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych
o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK

w ramach doposażenia 90 szkolnych pracowni matematycznych dla 47 szkół na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w podziale na 2 zadania.

Uwaga!  -Zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin składania ofert – nowy termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2017 r. o godz. 15:00.

Uwaga!  - zmiana terminu składania ofert – nie później niż do dnia 13.12.2017 r. do godz. 15:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi edukacyjne - Wybór ekspertów do prowadzenia szkoleń oraz konsultacji indywidualnych dla 141 nauczycieli matematyki wrocławskich szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w zakresie przygotowania nauczycieli do prowadzenia nauczania matematyki opartego na metodzie eksperymentu w projekcie "Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
CPV 80400000-8

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie usługi edukacyjnej – doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach objętych projektem „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z podziałem na 3 zadania.
CPV 80400000-8

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa sprzętu specjalistycznego w projekcie „Edukacja przedszkolna bez barier (…)”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10.
Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. CPV 39162100-6.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych
o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO

PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA SZKÓŁ

Dostawa wyposażenia dla szkół z podziałem na zadania w ramach projektu „Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe”.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Usługi opieki społecznej dla osoby niepełnosprawnej (realizowanie zadań Asystenta dziecka niepełnosprawnego) w wybranych przedszkolach objętych projektem p.n.

„EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 14 zadań.

PRZETARG NIEOGRANICZONY – KURSY ZAWODOWE

Przetarg nieograniczony na WYBÓR WYKONAWCÓW SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „ZAWODOWY WROCŁAW” PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WE WROCŁAWIU W OKRESIE OD 01.12.2016 DO 30.11.2018 ROKU

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wyniki na strone.pdf)wyniki na strone.pdf2017-07-12109 kB
Pobierz plik (informacja art 86 ust 5 Ustawy PZP.pdf)informacja art 86 ust 5 Ustawy PZP.pdf2017-07-03140 kB
Pobierz plik (zmiana_do_SIWZ.pdf)zmiana_do_SIWZ.pdf2017-06-2728 kB
Pobierz plik (SIWZ-szkolenia_-_edytowalne.docx)SIWZ-szkolenia_-_edytowalne.docx2017-06-27231 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.pdf)Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.pdf2017-06-22883 kB
Pobierz plik (Ogloszenie o zamowieniu .pdf)Ogloszenie o zamowieniu .pdf2017-06-2283 kB

PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA PRZEDSZKOLI

Dostawa wyposażenia dla przedszkoli z podziałem na zadania w ramach projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF z podziałem na 5 zadań.

PRZETARG NIEOGRANICZONY – KURSY ZAWODOWE

Przetarg nieograniczony na WYBÓR WYKONAWCÓW SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „ZAWODOWY WROCŁAW” PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WE WROCŁAWIU W OKRESIE OD 01.12.2016 DO 30.11.2018 ROKU

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli objętych projektem „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF z podziałem na 3 zadania.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Usługi opieki społecznej dla osoby niepełnosprawnej (realizowanie zadań Asystenta dziecka niepełnosprawnego ) w wybranych przedszkolach objętych projektem p.n.

„EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 14 zadań.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie usługi edukacyjnej – doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach objętych projektem p.n.

„EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF z podziałem na 4 zadania.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli objętych projektem p.n.

„EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF z podziałem na 8 zadań.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Uniewaznienie postepowania _ wynik na strone internetowa.pdf)Uniewaznienie postepowania _ wynik na strone internetowa.pdf 138 kB

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający przekazuje informację zbiorczą uzyskaną po otwarciu ofert.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (06_zestawienie zbiorcze z otwarcia.pdf)06_zestawienie zbiorcze z otwarcia.pdf 215 kB

Odpowiedzi na zapytania od Wykonawców

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu przetargowym przedmiotem którego jest:
Usługa edukacyjna, obejmująca przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli objętych projektem pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER (.....), wpłynęły pytania od Wykonawców.

Zamawiający zatem zamieszcza:

1) odpowiedzi za przesłane pytania usługa edukacyjna zajęcia dodatkowe,
2) zmieniony załącznik nr 2 i nr 4 do SIWZ w formie edytowalnej,
3) załącznik nr 7A – umowa dla Gminy Długołęka.

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotem którego jest:

Usługa edukacyjna, obejmująca przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli objętych projektem pn.:

„EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.

Projekt realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

 
Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaju zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartości zamówienia (netto) zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1.

Pełnienie funkcji Liderów Szkolnych

usługa

przetarg nieograniczony

 

149 500,00

 

I kwartał 2017

 

2.

Zakup centrum tokarskiego CNC

dostawa

przetarg nieograniczony

 

292 870,00

 

I kwartał 2017

 

3.

Kursy zawodowe - operator

usługa

przetarg nieograniczony

 

515 690,00

 

I kwartał 2017

Modyfikacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok  sporządzona na dzień 26 września 2017r.
4.

Wybór ekspertów do prowadzenia szkoleń oraz konsultacji indywidualnych dla 141 nauczycieli matematyki wrocławskich szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w zakresie przygotowania nauczycieli do prowadzenia nauczania matematyki opartego na metodzie eksperymentu w projekcie "Matematyczne eksperyment"

usługa

przetarg nieograniczony

236 040,00

IV kwartał 2017