Zawodowy Wrocław
Zawodowy Wrocław
Weź kurs na staż!
 
Błąd
  • Can't create file E:\www\ckp2013\images\thumbnails\media\rokgallery\8\8b7d1334-89da-43de-c048-1c0482dfa83d\168cd968-7fb1-42f2-c2a0-8dcff52552b3-0x0.jpg. Change the permissions for folder E:\www\ckp2013\images\thumbnails\media\rokgallery\8\8b7d1334-89da-43de-c048-1c0482dfa83d to 777.
  • Can't create file E:\www\ckp2013\images\thumbnails\media\rokgallery\f\f915df66-33c6-4763-c9ba-dcf037008b18\97d7b453-4ef3-4b96-e526-07f68f5e0542-0x0.jpg. Change the permissions for folder E:\www\ckp2013\images\thumbnails\media\rokgallery\f\f915df66-33c6-4763-c9ba-dcf037008b18 to 777.

Pola Nadziei

Pola Nadziei W dniu 3 listopada 2015 r. Centrum Kształcenia Praktycznego włączyło się w akcję „POLA NADZIEI”. POLA NADZIEI to instytucja charytatywna, która zwraca uwagę na los osób terminalnie chorych. Ma ona na uwadze edukację społeczeństwa oraz zbiórkę funduszy na opiekę nad osobami nieuleczalnie chorymi. Pierwsza część akcji polegała na posadzeniu cebulek żonkili. Finał akcji odbędzie się wiosną, gdy zakwitną żonkile. Będzie to kwesta, a zebrane fundusze przeznaczone zostaną na opiekę nad nieuleczalnie chorymi. Młodzież uczęszczająca na zajęcia w Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z pedagogiem Ewą Wolniak i pracującą w zespole wychowawczym Magdaleną Dziurzyńską posadziła ok. 100 cebulek żonkili na rabatce przygotowanej przez pana Dominika Gieronia, pracownika Centrum.

Czytaj więcej...

Uczniowie CKP na zajęciach praktycznych w Control System

Zajęcia praktyczne przyszłych elektromechaników, uczniów CKP w Control SystemCentrum kształcenia Praktycznego podpisało porozumienie o współpracy z przedsiębiorstwem Control System. Od października 2015 r. uczniowie klasy trzeciej realizujący zajęcia w Centrum Kształcenia praktycznego w zawodzie elektromechanik, odbywają część programu w wymiarze po 5 godzin, przez 9 tygodni w firmie Control System. Korzystając z dokumentacji technicznej samodzielnie montują szafy sterownicze do systemów zapobiegania zadymieniu oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Nad całością prac kontrolę sprawuje i służy pomocą wykwalifikowany pracownik firmy. Opiekunem ze strony Centrum Kształcenia Praktycznego jest nauczyciel zawodu, pan Andrzej Kaczmarczyk.

Konferencja OTK 2015 „Poznaj swojego doradcę kariery”

Konferencja OTK 2015 „Poznaj swojego doradcę kariery”W dniu 16.10.2015 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyła się VIII konferencja w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod nazwą „Poznaj swojego doradcę kariery”. W konferencji uczestniczyli: dyrektorzy szkół, pedagodzy, koordynatorzy doradztwa zawodowego na terenie gimnazjum oraz wrocławscy doradcy zawodowi i zaproszeni goście. Uroczystość otworzyła Pani dyrektor CKP Anna Chołodecka i zaprezentowała działania promocyjne wrocławskich doradców kariery oraz podjęła temat „Doradztwo i kształcenia zawodowe – szansą i wyzwaniem”. Następnie Pani Ewa Szczęch - dyrektor Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych UM Wrocławia poruszyła ważne aspekty dotyczące szkolnego doradztwa zawodowego i jego promocji wśród uczniów, rodziców i nauczycieli wrocławskich szkół. Gościem konferencji była także Pani dr Violetta Drabik-Podgórna z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłaszając prelekcję pod tytułem „Czy możliwe, aby poradnictwo zawodowe było atrakcyjne dla młodzieży? – czyli jak doradca może pokazać się z najlepszej strony”. Podczas konferencji szkolni doradcy zawodowi podzielili się z uczestnikami informacjami na temat swojej pracy z uczniami podczas warsztatów z planowania kariery (przedstawiając przykładowe ćwiczenia, arkusze zajęć, gry edukacyjne). Wystąpiły: Barbara Dziekońska-Łęga – Zespół Szkół nr 14, Dorota Cebulak, Jolanta Wydmuch – Gimnazjum nr 14, Jolanta Kruk, Marta Kaczmarczyk – CKP. W konferencji zabrał głos kierownik MOWAZ - Pan Zdzisław Kolan, informując o zmianach w zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Podsumowania dokonała Pani Magdalena Lazopoulos kierownik działu gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych UM Wrocławia.

Czytaj więcej...

Konferencja „Kształcenie zawodowe szansą i wyzwaniem” 2015

Konferencja „Kształcenie zawodowe szansą i wyzwaniem” 2015
W dniu 22 września 2015 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. ”Kształcenie zawodowe szansą i wyzwaniem”.

Program konferencji obejmował m.in. wystąpienie Pana Pawła Dębka z Instytutu Edukacji Społecznej- „Kształcenie zawodowe szansą i wyzwaniem”, Pani Anny Chołodeckiej dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu na temat doświadczenia w zakresie współpracy z pracodawcami oraz starszego wizytatora Pani Elżbiety Miodek.

Czytaj więcej...

Laboratorium Komputerowe DELCAM

DELCAM3 lipca 2015 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy między CKP a firmą DELCAM z zakresu oprogramowania CAD/CAM. Celem współpracy jest budowanie długotrwałych relacji pomiędzy DELCAM a CKP, służące promowaiu marki DELCAM na polskim rynku oraz wsparciu CKP w nauczaniu "Metod Przygotowania Produkcji" przy użyciu programów CAD/CAM z rodziny Delcam.

Czytaj więcej...

Egzaminy w sesji letniej 2015 (czerwiec-lipiec)

Egzaminy w sesji letniej 2015 (czerwiec-lipiec)W trzecim roku realizacji nowych podstaw programowych w sesji letniej 2015 (czerwiec-lipiec) w Centrum udało się sprawnie przeprowadzić egzaminy, aż w 15 kwalifikacjach, do których przystąpiło 526 uczniów.

 

 

 

Czytaj więcej...

Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu zostało - Autoryzowanym Partnerem Szkoleniowym firmy HEIDENHAIN

Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu zostało - Autoryzowanym Partnerem Szkoleniowym firmy HEIDENHAINW dniu 27 marca 2015 r. Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu zostało - Autoryzowanym Partnerem Szkoleniowym niemieckiej firmy DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, producenta jednych z najnowocześniejszych na świecie sterowań i systemów pomiarowych. Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości w tym prezesów i właścicieli przedsiębiorstw zajmujących się produkcją bądź dystrybucją technologii CNC. Dzięki statusowi Autoryzowanego Partnera Szkoleniowego CKP we Wrocławiu stało ośrodkiem uprawnionym do prowadzenia szkoleń dla technologów i operatorów CNC ze sterowaniem HEIDENHAIN.

CKP będzie również miał prawo do wydawania certyfikatów używając oryginalnych druków niemieckiej firmy w imieniu firmy DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH uczniom realizującym zajęcia praktyczne w CKP po zdaniu stosownego egzaminu oraz uczestnikom kursów programowania i obsługi maszynom sterowanych numerycznie. Posiadanie tych umiejętności potwierdzonych certyfikatem znacznie zwiększy szanse absolwentów na rynku pracy. Dokument wręczył Pan Udo Nowak z Niemiec oraz Panowie Zbigniew Gmaj i Andrzej Durański z „APS Heidenhain Polska”. Dokument odebrała Anna Chołodecka dyrektor CKP Wrocław. Kwalifikowanymi trenerami zostali nauczyciele CKP: Mariusz Bociarski, Roman Fronia, Stanisław Pokutycki oraz Damian Sułkowski.

Czytaj więcej...

Finał konkursu "Zawodowo wystartuj w przyszłość"

Etap regionalny konkursu na „Najlepszego ucznia w zawodzie Elektryk”27 marca 2015 r. odbył się w Centrum Kształcenia Praktycznego finał konkursu „Zawodowo wystartuj w przyszłość”, w którym uczestniczyli uczniowie z następujących gimnazjów: 9, 14, 18, 19 i 24. Uczestnicy finału wykazali się szeroką wiedzą na temat zawodów nauczanych we Wrocławiu.
Dopisali także sponsorzy (Wydział Edukacji, Volz Hydraulik Sp. z o.o., Elektrotim S.A., Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., Mirosław Wróbel Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz, Humanitarium Wrocławskie Centrum Badań EIT+Sp. z o.o.) fundując dla wszystkich zespołów atrakcyjne nagrody (tablety, pendrivy i myszki optyczne). Dodatkowo zespół, który zwyciężył otrzymał bilety wstępu dla całej klasy do Humanitarium.
Zwycięzcami konkursu zostali ponownie uczniowie z Gimnazjum nr 9. Drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio zespoły z Gimnazjum nr 18 i 19.

Etap Wojewódzki konkursu na "Najlepszych Uczniów w Zawodzie Ślusarz"

Etap Wojewódzki konkursu na "Najlepszych Uczniów w Zawodzie Ślusarz" 5 marca 2015 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu odbył się Etap Wojewódzki konkursu na "Najlepszych Uczniów w Zawodzie Ślusarza". Konkurs organizowany był w ramach realizacji projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego Na Dolnym Śląsku ". W konkursie wzięły udział 4 najlepsze zespoły z poszczególnych subregionów wyłonione w etapie regionalnym. Pierwsze miejsce w konkursie zajęli uczniowie ZS nr 18, którzy zajęcia praktyczne odbywają w naszym Centrum Kształcenia Praktycznego. Opiekunem merytorycznym był pan Maciej Maciński. Jest to kolejny sukces uczniów i nauczycieli z ZS nr 18 i Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

Etap regionalny konkursu na „Najlepszego ucznia w zawodzie Elektryk”

Etap regionalny konkursu na „Najlepszego ucznia w zawodzie Elektryk”W dniu 9 lutego 2015 we wrocławskim CKP odbył się etap regionalny „Konkursu na Najlepszych Uczniów w Zawodzie Elektryk" organizowany w ramach realizacji projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego Na Dolnym Śląsku ". Celem konkursu było wyłonienie, spośród z dziewięciu szkół, trzech najlepszych drużyn, które w ramach etapu wojewódzkiego walczyły o tytuł najlepszych uczniów w zawodzie. Etap regionalny organizowany w CKP we Wrocławiu wygrała drużyna z ZS nr 18. Uczniowie przygotowywani byli przez nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego, pana Jana Kozła. W etapie wojewódzkim uczniowie zajęli II miejsce. Kolejny sukces uczniów i nauczycieli z Centrum Kształcenia Praktycznego.

Konkurs na "Najlepszych Uczniów w Zawodzie Technik Informatyk"

Konkurs na "Najlepszych Uczniów w Zawodzie Technik Informatyk"16-17 lutego 2015 r. odbył się etap regionalny Konkursu na „Najlepszych Uczniów w Zawodzie Technik Informatyk", przygotowany przez Tomasza Chudzikiewicza. Każda ze szkół w regionie wrocławskim wystawiła do konkursu 3 osobową drużynę. Z 15 drużyn wyłoniona została jedna, która w połowie marca w CKP, będzie walczyć o zwycięstwo w etapie wojewódzkim.
Etap Regionalny konkursu na "Najlepszych Uczniów w Zawodzie Ślusarz"

Etap Regionalny konkursu na "Najlepszych Uczniów w Zawodzie Ślusarz"W dniu 17 lutego 2015 roku, w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu odbył się Etap Regionalny konkursu na "Najlepszych Uczniów w Zawodzie Ślusarz". Konkurs organizowany był w ramach realizacji projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II". W konkursie wzięły udział 3 zespoły ze szkół zawodowych z subregionu wrocławskiego. Pierwsze miejsce w konkursie zajęli uczniowie ZS nr 18,którzy część praktyczną odbywają w Centrum kKształcenia Prakltycznego we Wrocławiu. Jest to znaczący sukces uczniów i nauczycieli z ZS nr 18 oraz nauczycieli z Centrum Kształcenia Praktycznego gdzie uczniowie odbywają zajecia praktyczne.